> >

Từ Điển Anh Việt - Vlook下载

Từ Điển Anh Việt - Vlook

Từ Điển Anh Việt - Vlook

5456 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Từ Điển Anh Việt - Vlook 截图

Từ Điển Anh Việt - Vlook Từ Điển Anh Việt - Vlook Từ Điển Anh Việt - Vlook Từ Điển Anh Việt - Vlook Từ Điển Anh Việt - Vlook Từ Điển Anh Việt - Vlook

Từ Điển Anh Việt - Vlook 描述

- Từ điển Anh Việt (Từ điển Offline, tra từ không cần Internet).
- Có phiên âm chuẩn giọng Mỹ. (Hơn 40,000 từ có phiên âm)
- Kèm theo danh sách 3000 từ thông dụng của từ điển Oxford.
- Chế độ từ điển để học từ mới.
- Tìm kiếm theo từ, một phần của từ, mẫu câu.
- Cho phép lưu các từ của bạn.
- Hỗ trợ tủ sách tiếng Anh online để học tiếng Anh Online.
- 涂điển:映VIỆT(TÜđiển的离线,TRA涂KHONG能够上网的)。
- 合作phiên我传榕我的。 (文翰40000涂phiên我)
- KEM理论DANH国家文物局3000:涂通粪CUA涂điển牛津。
- 车DJO涂điểnDJE特别的涂授课。
蒂姆 - 剑理论,MOT藩CUA涂,涂茂中国农业大学。
- 赵PHEP琉CAC涂CUA禁令。
- 何TRO涂文物局tiếng映在线DJE特别的tiếng映在线。

Từ Điển Anh Việt - Vlook 更新内容

[Version 1.4] Bổ sung tính năng lưu back up online danh sách từ của bạn và đồng bộ tới các thiết bị khác của bạn.
[Version 1.6] Fix một số lỗi trên các dòng máy cấp thấp.

Từ Điển Anh Việt - Vlook 历史版本

Từ Điển Anh Việt - Vlook 使用技巧

Từ Điển Anh Việt - Vlook 应用内最新内容

Từ Điển Anh Việt - Vlook 信息

大小
21.01M
分类
新闻阅读 休闲时间 电子书
TAG
更新
版本
1.6
要求
Android 2.1.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Từ Điển Anh Việt - Vlook的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6 亿人安装 下载
  2. QQ 6.3 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9328 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8818 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端