> >

Magyar AnySoftKeyboard下载

Magyar AnySoftKeyboard

Magyar AnySoftKeyboard

2549 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Magyar AnySoftKeyboard 截图

Magyar AnySoftKeyboard Magyar AnySoftKeyboard Magyar AnySoftKeyboard Magyar AnySoftKeyboard Magyar AnySoftKeyboard Magyar AnySoftKeyboard

Magyar AnySoftKeyboard 描述

Magyar billentyűzet kiosztás és szótár AnySoftKeyboard-hoz.
FIGYELEM! Ez egy kiegészítő, ami csak az eredeti programmal együtt működik. Önállóan nem!
Telepítési útmutató lentebb. OLVASD EL!!!
(Hungarian layouts and dictionary expansion pack for AnySofKeyboard.)
Tippek:
- QWERTZ és QWERTY kiosztás is támogatva van
- A soremelés gombot nyomva tartva könnyen elérhetőek a beállítások
- 3 soros álló kiosztásban az ő,ű,ó,ú,í betűket az ö,ü,o,u,i kétszeri gyors megnyomásával lehet előhozni, vagy az adott billentyű hosszabb lenyomása után a felugró ablakból kiválasztani
- fekvő módban minden magyar betűnek külön gomb
- alternatív karakterek a billentyűk hosszú lenyomásával
- fizikai billentyűzetek is támogatva vannak: oo=ó,ooo=ö,oooo=ő (milestone, chacha)
- a szótár megegyezik az openoffice szótárával (ragozásokat sajnos nem tud)
- szótár bővítés: 2 mp.-ig nyomva tartani az új szót a javaslatok sorban
- tablet optimalizált billentyűzet fekvő módban
- két ujjas nagyítás/kicsinyítés gesztus a fekvő módú billentyűzet szétosztásához (tableten)
- kísérleti elrendezés (YASEKU) ami az ujj mozgását minimalizálja, a magyar szavak gyakori betűkapcsolatai alapján.
- érdemes megnézni a billentyűzet beállításait *alaposan* mert nagyon sok minden állítható
Telepítés:
Ez a program önállóan NEM működik. Először telepíteni kell az AnySoftKeyboard főprogramot, ami itt található: http://play.google.com/store/apps/details?id=com.menny.android.anysoftkeyboard
Ezek után:
- Menj az Android "Beállítások" menüpontjára és válaszd ki a "Nyelv és billentyűzet" menüpontot.
- Engedélyezd az AnySoftkeyboard-ot. Figyelmeztetést fogsz kapni az aktiválás előtt!
- Ugyanitt állítsd be 'Alapértelmezett'-nek is.
Jó szórakozást, és akinek kér(d)ése van, kérem e-mailt írjon (címet lásd lent), ne megjegyzést, lééégyszi. :)
-- MobiWIA - a cooperation with Andrs Studio --
马扎尔billentyűzetkiosztáséSszótárAnySoftKeyboard-HOZ。
FIGYELEM! EZ埃及kiegészítő,AMI CSAK AZ eredeti programmalegyüttműködik。 ÖnállóanNEM!
Telepítésiútmutatólentebb。 OLVASD EL!
(匈牙利布局和AnySofKeyboard词典扩展包。)
Tippek:
- QWERTZéS的QWERTYkiosztás是támogatva面包车
- 一个soremelésgombot nyomva tartvakönnyenelérhetőek一个beállítások
- 3索罗斯ALLOkiosztásbanAZö,ü,O,U,IbetűketAZö,ü,O,U,Ikétszerigyorsmegnyomásávallehetelőhozni,vagy AZ adottbillentyűhosszabblenyomása猩猩一felugróablakbólkiválasztani
- fekvőmódban明登马扎尔betűnek库隆gomb
- 了。Alternativ karakterek一个billentyűkhosszúlenyomásával
- fizikaibillentyűzetek是támogatvavannak:OO = O,OOO = O,OOOO = O(里程碑,茶茶)
- 一个szótármegegyezik AZ openoffice的szótárával(ragozásokatsajnos NEM TUD)
- szótárbővítés:2 mp.-IG nyomva tartani AZ UJszót一个javaslatok sorban
- 平板电脑optimalizáltbillentyűzetfekvőmódban
- KET ujjasnagyítás/kicsinyítésgesztus一个fekvő冒顿billentyűzetszétosztásához(tableten)
- kísérletielrendezés(YASEKU)AMI AZ ujjmozgásátminimalizálja,一个马扎尔szavak gyakoribetűkapcsolataialapján。
- érdemesmegnézni一个billentyűzetbeállításait* alaposan * MERT nagyon索明登állítható
Telepítés:
EZ程序önállóanNEMműködik。 Előszörtelepíteni凯尔AZ AnySoftKeyboardfőprogramot,AMI ITTtalálható:http://play.google.com/store/apps/details?id=com.menny.android.anysoftkeyboard
以西结书猩猩:
- Menj AZ机器人“Beállítások”menüpontjáraéSválaszdき一个“NyelvéSbillentyűzet”menüpontot。
- EngedélyezdAZ AnySoftkeyboard-OT。 Figyelmeztetéstfogsz kapni AZaktiváláselőtt!
- Ugyanittállítsd是'Alapértelmezett'-NEK是。
Jószórakozást,ES akinek KER(四)ESE货车,凯雷姆电子mailtírjon(címetLASD借出),NEmegjegyzést,lééégyszi。 :)
- MobiWIA - 安德烈斯与工作室合作 -

Magyar AnySoftKeyboard 更新内容

20131020:
- Újabb főprogram változások miatt az o betűn felugró karakterek sorrendje átrendezve.
20130713:
- A főprogram változása miatt az o és u betűn felugró karakterek rossz sorrendben voltak.
- A szóköz hosszú nyomására aktiválódik a hangbevitel.
- Új ikon.

Magyar AnySoftKeyboard 历史版本

Magyar AnySoftKeyboard 相关攻略

Magyar AnySoftKeyboard 应用内最新内容

Magyar AnySoftKeyboard 信息

大小
1.4M
分类
体育格斗 其它
TAG
更新
版本
20131020
要求
Android 1.5 以上
来自
Google Play

下载Magyar AnySoftKeyboard的人还下载

游戏下载排行榜

  1. 神庙逃亡2盔甲勇士 5769 万人安装 下载
  2. 捕鱼达人 3505 万人安装 下载
  3. 地铁跑酷 3579 万人安装 下载
  4. 水果忍者国际版 2685 万人安装 下载
  5. 会说话的汤姆猫 2 1821 万人安装 下载
  6. 植物大战僵尸2高清版 1236 万人安装 下载
  7. 捕鱼达人2 2349 万人安装 下载
  8. 极限摩托 1043 万人安装 下载
  9. 保卫萝卜 2623 万人安装 下载
  10. 泡泡龙 1373 万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端