>

Δείκτες Δυσφορίας airquality下载

Δείκτες Δυσφορίας airquality

Δείκτες Δυσφορίας airquality

5 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Δείκτες Δυσφορίας airquality 截图

Δείκτες Δυσφορίας airquality Δείκτες Δυσφορίας airquality Δείκτες Δυσφορίας airquality Δείκτες Δυσφορίας airquality

Δείκτες Δυσφορίας airquality 描述

Οι Δείκτες Δυσφορίας εκφράζουν την ικανοποίηση ή μη
του ανθρώπου από το περιβάλλον και τις επικρατούσες συνθήκες.
Φορτώνονται αυτόματα μετεωρολογικά στοιχεία από ιδιωτικούς σταθμούς και υπολογίζονται για αυτές τις περιοχές, ο Γενικός Δείκτης (DI) και ο Προσωπικός Δείκτης (PMV).
3ο Βραβείο στον διαγωνισμό HTC Grand 2010!
ΟιΔείκτεςΔυσφορίαςεκφράζουντηνικανοποίησηήμη
τουανθρώπουαπότοπεριβάλλονκαιτιςεπικρατούσεςσυνθήκες。
Φορτώνονταιαυτόματαμετεωρολογικάστοιχείααπόιδιωτικούςσταθμούςκαιυπολογίζονταιγιααυτέςτιςπεριοχές,οΓενικόςΔείκτης(DI)καιοΠροσωπικόςΔείκτης(PMV)。
3οΒραβείοστονδιαγωνισμόHTC盛大的2010年!

Δείκτες Δυσφορίας airquality 更新内容

最近没有更改。

Δείκτες Δυσφορίας airquality 历史版本

 • Δείκτες Δυσφορίας airquality

  Δείκτες Δυσφορίας airquality

  版本:1.3 高速下载

Δείκτες Δυσφορίας airquality 使用技巧

Δείκτες Δυσφορίας airquality 应用内最新内容

Δείκτες Δυσφορίας airquality 信息

大小
213.45K
TAG
更新
版本
1.3
要求
Android 2.1.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Δείκτες Δυσφορίας airquality的人还下载

应用下载排行榜

 1. 微信 5.8 亿人安装 下载
 2. QQ 6.1 亿人安装 下载
 3. UC浏览器 2.5 亿人安装 下载
 4. 搜狗输入法 5.8 亿人安装 下载
 5. 阿里星球 9314 万人安装 下载
 6. QQ空间 4.3 亿人安装 下载
 7. 淘宝 5.3 亿人安装 下载
 8. 墨迹天气 8695 万人安装 下载
 9. 微博 2.3 亿人安装 下载
 10. 酷狗音乐 2.3 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端