>

Taksimetre下载

Taksimetre

Taksimetre

6549 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Taksimetre 截图

Taksimetre Taksimetre Taksimetre Taksimetre Taksimetre Taksimetre

Taksimetre 描述

Taksimetre uygulaması ile Türkiye'nin bir çok ilinde yapacağınız taksi seyahatlerinin tutarlarını önceden öğrenebilecek ve bulunduğunuz konuma en yakın taksi durağını bir tuşla arayabileceksiniz.
Nereden ve Nereye konumlarını;
- Arama bölümüne adres girerek,
- Harita üzerinde işaretleyerek,
- Rehberinizde kayıtlı adres bilgisini seçerek,
- Daha önce favorilerinize eklediğiniz konumu seçerek,
- Şu an bulunduğunuz konumu seçerek
belirleyebilirsiniz.
Şehir listesinden hesaplamayı yapmak istediğiniz şehri seçebilirsiniz.
Ok tuşu kullanılarak ulaşılacak hesaplama ekranında;
- Kalkış ve varış noklarını,
- İki nokta arasındaki rotayı,
- Rotanın mesafesini ve tahmini yolculuk süresini,
- Rota için ödeyeceğiniz tahmini taksimetre tutarını
görebilirsiniz.
Ekranın üst kısmında yer alan 'Trafik Durumu' çubuğunu kaydırarak dilediğiniz trafik seviyesindeki yolculuk süresini ve taksimetre tutarını görebilirsiniz.
Ana ekranda yer alan 'Taksi Çağır' ve hesaplama ekranında yer alan telefon buttonunu kullanarak yakınınızdaki taksi duraklarının listesine ulaşabilir ve dilediğiniz durağı arayabilirsiniz.
Evinizin konumunu, favorilerinize 'Ev' ismiyle kaydetmeniz durumunda telefonunuzu sallayarak veya ana ekranda yer alan 'Eve Götür' butonunu kullanarak, bulunduğunuz konumdan evinize yapılacak yolculuğun taksimetre tutarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Haritada işaretlenmiş konum ikonunun üzerine basılı tutarak dilediğiniz yere sürükleyebilirsiniz.
Gece tarifesi uygulanan bir şehri seçtiğinizde 'Gece Tarifesi' buttonu aktif hale gelecektir, dilerseniz gece tarifesini açıp kapatabilirsiniz.
Adres arama özelliğinin doğru sonuçlar üretebilmesi için arama yaparken sokak, mahalle, ilçe, il gibi bilgileri kullanınız.
Uygulamada görüntülenen taksimetre tutarı, yolculuk mesafesi ve süresi kullanılan rota ve trafik durumuna göre, gerçekleşecek taksi seyahatiyle farklılık gösterebilir.
Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımdan kaynaklanacak sonuçlardan iMobileCode sorumlu tutulamaz.
Eklenmesini istediğiniz ya da tarife bilgisinin yanlış olduğunu düşündüğünüz havaalanlarını support@iMobileCode.com adresine iletebilirsiniz.
Taksimetreuygulaması法兰西岛大区Türkiye'nin井库克群岛ilindeyapacağınıztaksi seyahatlerinintutarlarınıöncedenöğrenebilecek已经bulunduğunuz小沼连接亚肯塔克西durağını井tuşlaarayabileceksiniz。
Nereden的已经Nereyekonumlarını;
- ..艾萨克AramabölümüneADRES girerek,
- 非洲之角适应风险转移“这一üzerindeişaretleyerek,
- RehberinizdekayıtlıADRES bilgisiniseçerek,
- 达哈一次favorilerinizeeklediğinizkonumuseçerek,
- 苏bulunduğunuzkonumuseçerek
belirleyebilirsiniz。
Şehirlistesindenhesaplamayıyapmakistediğiniz谢赫里seçebilirsiniz。
OK屠苏kullanılarakulaşılacakhesaplamaekranında;
- Kalkış已经瓦里斯noklarını,
- 壹岐诺克塔arasındakirotayı,
- Rotanınmesafesini的的已经tahmini yolculuksüresini,
- 罗塔ICINödeyeceğiniztahmini taksimetre的tutarını
görebilirsiniz。
“揭掉艾伦TrafikEkranın乌斯季kısmındaDurumu”çubuğunukaydırarakdilediğiniztrafik seviyesindeki yolculuksüresini已经taksimetretutarınıgörebilirsiniz。
“安娜ekranda揭掉艾伦塔克西Çağır已经hesaplamaekranında揭掉阿兰TELEFON buttonunu kullanarakyakınınızdaki塔克西duraklarınınlistesineulaşabilir已经dilediğinizdurağıarayabilirsiniz。
Evinizin konumunu,为,bulunduğunuzkonumdan evinizeyapılacakyolculuğuntaksimetretutarınakolaycaulaşabilirsiniz“EV”favorilerinize ismiyle kaydetmeniz durumunda telefonunuzu sallayarak veya模拟ekranda揭掉阿兰除夕Götürbutonunu kullanarak。
Haritadaişaretlenmişkonum ikonununüzerine巴西利,tutarakdilediğiniz耶雷sürükleyebilirsiniz。
Gece tarifesi uygulanan井谢赫里seçtiğinizdeGece Tarifesi buttonu aktif,硬朗的gelecektir,dilerseniz gece tarifesini ACIP kapatabilirsiniz。
ADRES ..艾萨克Aramaözelliğinin在前进sonuçlarüretebilmesiICIN ..艾萨克Arama yaparken SOKAK,mahalle,ilçe,,IL吉比bilgilerikullanınız。
Uygulamadagörüntülenentaksimetretutarı,yolculuk mesafesi已经süresikullanılan罗塔已经trafik durumuna戈尔,gerçekleşecek塔克西seyahatiylefarklılıkgösterebilir。
不bilgilerindoğruluğundan已经kullanımdankaynaklanacaksonuçlardaniMobileCode sorumlu tutulamaz。
Eklenmesiniistediğiniz亚大tarife bilgisininyanlışolduğunudüşündüğünüzhavaalanlarınısupport@iMobileCode.com adresine iletebilirsiniz。

Taksimetre 更新内容

- Konum bulunamadığında uygulamanın kapanması problemi düzeltildi. Uygulama kullanıcıya GPS açması için uyarıda bulunuyor.

Taksimetre 历史版本

Taksimetre 使用技巧

Taksimetre 应用内最新内容

Taksimetre 信息

大小
1.33M
TAG
更新
版本
1.6
要求
Android 2.2.x 以上 , 4.2.2 以下
查看权限要求
来自
Google Play

下载Taksimetre的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 5.9 亿人安装 下载
  2. QQ 6.2 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9325 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.5 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8805 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端