> 

NOSTRA Map Thailand下载

NOSTRA Map Thailand

NOSTRA Map Thailand

无广告 隐私
660次下载 暂无 好评率 0人评论

NOSTRA Map Thailand 截图

应用截图1 应用截图2 应用截图3 应用截图4 应用截图5 应用截图6 应用截图7 应用截图8 应用截图9 应用截图10
  • 应用截图1预览
  • 应用截图2预览
  • 应用截图3预览
  • 应用截图4预览
  • 应用截图5预览
  • 应用截图6预览
  • 应用截图7预览
  • 应用截图8预览
  • 应用截图9预览
  • 应用截图10预览
*** For English, please scroll down ***
เที่ยวทั่วไทยไปกับ NOSTRA แผนที่ประเทศไทยที่ดีที่สุด อันดับหนึ่งในตลาดแผนที่ระบบเนวิเกเตอร์
ลงทะเบียนเพื่อใช้งานฟังก์ชั่นใหม่พร้อมอัพเดทข้อมูลแผนที่ที่ละเอียด แม่นยำสูงสุด ด้วยตำแหน่งสถานที่มากกว่า 1,300,000 จุด ทั่วประเทศ
NOSTRA จะเป็นเพื่อนช่วยแนะนำร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่ช้อปปิ้งได้ทั่วไทย พร้อมช่วยค้นหาสถานที่ เส้นทางการเดินทาง เก็บสถานที่สนใจไว้เป็น "สถานที่ใช้ประจำ" และสามารถแชร์ตำแหน่งสถานที่ของคุณให้เพื่อนๆ ได้ง่ายๆ พิเศษ! ให้คุณไม่พลาดกิจกรรมน่าสนใจด้วยชั้นข้อมูลพิเศษแนะนำสถานที่และกิจกรรมในเทศกาลสำคัญของประเทศไทย หลีกเลี่ยงเส้นทางรถติดด้วยรายงานข้อมูลสภาพจราจรทั่วกรุงเทพฯ และสนุกกับการขี่จักรยานด้วยเส้นทางจักรยานแนะนำโดยมูลนิธิโลกสีเขียว
คุณสมบัติเด่น
• ค้นหาสถานที่สนใจต่างๆ และค้นหาสถานที่สำคัญตามหมวดหมู่ใกล้ตัวคุณ
• ค้นหาเส้นทางการเดินทางสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือ เดินเท้า และคำนวณใหม่ได้ตามตำแหน่งปัจจุบัน
• แสดงและล็อคตำแหน่งปัจจุบันบนแผนที่ แบบตามทิศเหนือ (North Up) หรือ ตามทิศทางการเคลื่อนที่ (Head Up)
• แสดงความเร็วเมื่อมีการกำหนดให้ล็อคตำแหน่งปัจจุบัน
• แสดงชื่อสถานที่ที่คุณอยู่บน "แถบแสดงตำแหน่งปัจจุบัน"
• เพิ่มและจัดเก็บตำแหน่งส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายใน "สถานที่ใช้ประจำ"
• เพิ่มและจัดเก็บเส้นทางที่ใช้เดินทางได้บ่อยๆใน "เส้นทางใช้ประจำ"
• แชร์ตำแหน่งสถานที่ผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Twitter, SMS หรือ email
คุณสมบัติแผนที่:
• ครอบคลุมพื้นที่: ประเทศไทย
• แผนที่ทันสมัยด้วยข้อมูลแบบออนไลน์
• ใช้งานทั้งข้อมูลแผนที่และเมนูได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• ข้อมูลสถานที่สำคัญ (POI) ละเอียดแม่นยำกว่า 1,300,000 จุด เช่น อาคาร ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว เอทีเอ็ม ปั๊มน้ำมัน และอื่นๆ
• โครงข่ายเส้นทางคมนาคมละเอียดทั่วไทย ทั้ง ถนน ซอย ทางด่วน ทางยกระดับ รถไฟ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์
• ชั้นข้อมูลพิเศษ เช่น ข้อมูลกิจกรรมตามเทศกาล (Event) ข้อมูลจราจร (NOSTRA Traffic) ข้อมูลร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ (NOSTRA Guide) เส้นทางจักรยาน (Bike map)
• รูปแบบแผนที่: แผนที่ฐาน แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียว แผนที่ไฮบริด และ ภาพพื้นสีเทา
=====================================
Travel across Thailand with NOSTRA, the world’s best Thailand map. No.1 of navigation map data in Thailand.
