>

Omnitel programėlės下载

Omnitel programėlės

Omnitel programėlės

887 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Omnitel programėlės 截图

Omnitel programėlės Omnitel programėlės Omnitel programėlės Omnitel programėlės Omnitel programėlės

Omnitel programėlės 描述

Nuo šiol - visiems Lietuvos vartotojams!
Omnitel programėlės - geriausias būdas surasti lietuviškas programėles Jūsų telefonui.
Jums, kurie nuolat domitės naujomis ar tiesiog dar neatrastomis lietuviškomis programėlėmis, sukūrėme šią programėlių naršyklę. Atsisiuntę ir įsidiegę ją Jūs galite:
-----
PIRMIEJI SUŽINOTI APIE NAUJAUSIAS LIETUVIŠKAS PROGRAMĖLES
Vos atsiradus naujai lietuviškai programėlei, iškart būsite apie ją informuoti savo išmaniajame telefone (reikalauja "Push notifications").
SKAITYTI VISŲ PROGRAMĖLIŲ APRAŠYMUS LIETUVIŲ KALBA
Daugiau jokių painių sąvokų ar instrukcijų - tiek lietuviškų, tiek užsienietiškų programėlių aprašymai čia pateikiami paprastai ir aiškiai - lietuvių kalba.
NAUDOTIS PAIEŠKĄ LENGVINANČIAIS PROGRAMĖLIŲ KATALOGAIS
Lengvai ir greitai rasite programėles pagal savo pomėgius - visas turinys grupuojamas į įvairius katalogus: fotografija, gyvenimo būdas, kelionės, mokslas, muzika, naudingos, naujienos, socialinės, pramogos, sportas, sveika gyvensena, verslas, žaidimai.
MATYTI SPECIALIAI JUM ATRINKTAS GERIAUSIAS PROGRAMĖLES
Įsigijote telefoną ir nežinote nuo ko pradėti? Pasirinkę tinkamiausią rinkinį savo gyvenimo būdui (Tėčio, Mamos, Studento, Moksleivio ir dar daugiau) atrasite specialiai Jum atrinktas programėlės kurias įdiegti į telefoną galėsite greitai ir be registracijos.
SUŽINOTI APIE LIETUVOS ŽVAIGŽDIŲ MĖGIAMAS PROGRAMĖLES
Kiekvieną savaitę pamatysite Lietuvos įžymybių mėgiamiausių programėlių sąrašus.
SUŽINOTI APIE PROGRAMĖLIŲ GALIMYBES VAIZDO PRISTATYMUOSE
Trūksta instrukcijos ar paaiškinimo? Nuo šiol populiariausias programėles Jums pateiksime su išsamiais vaizdo pristatymais.
MATYTI NAUDOTOJŲ ATSILIEPIMUS IR VERTINIMUS
Abejojantiems programėlės išmanumu apsispręsti padės ją jau išbandžiusių komentarai. Prie kiekvienos programėlės matysite svetainėje http://programeles.omnitel.lt paliktus vartotojų atsiliepimus.
MĖGAUTIS GREITA PAIEŠKA
Jums, kurie vertinate paprastumą ir greitį - Jus dominančias programėles lengvai ir greitai rasite naudodami paieškos funkciją.
-----
Pateikiama informacija apie išmaniųjų telefonų programėles yra rekomendacinio pobūdžio. Siekdami papildyti sąrašą vartotojams aktualiomis programėlėmis yra anonimiškai stebima kokios kategorijos ir programėlės domina vartotojus.
傩SIOL - visiems立陶宛vartotojams!
Omnitel公司programėlės - :geriausiasbūdassurastilietuviškasprogramėles·朱苏·telefonui。
Jums,苟里线nuolatdomitėsnaujomis AR tiesiog DAR neatrastomislietuviškomisprogramėlėmis,sukūrėme新航programėliųnaršyklę。 AtsisiuntęIRįsidie​​gęJA JUS galite:
-----
PIRMIEJISUŽINOTIAPIE NAUJAUSIASLIETUVIŠKASPROGRAMĖLES
沃斯atsiradus naujailietuviškaiprogramėlei,iškartbūsiteapie JA informuoti:萨沃išmaniajametelefone(reikalauja“推送通知”)。
SKAITYTI VISUPROGRAMĖLIŲAPRAŠYMUSLIETUVIŲKALBA
DaugiaujokiųpainiųsąvokųARinstrukcijų - tieklietuviškų,tiekužsienietiškųprogramėliųaprašymai中央情报局pateikiami paprastai红外aiškiai - lietuviųkalba。
NAUDOTISPAIEŠKĄLENGVINANČIAIS​​PROGRAMĖLIŲKATALOGAIS
Lengvai红外greitai rasiteprogramėlespagal萨沃pomėgius - 签证turinys grupuojamas:įįvairiuskatalogus:fotografija,gyvenimobūdas,kelionės,mokslas,muzika,naudingos,naujienos,socialinės,pramogos,sportas,sveika gyvensena,verslas,žaidimai。
MATYTI SPECIALIAI JUM ATRINKTAS GERIAUSIASPROGRAMĖLES
Įsigijote傩telefoną红外nežinote的高pradėti吗? Pasirinkętinkamiausią:rinkinį,,萨沃gyvenimobūdui(Tėčio,Mamos,Studento,Moksleivio IR DAR daugiau)atrasite specialiai Jum的atrinktasprogramėlėskuriasįdiegtiįtelefonągalėsitegreitai红外registracijos。
者SUŽINOTIAPIE立陶宛ŽVAIGŽDIŲMĖGIAMASPROGRAMĖLES
Kiekvienąsavaitępamatysite立陶宛įžymybiųmėgiamiausiųprogramėliųsąrašus。
SUŽINOTIAPIEPROGRAMĖLIŲGALIMYBES VAIZDO PRISTATYMUOSE
Trūkstainstrukcijos的ARpaaiškinimo吗?傩SIOL populiariausiasprogramėlesJums pateiksime苏išsamiaisvaizdo pristatymais。
MATYTINAUDOTOJŲATSILIEPIMUS IR VERTINIMUS
Abejojantiemsprogramėlėsišmanumuapsispręstipadės:JA雅乌išbandžiusiųkomentarai。价格kiekvienosprogramėlėsmatysitesvetainėjehttp://programeles.omnitel.lt paliktusvartotojųatsiliepimus。
MĖGAUTISGREITAPAIEŠKA
Jums,苟里线vertinatepaprastumą红外greitį - 在物权法dominančiasprogramėleslengvai红外greitai rasite naudodamipaieškosfunkciją。
-----
Pateikiama informacija apieišmaniųjųtelefonųprogramėles,YRA rekomendaciniopobūdžio。 Siekdami papildytisąrašąvartotojams aktualiomisprogramėlėmisYRAanonimiškaistebima kokios kategorijos红外programėlėsDOMINA vartotojus。

Omnitel programėlės 更新内容

Nuo šiol programėlė veikia visų tinklų vartotojams.

Omnitel programėlės 历史版本

Omnitel programėlės 使用技巧

Omnitel programėlės 应用内最新内容

Omnitel programėlės 信息

大小
6.84M
TAG
更新
版本
2.0.31
要求
Android 2.1.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Omnitel programėlės的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6 亿人安装 下载
  2. QQ 6.3 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9328 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8820 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端