>

M-Supasit Thai下载

M-Supasit Thai

M-Supasit Thai

8054 人安装 0 人喜欢 0 人评论

M-Supasit Thai 截图

M-Supasit Thai M-Supasit Thai M-Supasit Thai M-Supasit Thai M-Supasit Thai M-Supasit Thai

M-Supasit Thai 描述

M-Supasit Thai เป็น Application ในกลุ่มของ M-Series ของบริษัท นีสเตอร์ จำกัด เพื่อเปิดให้ใช้บริการฟรี โดยอยู่ในหมวดหมู่ Education เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้รู้จักสำนวน สุภาษิต ของไทย เป็นโปรแกรมสำหรับชาวไทย หรือเด็ก ๆ ที่สนใจศึกษาสุภาษิตของไทย โดยแต่ละสุภาษิตหรือสำนวน จะมีความหมายอธิบายในตัวมัน เพื่อให้เข้าใจง่าย
สุภาษิตที่ลงในโปรแกรมนี้ อาจยังไม่สมบูรณ์เท่าไร ในเวอร์ชันหน้าจะมีการอัพเดทเพิ่มเติมครับ
M-Supasit泰国เป็น应用ในกลุ่มของM系列ของบริษัทนีสเตอร์จำกัดเพื่อเปิดให้ใช้บริการฟรีโดยอยู่ในหมวดหมู่教育เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้รู้จักสำนวน สุภาษิตของไทยเป็นโปรแกรมสำหรับชาวไทยหรือเด็กๆที่สนใจศึกษาสุภาษิตของไทยโดยแต่ละสุภาษิตหรือสำนวนจะมีความหมายอธิบายในตัวมันเพื่อให้เข้าใจง่าย
สุภาษิตที่ลงในโปรแกรมนี้อาจยังไม่สมบูรณ์เท่าไร ในเวอร์ชันหน้าจะมีการอัพเดทเพิ่มเติมครับ

M-Supasit Thai 历史版本

M-Supasit Thai 使用技巧

M-Supasit Thai 应用内最新内容

M-Supasit Thai 信息

大小
1.56M
TAG
更新
版本
1.3
要求
Android 2.1.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载M-Supasit Thai的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.4 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.5 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9341 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.9 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8978 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端