>

Egérút下载

Egérút
4332 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Egérút 截图

Egérút Egérút Egérút Egérút Egérút Egérút

Egérút 描述

Egérút a zöld navigáció!
Használd mindig, így időt és üzemanyagot takaríthatsz meg!
Üzemeltetők: GeoX Kft. és AntaresNav Kft.
- Az Egérút egy ingyenes, dinamikus navigációs program, amely folyamatosan tanítja magát, így egyre gyorsabb útvonaljavaslatokat tesz.
- A navigáció figyelembe veszi a város aktuális forgalmát és a leggyorsabb útvonalat igyekszik megtalálni.
- A felhasználók automatikusan egymást segítik az általuk bejárt útvonalakkal. Használd te is, tanítsd a rendszert és élvezd a közösségi tudás előnyeit!
- A dugófigyelés funkció folyamatosan tanul, fejleszti magát a felhasználóktól beérkező információk alapján.
- Magyarország térképünk jelenleg 230.000 km úthálózatot tartalmaz, ezzel a legrészletesebb navigációs térkép az országban, az egészen kis településeket is mutatja.
- A program használata internet kapcsolatot igényel. Ennek mértéke minimális, havi 20-40 MB általános használat esetén.
- A program használata közben néha reklám jelenik meg, mely a használatot nem zavarja. A reklámok mentésre nem kerülnek, így a későbbiekben sem zavaróak.
Használd az Egérutat, érj gyorsabban célba!
Egérút一个zöldnavigáció!
,IGYHasználdmindig,időtESüzemanyagottakaríthatsz的MEG!
Üzemeltetők:GEOX Kft公司。 ES AntaresNav KFT。
- AZEgérút埃及ingyenes,dinamikusnavigációs的程序,AMELY folyamatosantanítja马加特,IGY egyre gyorsabbútvonaljavaslatokatTESZ。
- 一个navigációfigyelembe veszi一个瓦罗斯aktuálisforgalmátES A leggyorsabbútvonalat的igyekszikmegtalálni。
- 一个felhasználókAZ automatikusanegymástsegítikáltalukbejártútvonalakkal。 Használd德,tanítsd一个rendszert,ESélvezd一个közösségitudáselőnyeit!
- Adugófigyelésfunkciófolyamatosan tanul,:fejleszti马加特一个felhasználóktólbeérkezőinformációkalapján。
“ - MAGYARORSZAGtérképünkjelenleg230.000公里úthálózatottartalmaz,ezzel一个legrészletesebbnavigációstérképAZországban,KIStelepüléseket是亚利桑那州egészenmutatja。
- A计划,használata互联网kapcsolatotigényel。 Ennekmértékeminimális,:夏晖20-40 MBáltalánoshasználatesetén。
- A计划használataközbenNEHAreklámjelenik,梅格,你的mely一个használatotNEM zavarja。阿reklámokmentésreNEMkerülnek,IGY一későbbiekben的扫描电镜zavaróak。
HasználdAZEgérutat,ERJ gyorsabbancélba!

Egérút 更新内容

Android 5 (Lollipop) készülékeken jelentkező hiba javítása. (térképen utcanevek hiányoztak, forgalmi események jelölései nem jelentek meg, pozíció jelölő rosszul működött)

Egérút 历史版本

Egérút 使用技巧

Egérút 应用内最新内容

Egérút 信息

大小
10.12M
TAG
更新
版本
2.1.1
要求
Android 2.1.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Egérút的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6 亿人安装 下载
  2. QQ 6.3 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9328 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8819 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端