> >

Từ Điển Anh Việt - Vlook下载

Từ Điển Anh Việt - Vlook

Từ Điển Anh Việt - Vlook

2690 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Từ Điển Anh Việt - Vlook 截图

Từ Điển Anh Việt - Vlook Từ Điển Anh Việt - Vlook Từ Điển Anh Việt - Vlook Từ Điển Anh Việt - Vlook Từ Điển Anh Việt - Vlook Từ Điển Anh Việt - Vlook

Từ Điển Anh Việt - Vlook 描述

- Từ điển Anh Việt (Từ điển Offline, tra từ không cần Internet).
- Có phiên âm chuẩn giọng Mỹ. (Hơn 40,000 từ có phiên âm)
- Kèm theo danh sách 3000 từ thông dụng của từ điển Oxford.
- Chế độ từ điển để học từ mới.
- Tìm kiếm theo từ, một phần của từ, mẫu câu.
- Cho phép lưu các từ của bạn.
- Hỗ trợ tủ sách tiếng Anh online để học tiếng Anh Online.
- 涂điển:映VIỆT(TÜđiển的离线,TRA涂KHONG能够上网的)。
- 合作phiên我传榕我的。 (文翰40000涂phiên我)
- KEM理论DANH国家文物局3000:涂通粪CUA涂điển牛津。
- 车DJO涂điểnDJE特别的涂授课。
蒂姆 - 剑理论,MOT藩CUA涂,涂茂中国农业大学。
- 赵PHEP琉CAC涂CUA禁令。
- 何TRO涂文物局tiếng映在线DJE特别的tiếng映在线。

Từ Điển Anh Việt - Vlook 更新内容

[Version 1.4] Bổ sung tính năng lưu back up online danh sách từ của bạn và đồng bộ tới các thiết bị khác của bạn.
[Version 1.6] Fix một số lỗi trên các dòng máy cấp thấp.

Từ Điển Anh Việt - Vlook 历史版本

Từ Điển Anh Việt - Vlook 使用技巧

Từ Điển Anh Việt - Vlook 应用内最新内容

Từ Điển Anh Việt - Vlook 信息

大小
21.01M
分类
新闻阅读 休闲时间 电子书
TAG
更新
版本
1.6
要求
Android 2.1.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Từ Điển Anh Việt - Vlook的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 5.6 亿人安装 下载
  2. QQ 6 亿人安装 下载
  3. UC 2.5 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 5.5 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9300 万人安装 下载
  6. QQ空间 4 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8567 万人安装 下载
  9. 微博 2.2 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.3 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端