Register on new version, get the new features and latest comprehensive, accurate, and up-to-date map with 1,300,000 Points of interest (POI).
Use NOSTRA application as your personal assistant to guide you to the coolest places to eat, travel or shop around Thailand. Search for a place, find a shortest route, add "My point" and share your location to your friends easily. Get more with special layer data on Thailand’s special event, real time traffic information, and bike map in Bangkok area.
Highlights:
• Easy to search for places and search nearby your location with categories of POIs
• Find a route with car, motorbike, walking directions and recalculate the route from current location
• Display and lock your current location on screen with directions; North up or Head up
• Display "Speed Meter" when user locks current location
• Display your location description on "Current location bar"
• Allow to add your favorite points in "My places"
• Allow to add your favorite routes in "My journeys"
• Share your location via Facebook, Twitter, SMS or Email
Map Features:
• Map coverage: Thailand
• Up-to-date map with online data
• Fully support dual languages map in Thai & English
• Over 1,300,000 of most accurate and up-to-date Points of interest (POI): buildings, restaurants, shopping malls, tourist attractions, ATMs, gas stations, etc.
• Highly detailed and level of street network: road, soi, highway, toll way, BTS, MRT, Airport Rail Link and railway
• Dynamic layer: Thailand’s special event, NOSTRA Traffic, NOSTRA Guide, Bike map
• Map theme: Street map, Imagery map, Hybrid map and Light gray map
***对于英语,请向下滚动***
เที่ยวทั่วไทยไปกับNOSTRAแผนที่ประเทศไทยที่ดีที่สุด อันดับหนึ่งในตลาดแผนที่ระบบเนวิเกเตอร์
ลงทะเบียนเพื่อใช้งานฟังก์ชั่นใหม่พร้อมอัพเดทข้อมูลแผนที่ที่ละเอียด แม่นยำสูงสุดด้วยตำแหน่งสถานที่มากกว่า1300000จุดทั่วประเทศ
NOSTRAจะเป็นเพื่อนช่วยแนะนำร้านอาหารที่เที่ยวที่ช้อปปิ้งได้ทั่วไทยพร้อมช่วยค้นหาสถานที่เส้นทางการเดินทางเก็บสถานที่สนใจไว้เป็น“สถานที่ใช้ประจำ” และสามารถแชร์ตำแหน่งสถานที่ของคุณให้เพื่อนๆ ได้ง่ายๆพิเศษ! ให้คุณไม่พลาดกิจกรรมน่าสนใจด้วยชั้นข้อมูลพิเศษแนะนำสถานที่และกิจกรรมในเทศกาลสำคัญของประเทศไทย หลีกเลี่ยงเส้นทางรถติดด้วยรายงานข้อมูลสภาพจราจรทั่วกรุงเทพฯ และสนุกกับการขี่จักรยานด้วยเส้นทางจักรยานแนะนำโดยมูลนิธิโลกสีเขียว
คุณสมบัติเด่น
•ค้นหาสถานที่สนใจต่างๆ และค้นหาสถานที่สำคัญตามหมวดหมู่ใกล้ตัวคุณ
• ค้นหาเส้นทางการเดินทางสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือเดินเท้าและคำนวณใหม่ได้ตามตำแหน่งปัจจุบัน
