> >

Hacettepe Yemekhane下载

Hacettepe Yemekhane

Hacettepe Yemekhane

377 人安装 暂无 好评率

Hacettepe Yemekhane 截图

Hacettepe Yemekhane Hacettepe Yemekhane Hacettepe Yemekhane Hacettepe Yemekhane

Hacettepe Yemekhane 描述

Hacettepe Yemekhane uygulaması, Hacettepe Üniversitesi yemekhanesinde çıkan yemeklerin günlük ve aylık listesine kolaylıkla ulaşmanızı sağlar.
Önemli Not: Güncelleme esnasında hata alan kullanıcılar için; Hacettepe SKSDB'nin web sitesinde yer alan yemek listesi, bazı özel durumlarda(Bayram vs.) normal halinden farklı şekilde yazılabiliyor. Bunun için uygulama verileri çekerken sıkıntı yaşıyor. Bundan dolayı kullanıcılarımızdan özür dileriz.
Uygulamaya 2.1 sürümüyle birlikte widget özelliği eklenmiştir.
Bu uygulama Erdem Lafcı ve Orhun Mert Şimşek tarafından geliştirilmiştir.
Logo için Volkan Şahin'e teşekkür ederiz.
http://www.gdgankara.org
哈斯特帕Yemekhaneuygulaması,哈斯特帕Üniversitesiyemekhanesindeçıkanyemekleringünlük已经aylıklistesinekolaylıklaulaşmanızı萨拉尔。
Önemli不:Güncellemeesnasında田孜阿兰kullanıcılarICIN;哈斯特帕SKSDB'nin网络sitesinde揭掉阿兰yemek listesi,,八字özeldurumlarda(拜拉姆 - )正常halindenfarklışekildeyazılabiliyor。布农族ICIN uygulama verileri,çekerkensıkıntıyaşıyor。 Bundandolayıkullanıcılarımızdanözürdileriz。
Uygulamaya 2.1sürümüylebirlikte,部件özelliğieklenmiştir。
不uygulama埃德姆Lafcı已经奥尔洪摩尔特Şimşektarafındangeliştirilmiştir。
标志ICIN沃尔坎Şahin'eteşekkürederiz。
http://www.gdgankara.org

Hacettepe Yemekhane 更新内容

v2.2.0
------
*Yemek listesindeki hatalar giderildi! Artık yemek listesine doğru bir şekilde ulaşabileceksiniz!
v2.1.4
------
*Yemek listesindeki düzensizlik giderildi.
v 2.1.2
------
*Bazı güncelleme hataları giderildi
v 2.1.1
------
*Widget'ın otomatik yenilenme süresi düzenlendi
v 2.1
------
*Uygulamaya widget özelliği eklendi
v 2.0
------
* Boyut sorunu giderildi. (Zoom Özelliği eklendi)
* Kahvaltı Listesi eklendi.
* Tasarım iyileştirildi.

Hacettepe Yemekhane 历史版本

Hacettepe Yemekhane 使用技巧

Hacettepe Yemekhane 信息

大小
580.08KB
分类
生活休闲
TAG
更新
版本
 2.2.0
要求
Android 2.2.x 以上
来自
Brain Is Free

下载Hacettepe Yemekhane的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 1118.7万人安装 下载
  2. QQ 891.5万人安装 下载
  3. 爱奇艺 658.9万人安装 下载
  4. 快手 873.1万人安装 下载
  5. 淘宝 4688万人安装 下载
  6. 酷狗音乐 573.1万人安装 下载
  7. 全民K歌 348.6万人安装 下载
  8. 支付宝 612.4万人安装 下载
  9. UC浏览器 7991.2万人安装 下载
  10. 腾讯视频 429.4万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端