>

imhd.sk下载

imhd.sk
4876 人安装 0 人喜欢 0 人评论

imhd.sk 截图

imhd.sk imhd.sk imhd.sk imhd.sk imhd.sk imhd.sk

imhd.sk 描述

Najdôležitejšie informácie o MHD môžete mať vždy pri sebe aj prostredníctvom mobilnej aplikácie imhd.sk. Aplikácia umožní pohodlne vyhľadať spojenie medzi dvomi bodmi, rovnako umožňuje aj pohodlný prehľad cestovných poriadkov jednotlivých liniek mestskej hromadnej dopravy. Linky, trasy aj zastávky je možné pre zjednodušenie vyhľadávania si uložiť ako svoje obľúbené. Nechýbajú ani priame odkazy na aktuálne informácie v MHD a aplikácia poradí aj pri kúpe SMS lístka. Ak práve nie ste pripojení na internet, cestovné poriadky si môžete pozrieť aj v offline režime.
Minimálna voľná interná pamäť zariadenia: 60 MB
Minimálna verzia OS: Android 2.2
------------------------------------------
The mobile application imhd.sk allows you to have the most important information about public transport all the time with you. Through the application you can comfortably plan the connection between two points, as well as the browsing the all public transport schedules. You can also save your favourite stops, routes and lines in order to streamline the connection searching. The application offers direct links to information about news and changes and also can help with buying of SMS ticket. The schedules can be displayed also when you are offline.
Minimal required storage: 60 MB
Minimal OS version: Android 2.2
NajdôležitejšieinformácieØMHDmôžete垫vždyPRI塞贝AJprostredníctvommobilnejaplikácieimhd.sk. Aplikáciaumožnípohodlnevyhľadaťspojenie medzi dvomi bodmi,rovnakoumožňujeAJpohodlnýprehľadcestovnýchporiadkovjednotlivýchliniek mestskej hromadnej dopravy。林记,卓施AJzastávky济možné预zjednodušenievyhľadávaniaSIuložiť阿古svojeobľúbené。 NechýbajúANI priame odkazy呐aktuálneinformáciev MHD一个aplikáciaporadíAJ PRI库佩短信lístka。阿克práve聂STEpripojení呐互联网,cestovnéporiadky SImôžetepozrieťAJ v离线režime。
Minimálna沃尔纳INTERNApamäťzariadenia:60 MB
Minimálnaverzia操作系统:Android 2.2的
------------------------------------------
移动应用imhd.sk让您有有关公共交通的所有的时间与你最重要的信息。通过该应用,你可以舒适地计划两点之间的连接,以及浏览的所有公共交通时刻表。您也可以保存,以简化连接搜索自己喜欢的站,路线和线路。该应用程序可直接链接到有关的新闻和变化信息,还可以帮助购买短信票。该时间表也可以显示,当你处于离线状态。
需要的最低存储:60 MB
最小的操作系统版本:Android 2.2的

imhd.sk 更新内容

Optimalizácia pre staršie zariadenia

imhd.sk 历史版本

imhd.sk 使用技巧

imhd.sk 应用内最新内容

imhd.sk 信息

大小
3.26M
TAG
更新
版本
16.2.13
要求
Android 4.0 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载imhd.sk的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 5.9 亿人安装 下载
  2. QQ 6.3 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9327 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8812 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端