> >

Viet News下载

Viet News

Viet News

4255 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Viet News 截图

Viet News Viet News Viet News Viet News Viet News Viet News

Viet News 描述

Viet News là công cụ cho phép bạn đọc tin tức miễn phí trên Android, hoàn toàn bằng tiếng Việt. Viet News cung cấp tin tức từ các trang tin điện tử hàng đầu Việt Nam. Hãy luôn giữ Viet News với điện thoại của bạn để được cập nhật tin tức mới nhất bất kỳ lúc nào, ở đâu.
Chức năng:
√ Tải trước bản tin vắn tắt.
√ Đọc tin offline.
√ Widget tin tức.
√ Lựa chọn tiết kiệm băng thông (không tải ảnh),
√ Chỉnh sửa nguồn tin mặc định (tên, URL).
√ Thêm các trang tin tức khác theo ý muốn qua RSS, OPML
√ Tải tin tự động.
√ Chia sẻ tin tức qua SMS, email, FaceBook, Twitter...
*Chú ý* Nếu bạn gặp gặp lỗi sau khi nâng cấp, vui xoá Viet News rồi cài lại.
越南新闻是一个工具,可以让你免费阅读的新闻在Android上,完全是在越南。越南新闻提供新闻从越南领先的网站。保持越南新闻与您的手机,以获得最新的新闻更新在任何时候,在哪里。
功能:
√预紧简单的通讯。
√阅读新闻下线。
√小工具的消息。
√选项,以节省带宽(不上传)
√修改的信息(姓名,地址)默认源。
√添加其他新闻网站的意愿,通过RSS,OPML
√自动下载信息。
√分享消息通过短信,电子邮件,Facebook,Twitter的...
 *注意*如果您遇到升级后出现错误,请删除并重新安装越南新闻。

Viet News 更新内容

- Chỉ hiển thị tiêu đề trong trang danh sách tin tức
- Sửa lỗi

Viet News 历史版本

Viet News 使用技巧

Viet News 应用内最新内容

Viet News 信息

大小
4.62M
分类
新闻阅读 其它 新闻·资讯
TAG
更新
版本
8.4.0
要求
Android 4.0 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Viet News的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.4 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.5 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9341 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.9 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8983 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端