> >

Hacettepe Yemekhane下载

Hacettepe Yemekhane

Hacettepe Yemekhane

2871 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Hacettepe Yemekhane 截图

Hacettepe Yemekhane Hacettepe Yemekhane Hacettepe Yemekhane Hacettepe Yemekhane

Hacettepe Yemekhane 描述

Hacettepe Yemekhane uygulaması, Hacettepe Üniversitesi yemekhanesinde çıkan yemeklerin günlük ve aylık listesine kolaylıkla ulaşmanızı sağlar.
Önemli Not: Güncelleme esnasında hata alan kullanıcılar için; Hacettepe SKSDB'nin web sitesinde yer alan yemek listesi, bazı özel durumlarda(Bayram vs.) normal halinden farklı şekilde yazılabiliyor. Bunun için uygulama verileri çekerken sıkıntı yaşıyor. Bundan dolayı kullanıcılarımızdan özür dileriz.
Uygulamaya 2.1 sürümüyle birlikte widget özelliği eklenmiştir.
Bu uygulama Erdem Lafcı ve Orhun Mert Şimşek tarafından geliştirilmiştir.
Logo için Volkan Şahin'e teşekkür ederiz.
http://www.gdgankara.org
哈斯特帕Yemekhaneuygulaması,哈斯特帕Üniversitesiyemekhanesindeçıkanyemekleringünlük已经aylıklistesinekolaylıklaulaşmanızı萨拉尔。
Önemli不:Güncellemeesnasında田孜阿兰kullanıcılarICIN;哈斯特帕SKSDB'nin网络sitesinde揭掉阿兰yemek listesi,,八字özeldurumlarda(拜拉姆 - )正常halindenfarklışekildeyazılabiliyor。布农族ICIN uygulama verileri,çekerkensıkıntıyaşıyor。 Bundandolayıkullanıcılarımızdanözürdileriz。
Uygulamaya 2.1sürümüylebirlikte,部件özelliğieklenmiştir。
不uygulama埃德姆Lafcı已经奥尔洪摩尔特Şimşektarafındangeliştirilmiştir。
标志ICIN沃尔坎Şahin'eteşekkürederiz。
http://www.gdgankara.org

Hacettepe Yemekhane 历史版本

Hacettepe Yemekhane 相关攻略

Hacettepe Yemekhane 应用内最新内容

Hacettepe Yemekhane 信息

大小
640.58K
分类
休闲时间
TAG
更新
版本
2.1.7
要求
Android 2.2.x 以上
查看权限要求
来自
百度手机助手

下载Hacettepe Yemekhane的人还下载

游戏下载排行榜

  1. 神庙逃亡2盔甲勇士 5716 万人安装 下载
  2. 捕鱼达人 3502 万人安装 下载
  3. 水果忍者免费版 2998 万人安装 下载
  4. 地铁跑酷 3517 万人安装 下载
  5. 水果忍者国际版 2681 万人安装 下载
  6. 会说话的汤姆猫 2 1805 万人安装 下载
  7. 植物大战僵尸2高清版 1222 万人安装 下载
  8. 捕鱼达人2 2346 万人安装 下载
  9. 极限摩托 1038 万人安装 下载
  10. 保卫萝卜 2611 万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端