>

60 QA下载

60 QA
3050 人安装 0 人喜欢 0 人评论

60 QA 截图

60 QA 60 QA 60 QA 60 QA

60 QA 描述

"60 spørsmål og svar om Islam" ble første gangen utgitt i 2005 av Islamic Cultural Centre Norway (ICC) som et hefte. Dette heftet kan fås gratis hos ICC.
ICC håper med dette å bidra til økt kunnskap blant unge muslimer og ikke-muslimer som ønsker en rask innføring i grunnleggende spørsmål om islam. islam. Denne appen kan også være til hjelp for de som skriver skoleoppgaver om islam. Og ikke minst journalister som ofte trenger fakta fra autentiske kilder.
Svarene vil alltid ha potensial for forbedring, men denne gangen har vi valgt grunnleggende spørsmål, men vi håper (inshaAllah) å ta for oss viderekommende spørsmål og utdypende svar neste gang. På enkelte spørsmål kan leserne merke at det er korte svar. Selv om vi skulle ønske at vi kunne gi litt mer utdypende svar, så har ikke dette vært mulig på grunn av omfanget og detaljnivået på svarene. På nesten hvert enkelt spørsmål, kan man skrive lange detaljerte utredninger for å gi utdypende svar. Men vi har valgt å være kort og presis.
ICC takker hele arbeidsgruppen for å ha jobbet med dette og Danial Sheikh for app-utvikling.
Koranversene i svarene er gjengitt fra Einar Bergs koranoversettelse, De norske bokklubbene, 2000.
Ønsker du mer detaljert svar eller ikke finner svaret på ditt spørsmål, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på info@islamic.no.
Kommentarer og tilbakemeldinger kan sendes til info@apptek.no. Vi setter pris på alle typer tilbakemeldinger. Denne appen er utviklet av AppTek.no i samarbeid med Islamic Cultural Centre Norway (www.islamic.no).
“对伊斯兰教的60个问题和答案”首次出版于2005年由挪威的伊斯兰文化中心(ICC)作为一本小册子。从国际刑事法院可以免费得到这本小册子。
国际刑事法院希望有助于增加知识的年轻的穆斯林和非穆斯林,谁想要一个快速的介绍伊斯兰教的基本问题。伊斯兰教。这个应用程序也可以帮助那些谁写的关于伊斯兰教的学校报告。至少,记者经常需要从正宗来源的事实。
答案将永远有改进的潜力,但这次我们选择的基本问题,但我们希望(inshaAllah),以解决先进的问题,并详细解答下一次。读者可以看到,在一些问题上有简短的回答。虽然我们希望我们可以给一个更详细一点的答案,所以这一直未能答复中的细节,因为规模和水平。几乎在每一个问题上,人们可以写长的详细报告,提供详细的答案。但我们选择了短而精确。
位于ICC感谢工作组和丹尼尔谢赫曾与应用开发。
埃纳尔古兰经翻译,挪威读书俱乐部,2000年,均转载自古兰经经文的答案。
对于更详细的答案,或无法找到你的问题的答案,你最欢迎联系我们info@islamic.no。
可以被发送到info@apptek.no的意见和反馈。我们欣赏什么样的反馈。这个程序是由AppTek.no开发合作与伊斯兰文化中心挪威(www.islamic.no)。

60 QA 更新内容

最近没有更改。

60 QA 历史版本

60 QA 使用技巧

60 QA 应用内最新内容

60 QA 信息

大小
503.73K
TAG
更新
版本
1.0
要求
Android 2.1.x 以上
来自
Google Play

下载60 QA的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.5 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.6 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9344 万人安装 下载
  6. QQ空间 5 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6.1 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 9036 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端