>

Garanti CepBank下载

Garanti CepBank

Garanti CepBank

36 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Garanti CepBank 截图

Garanti CepBank Garanti CepBank Garanti CepBank Garanti CepBank

Garanti CepBank 描述

Bankacılık işlemlerinizdeki en büyük kolaylık olan CepBank, artık bu uygulama ile her an elinizin altında! Bugüne kadar İnternet/Cep Şubesi, SMS ya da Paramatiklerden yaptığınız CepBank işlemlerinizi artık Garanti CepBank uygulaması ile de sadece tek şifre ile hiç vakit kaybetmeden anında yapabilirsiniz!
Bu uygulama ile Türkiye’nin her yerinden istediğiniz kişiye para gönderebilir, kendinizin ya da bir başkasının hattına anında TL yükleyebilir veya bir Garanti Bankası kredi kartının borcunu hemen ödeyebilirsiniz. Dahası, son 1 ay içerisindeki tüm CepBank hareketlerinizi takip edebilir, dilediğiniz işlemi iptal edebilir ya da kolaylıkla tekrar edebilirsiniz.
CepBank ile bütün bu işlemlerinizin yanısıra ödemeniz gereken toplu bir hesabı kendiniz ve arkadaş grubunuz arasında istediğiniz gibi bölüştürebilir ve onlardan para isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızın da CepBank’ı varsa anında size para gönderebilir.
Garanti CepBank’ın tüm bu ayrıcalıklarından anında faydalanmak için uygulamayı indirin!
,连接交通连线Bankacılıkişlemlerinizdekikolaylıkolan CepBank,法兰西岛大区ARTIK BU uygulama她一个elinizinaltında! Bugüne卡达尔互联网/ CEPŞubesi的,短信亚大ParamatiklerdenyaptığınızCepBankişlemleriniziARTIK担保CepBankuygulaması法兰西岛sadece TEKşifre。ILE HIC vakit kaybetmedenanındayapabilirsiniz!
卜uygulama法兰西岛大区该Türkiye'nin她的yerindenistediğinizkişiye的第gönderebilir,亚大井kendinizinbaşkasınınha​​ttınaanındaTLyükleyebilirveya井的GarantiBankasıkredikartınınborcunu hemenödeyebilirsiniz。 Dahası,儿子1,AYiçerisindekiTUM CepBank hareketlerinizi takip edebilirdilediğinizişlemiiptal edebilir亚大kolaylıklatekrar edebilirsiniz。
CepBank ILEbütünBUişlemlerinizinyanısıraödemenizgereken toplu中井hesabıkendiniz VEarkadaş:吉比grubunuzarasındaistediğinizbölüştürebilirVE onlardan第isteyebilirsiniz段。 Arkadaşlarınızın:DACepBank'ıVARSAanında大小第gönderebilir段。
的GarantiCepBank'ın嵩BUayrıcalıklarındananındafaydalanmak ICINuygulamayıindirin!

Garanti CepBank 更新内容

Performans iyileştirmeleri yapıldı.

Garanti CepBank 历史版本

Garanti CepBank 使用技巧

Garanti CepBank 应用内最新内容

Garanti CepBank 信息

大小
2.94M
TAG
更新
版本
1.8
要求
Android 2.1.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Garanti CepBank的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6 亿人安装 下载
  2. QQ 6.3 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9329 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.7 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8824 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端