> >

AndroTurk Radyo - Listen Radio下载

AndroTurk Radyo - Listen Radio

AndroTurk Radyo - Listen Radio

657 人安装 1 人喜欢 0 人评论

AndroTurk Radyo - Listen Radio 截图

AndroTurk Radyo - Listen Radio AndroTurk Radyo - Listen Radio AndroTurk Radyo - Listen Radio AndroTurk Radyo - Listen Radio AndroTurk Radyo - Listen Radio AndroTurk Radyo - Listen Radio

AndroTurk Radyo - Listen Radio 描述

600'ü aşkın radyoyu sorunsuz, kesintisiz hemen dinle. Ulusal ve yerel radyolar ÜCRETSİZ cebinizde. AndroTürk Radyo'yu hemen indir sende kesintisiz müzik keyfini kaçırma.
İşte uygulamamızın bazı özellikleri:
* 600'den fazla Türkçe radyo dinle,
* Arkaplanda çalabilme,
* Görme engelli kullanıcılarımız için Erişebilirlik desteği,
* Kategorilendirilmiş radyolar,
* Radyo dinlerken çalan şarkı özelliği,
* Zamanlayıcı özelliği, istediğiniz süre sonunda radyo otomatik kapansın,
* Yerel Radyolar illere göre dinleme imkanı,
* İlini seç radyo dinle, varsa istediğin radyo mail at hemen ekleyelim,
* Facebook, Twitter ve Instagram'da dinlediğiniz radyonun şarkı ekranını paylaşabilme,
* Radyoları bildirim ekranından durdurup başlatabilme, değiştirebilme,
* Gelen aramalarda radyoyu duraklatıp görüşmeniz sonunda tekrar çalma,
* Bluetooth ile ilgili araca bağlama ve kullaklık ile yönetebilme üzerinde çalışıyoruz,
* Reklamları kaldırmayı satın alabilirsiniz, Reklamsız radyo keyfini çıkartın.
Facebook sayfamızı takip ederek son gelişmelerden haberdar olabilir ve sıkıntılarınızı bize iletebilirsiniz. http://www.facebook.com/AndroTurkRadyo
http://www.twitter.com/andro_turk
İlinize ait radyolar olmayabilir, ilinizi bize mail atın, varsa ekleyelim. Yerel radyoların takibi gerçekten çok zor, sürekli yayın değiştirebiliyorlar, bu yüzden çalmayan radyolar konusunda anlayışınızı bekliyoruz.
Arama izinini telefonunuz çaldığında radyoyu durdurmak için alıyoruz, yoksa radyo çalmaya devam ederken görüşme yapmaya çalışırsınız.
> İzinler: Yeni izinler anlık bildirim için istenmektedir. Sizlere artık yenilikleri ve sürprizlermizi duyurabileceğiz.
> Arkadaşlar takılma sorunu tamamen radyonun yayın kalitesine bağlıdır. Eğer radyo 32kbps ile yayın yapıyorsa bu uygulamanın saniyede 4 kb veri çekebilmesi anlamına gelir ve bu tip radyolar takılmayan radyolar genellikle, ama bazı radyolar 128kbps ile yayın yapıyor, bu da saniyede 16kb demek, her network bunu sağlayamıyor ve takılma oluşuyor. Bazı radyoların takılma sebebi bundan kaynaklanıyor, malesef bizim elimizden bir şeyde gelmiyor. <
Bu uygulama Türk radyolarını internet bağlantınızın olduğu her yerde dinleme olanağı sunan bir müzik oynatıcısıdır. İnternetsiz radyo dinlemeniz teknik olarak mümkün değildir.
İllere göre radyolar eklenmeye başlandı, sizde ilinizi destek+radyo@androturk.com a mail atın, ilinize ait tüm radyoları eklemeye çalışalım. Tüm FM Radyolarını uygulamamıza eklemeye çalışıyoruz.
Lütfen istediğiniz radyoyu destek@androturk.com a mail atın, sistemimiz imkan veriyorsa eklemeye çalışırız.
Radyo kategorilerinden; haber radyolarını dinleyeyin, canlı maç anlatımlarını dinleyin, pop radyoları ile müziğin keyfini çıkartın. Onlarca Arabesk radyosundan dilediğinizi dinleyin. Kategorilerimizin tamamı: Haber Dinle, Spor, Pop Dinle, Arabesk Dinle, Nostalji, İslami, Dini, Rock, Hit, Karma, Slow, Yerel, Yabancı, Halk müziği, Türk Sanat Müziği...
Ücretsiz müzik dinlemek için radyoyu indir, kesintisiz müzik keyfini çıkart.
Saygılarımızla,
AndroTurk Radyo Ekibi
600'ü阿斯radyoyu sorunsuz,kesintisiz hemen dinle。 Ulusal已经yerel radyolarÜCRETSİZcebinizde。 AndroTürkRadyo'yu hemen下载森德kesintisiz MUZIK keyfinikaçırma。
