>

ParkolóÓra下载

ParkolóÓra

ParkolóÓra

1114 人安装 0 人喜欢 0 人评论

ParkolóÓra 截图

ParkolóÓra ParkolóÓra

ParkolóÓra 描述

Ingyenesen letölthető és használható program. Magyarországon segít az SMS-sel történő parkolásban. Használata gyors, egyszerű és praktikus.
- Indítását követően gyors javaslatot tesz , melyik fizető zónában tartózkodik a felhasználó.
- Jóváhagyást követően a program a korábban beállított rendszám és szolgáltató alapján küldi el a parkolást indító SMS-t.
- A program indításától az SMS elküldéséig alig 10 másodperc szükséges.
- A parkolás leállítása még egyszerűbb: egy gombnyomással azonnal leállíthatja a folyamatban lévő parkolást.
- Ezzel időt és pénzt takarít meg.
- Kövesse nyomon, mennyit fizet! A ParkolóÓra a parkolás ideje alatt számolja, mennyibe kerül a parkolása az adott zónában.
A program használata közben egy reklám jelenik meg a programban. Ennek elhelyezése nem zavarja a program használatát. A reklámok mentésre nem kerülnek, így a későbbiekben sem zavarják a felhasználót.
Töltse le és használja a ParkolóÓra programot!
IngyenesenletölthetőéShasználható程序。 MagyarországonsegítAZ短信SELtörténőparkolásban。 Használatagyors,egyszerűéSpraktikus。
- Indításátkövetőengyors javaslatot TESZ,melyikfizetőzónábantartózkodik一个felhasználó。
- Jóváhagyástkövetően一个程序korábbanbeállítottrendszáméSszolgáltatóalapjánküldiEL一parkolástindító短信万吨。
- 程序indításátólAZ短信elküldéséigALIG 10másodpercszükséges。
- 一个parkolásleállításaMEGegyszerűbb:埃及gombnyomássalazonnalleállíthatja一个folyamatban左旋parkolást。
- Ezzel IDOTéSpénzttakarít梅格。
- Kövessenyomon,mennyit fizet!一个ParkolóÓra一个parkolásideje alattszámolja,mennyibekerül一个parkolásaAZ adottzónában。
程序használataközben埃及REKLAM jelenik梅格一个programban。 EnnekelhelyezéseNEM zavarja程序használatát。一个reklámokmentésreNEMkerülnek,IGY一个későbbiekbenSEMzavarják一个felhasználót。
Töltse乐éShasználja一个ParkolóÓraprogramot!

ParkolóÓra 更新内容

átállás a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. mobilfizetési rendszerére. (2014 július elsejétől a 810-es előhívószám 763-ra változott)

ParkolóÓra 历史版本

ParkolóÓra 使用技巧

ParkolóÓra 应用内最新内容

ParkolóÓra 信息

大小
919.77K
TAG
更新
版本
1.1.0
要求
Android 1.6 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载ParkolóÓra的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6 亿人安装 下载
  2. QQ 6.3 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9328 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8821 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端