• แสดงและล็อคตำแหน่งปัจจุบันบนแผนที่ แบบตามทิศเหนือ(向北)หรือตามทิศทางการเคลื่อนที่(抬头)
• แสดงความเร็วเมื่อมีการกำหนดให้ล็อคตำแหน่งปัจจุบัน
•แสดงชื่อสถานที่ที่คุณอยู่บน“แถบแสดงตำแหน่งปัจจุบัน”
•เพิ่มและจัดเก็บตำแหน่งส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายใน“สถานที่ใช้ประจำ”
• เพิ่มและจัดเก็บเส้นทางที่ใช้เดินทางได้บ่อยๆใน “เส้นทางใช้ประจำ”
• แชร์ตำแหน่งสถานที่ผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น的Facebook,微博,短信หรือ电子邮件
คุณสมบัติแผนที่:
•ครอบคลุมพื้นที่:ประเทศไทย
•แผนที่ทันสมัย​​ด้วยข้อมูลแบบออนไลน์
•ใช้งานทั้งข้อมูลแผนที่และเมนูได้2ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
•ข้อมูลสถานที่สำคัญ(POI)ละเอียดแม่นยำกว่า1300000จุดเช่นอาคารร้านอาหารห้างสรรพสินค้าสถานที่ท่องเที่ยวเอทีเอ็มปั๊มน้ำมันและอื่นๆ
• โครงข่ายเส้นทางคมนาคมละเอียดทั่วไทย ทั้งถนนซอยทางด่วนทางยกระดับรถไฟรถไฟฟ้าบีทีเอสรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีและรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์
•ชั้นข้อมูลพิเศษเช่นข้อมูลกิจกรรมตามเทศกาล(事件)ข้อมูลจราจร(NOSTRA流量) ข้อมูลร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ (NOSTRA指南)เส้นทางจักรยาน(自行车地图)
•รูปแบบแผนที่:แผนที่ฐานแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียวแผนที่ไฮบริดและภาพพื้นสีเทา
=====================================
横跨泰国旅游与NOSTRA,世界上最好的泰国地图。 1号在泰国的导航地图数据。
注册新版本,获得新的功能和最新的全面的,准确的,最多最新的地图有130万兴趣点(POI)。
使用NOSTRA应用程序作为你的私人助理,以指导你吃饭,旅行或周围泰国购物最酷的地方。搜索的地方,找到一个最短的路线,增加了“我的观点”,轻松地分享您的位置给你的朋友。获取更多在曼谷地区泰国的特殊事件特殊层数据,实时交通信息,和自行车的地图。
亮点:
•易于搜索的地方,搜索附近的位置与兴趣点类别
•查找与汽车,摩托车,行走方向的路线,并重新计算从当前位置的路线
•显示并锁定您的当前位置上的屏幕方向;北或昂起头来
•显示“转速表”,当用户锁定当前位置
•显示在“当前位置栏”您的位置描述
•允许在“我的地点”添加自己喜欢的点
•允许添加自己喜欢的路线在“我的旅程”
•通过Facebook,Twitter,短信或电子邮件分享您的位置
地图特点:
•地图覆盖范围:泰国
•最多最新的在线数据图
•完全支持双语言地图泰国英文
•在最准确的1,300,000和及时​​更新兴趣点(POI):建筑,饭店,商场,旅游景点,自动取款机,加油站等。
•非常详细和街道网的两级:道路,SOI,高速公路,收费公路,BTS,地铁,机场铁路及铁路
•动态层:泰国的特殊事件,NOSTRA交通,NOSTRA指南,自行车地图
•地图主题:街道地图,影像地图,混合地图和浅灰色地图

更新内容

• Favorite data can be synced across multiple devices
• Application can be displayed horizontally in Routing function
• Current location symbol can be touched for more options
• Users can search nearby from the center of map view or current location
• View all search results on map at the same time
• All favorite places can be displayed on the map
• Fixed crashing app while using in routing mode
Follow us online to keep abreast of our latest news at www.facebook.com/NOSTRAMap

历史版本

相关信息

大小
48.74MB
分类
旅游出行 地图导航
更新
版本
 3.2.2
要求
Android 4.0.3 以上
查看权限要求 
来自
Globetech Co., Ltd.

评论

暂无评论
游客身份评论 发表

打开豌豆荚,立即安装

NOSTRA Map Thailand

豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚发现更多