ISTEuygulamamızın坝子özellikleri:
* 600'den fazlaTürkçeradyo dinle,
* Arkaplandaçalabilme,
*Görmeengellikullanıcılarımız霉素Erişebilirlikdesteği,
*Kategorilendirilmişradyolar,
* Radyo dinlerken卡兰şarkıözelliği,
*Zamanlayıcıözelliği,istediğiniz确保sonunda radyo otomatikkapansın,
* Yerel Radyolar illere戈尔dinleme检查可用性,
*İlini秒radyo dinle,varsaistediğinradyo邮件在hemen ekleyelim,
*脸谱,微博已经Instagram'dadinlediğinizradyonunşarkıekranınıpaylaşabilme,
*Radyolarıbildirimekranındandurdurupbaşlatabilme,değiştirebilme,
* Gelen aramalarda radyoyuduraklatıpgörüşmenizsonunda tekrar卡尔马,
*蓝牙ILE ilgili aracabağlama已经kullaklıkILEyönetebilmeüzerindeçalışıyoruz,
*Reklamlarıkaldırmayı缎alabilirsiniz,Reklamsızradyo keyfiniçıkartın。
Facebook的sayfamızıtakip ederek儿子gelişmelerdenhaberdar olabilir已经sıkıntılarınızıbize iletebilirsiniz。 http://www.facebook.com/AndroTurkRadyo
http://www.twitter.com/andro_turk
İlinizeAIT radyolar olmayabilir,ilinizi bize邮件ATIN,varsa ekleyelim。 Yerelradyolarıntakibigerçekten库克群岛ZOR,sürekliyayındeğiştirebiliyorlar,卜yüzdençalmayanradyolar konusundaanlayışınızıbekliyoruz。
Arama izinini telefonunuzçaldığındaradyoyu durdurmak霉素alıyoruz,yoksa radyoçalmayadevam ederkengörüşmeyapmayaçalışırsınız。
>İzinler:耶尼izinleranlıkbildirim霉素istenmektedir。 Sizlereartıkyenilikleri已经sürprizlermiziduyurabileceğiz。
>Arkadaşlartakılmasorunu tamamen radyonunyayınkalitesinebağlıdır。埃格尔radyo 32kbps的ILEyayınyapıyorsa蒲式耳uygulamanınsaniyede 4 KB VERIçekebilmesianlamınagelir已经蒲式耳尖radyolartakılmayanradyolar genellikle,AMA坝子radyolar 128kbps的ILEyayınyapıyor,BU达saniyede 16KB demek,她的网络布努sağlayamıyor已经takılmaoluşuyor。坝子radyolarıntakılmasebebi bundankaynaklanıyor,malesef比齐姆elimizden井Seyde其他gelmiyor。 <
卜uygulama蒂尔​​克radyolarını互联网bağlantınızınolduğu她yerde dinlemeolanağı苏南井MUZIKoynatıcısıdır。 İnternetsizradyo dinlemeniz TEKNIK olarakmümkündeğildir。
İllere戈尔radyolar eklenmeyebaşlandı,sizde ilinizi destek+radyo@androturk.com邮件ATIN,ilinize AIT TUMradyolarıeklemeyeçalışalım。 TUM FMRadyolarınıuygulamamızaeklemeyeçalışıyoruz。
Lütfenistediğinizradyoyu destek@androturk.com邮件ATIN,sistemimiz imkan veriyorsa eklemeyeçalışırız。
Radyo kategorilerinden;哈伯radyolarınıdinleyeyin,CANLI MACanlatımlarınıdinleyin,弹出radyolarıILEmüziğinkeyfiniçıkartın。 Onlarca Arabesk radyosundandilediğinizidinleyin。 Kategorilerimizin珠实:哈伯Dinle,斯波尔,流行Dinle,Arabesk Dinle,Nostalji,伊斯拉米,迪尼,摇滚,打,噶慢,Yerel,Yabancı,哈尔克müziği,蒂尔克萨纳特Müziği...
ÜcretsizMUZIK dinlemek霉素radyoyu下载,kesintisiz MUZIK keyfiniçıkart。
Saygılarımızla,
AndroTurk Radyo Ekibi

AndroTurk Radyo - Listen Radio 更新内容

What's new with version 4.2.3 ?
* Some navigation problems were solved
* In app popups were removed for ad-free subscribed users

AndroTurk Radyo - Listen Radio 历史版本

AndroTurk Radyo - Listen Radio 使用技巧

AndroTurk Radyo - Listen Radio 应用内最新内容

AndroTurk Radyo - Listen Radio 信息

大小
17.62M
分类
音乐
TAG
更新
版本
4.2.3
要求
Android 4.1 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载AndroTurk Radyo - Listen Radio的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 5.8 亿人安装 下载
  2. QQ 6.1 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.5 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 5.8 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9314 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.3 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.3 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8690 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.3 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端