> >

Conan - Tham tu lung danh下载

Conan - Tham tu lung danh

Conan - Tham tu lung danh

4321 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Conan - Tham tu lung danh 截图

Conan - Tham tu lung danh Conan - Tham tu lung danh Conan - Tham tu lung danh Conan - Tham tu lung danh

Conan - Tham tu lung danh 描述

Phiên b?n android c?a b? truy?n tranh l?ng danh THáM T? L?NG DANH CONANPhiên b?n trên ?i?n tho?i di ??ng (iOS, Android, ...) c?a b? truy?n tranh Conan - THáM T? L?NG DANH. Tên khác (Thám t? l?ng danh CONAN)
- Ch?t l??ng ?nh cao, t? ??ng c?u hình phù h?p v?i ?i?n tho?i ho?c máy tính b?ng.
- T? ??ng l?u l?i ch??ng ?ang ??c d? và ti?p t?c ??c.
- L?n ??u tiên ??c truy?n yêu c?u k?t n?i internet (wifi ho?c 3G). T? l?n sau ??c l?i, truy?n ?? ???c l?u trên máy c?a b?n nên kh?ng c?n k?t n?i internet.C?t truy?
n: M? ??u cau truy?n, c?u h?c sinh trung h?c 17 tu?i Shinichi Kudo b? bi?n thành c?u bé Conan Edogawa. Shinichi trong ph?n ??u c?a Thám t? l?ng danh Conan ???c miêu t? là m?t thám t? h?c ???ng xu?t s?c. Trong m?t l?n ?i ch?i c?ng viên "Mi?n Nhi?t ??i" v?i c? b?n t? thu? nh? Ran Mori, c?u tình c? ch?ng ki?n v? m?t án gi?t ng??i, Kishida - m?t hành khách trong trò ch?i Chuy?n tàu t?c hành ?? b? gi?t m?t cách d? man. C?u ?? giúp c?nh sát làm sáng t? v? án. Trên ???ng v? nhà, c?u v? tình phát hi?n m?t v? làm ?n m? ám c?a nh?ng ng??i ?àn ?ng m?c toàn ?? ?en. Khi chúng phát hi?n ra c?u, Shinichi ?? b? ?ánh ng?t ?i. Sau ?ó nh?ng ng??i ?àn ?ng áo ?en ?ó ?? cho c?u u?ng m?t th? thu?c ??c ch?a qua th? nghi?m là Apotoxin-4869 v?i m?c ?ích th? tiêu c?u. Tuy nhiên ch?t ??c ?? kh?ng gi?t ch?t Kudo. Khi t?nh l?i, c?u bàng hoàng nh?n th?y mình ?? b? teo nh? l?i thành hình d?ng c?a m?t c?u h?c sinh ti?u h?c.
Th? lo?
i: Trinh thám.
Tác gi?: Gosho Aoyama
Qu?
c gia: Nh?t B?n
Tình tr?
ng: ?ang
upload Tags: conan thám t? nhí, conan thám t? l?ng danh.
Xin chan thành cám ?n các team d?ch b? truy?n này.

Conan - Tham tu lung danh 更新内容

此版本中的新功能:- Hỗ trợ tính năng tải truyện về đọc offline
- Hỗ trợ màn hình xoay ngang
- Mặc định hiển thị trang truyện đầy màn hình
- Cho phép cấu hình chiều rộng trang truyện
- Hỗ trợ thêm nhiều thiết bị
- Thông báo tình trạng kết nối internet khi khởi động lần đầu.
- Thêm màn hình loading khi khởi động lần đầu.

Conan - Tham tu lung danh 历史版本

Conan - Tham tu lung danh 使用技巧

Conan - Tham tu lung danh 应用内最新内容

Conan - Tham tu lung danh 信息

大小
3.62M
分类
体育格斗
TAG
更新
版本
24
要求
Android 2.2.x 以上
查看权限要求
来自
百度手机助手

下载Conan - Tham tu lung danh的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6 亿人安装 下载
  2. QQ 6.3 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9328 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8821 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端