>

Fältskyttetimer下载

Fältskyttetimer

Fältskyttetimer

12 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Fältskyttetimer 截图

Fältskyttetimer Fältskyttetimer Fältskyttetimer Fältskyttetimer Fältskyttetimer Fältskyttetimer

Fältskyttetimer 描述

Fältskyttetimer för Android!
Specialgjord timer för skjutledare och stationschefer för svenska fältskyttetävlingar i pistol/revolver.
Med denna appen kan skjutledaren ha full koll på tiden utan tidtagarur i ena handen och stationsförutsättningarna i andra.
Tack vare vibratorfunktioner kan man ha lite extra koll på skyttarna och samtidigt ge kommando på ett korrekt sätt.
Information per station och vapengrupp:
* Skjutställning (Stående utan stödhand, stående med stödhand, sittande, knästående, liggande)
* Utgångsvinkel (45 grader eller ej)
* Skjuttid
* Maxträff
* Målgrupper
* Allmän information
Information per målgrupp:
* Namn
* Antal mål
* De vapengrupper som målgruppen gäller för
* Om målet ger poäng
* Om målet är rörligt
* Tid innan målet ska visas (s)
* Tid som målet ska visas, eller befinna sig i läge 1 (s)
* Tid som målet inte visas, eller befinna sig i läge 2 (s)
* Antal visningar
Information:
* Inlagda stationer försvinner vid uppgradering.
* Korta ljudsignaler är att rekommendera då de ska hinna spelas upp under ELD-UPP-HÖR (Valfritt)
* Android 4.2 eller senare tillåter inte att en app sätter flygplansläge, detta alternativ är då inaktiverat
Hårdvarurättigheter som används:
* android.permission.VIBRATE: Krävs för vibration
* android.permission.WRITE_SETTINGS: Krävs för att sätta på och stänga flygplansläge
* android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Krävs för att spara stationerna på telefonen
Om automatiskt flygplansläge:
"Automatiskt flygplansläge" är en valbar inställning som innebär att telefonen går i Flygplansläge när applikationen startar. Då stängs alla antenner av och telefonen går ej att ringa med eller ringas till.
Detta är en helt valbar funktion som gör att man ej blir störd under tävling. När applikationen stängs med Tillbakaknappen så kommer telefonen att återgå till det läge den hade innan applikationen startades.
Tillåts ej i Android 4.2 och senare.
Om max ljusstyrka:
Inställningen "Max ljusstyrka" gör så att denna appen får maximal ljusstyrka när den är igång. Denna inställning påverkar den inställda ljusstyrkan i telefonen.
请Fältskytte为Android的定时器!
特殊定时器靶场主任和台站管理人员的的瑞典fältskytte比赛手枪/左轮手枪。
有了这个程序,一个靶场主任秒表控制时间没有在一方面和车站在其他条件。
由于振动功能,可以对运动员有一点点额外的眼睛,同时给予正确的命令。
每站和武器组的信息:
*幻灯片的位置(纵向不支持的手,站在支托,坐,跪在地上,躺着)
*的起始角度(45度或不)
*拍摄时间
*Maxträff
*目标
*一般资料
通过观众的信息:
*名称
*进球数
*武器目标群体
*如果目标给点
*如果目标是可移动的。
*时间显示目标(S)
*显示时间的目标,或在位置1(S)
*时间(S)的目标不出现,或者是在位置2
*浏览次数
相关信息:
*腌站消失时升级。
*短的蜂鸣声,因为他们让比赛时间在FIRE-UP听到(可选)
*的Andr​​oid 4.2或更高版本不允许应用程序打开飞行模式,此选项为灰色
权利使用的硬件:
* Android.permission.VIBRATE:振动所需的
* Android.permission.WRITE_SETTINGS:打开和关闭飞行模式
* Android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAG​​E:需要存储的所有电话
如果自动飞行模式:
“自动飞行模式”是一个可选的设置,这意味着在应用程序启动时,该手机处于飞行模式。这将关闭所有的天线和手机不能拨打电话或拨入。
这完全是一个可选的功能,可以在比赛过程中不会受到干扰。当应用程序关闭“返回”按钮,这样手机将返回到状态,它是在应用程序启动之前。
不允许在Android 4.2及更高版本。
如果最大亮度:
“聪明”会导致应用程序运行时,最大亮度。此设置会影响您的手机调整亮度。

Fältskyttetimer 更新内容

此版本中的新功能:1.21
* Uppdaterat kommandona
* Lagt till en inställning för max ljusstyrka

Fältskyttetimer 历史版本

Fältskyttetimer 使用技巧

Fältskyttetimer 应用内最新内容

Fältskyttetimer 信息

大小
228.98K
TAG
更新
版本
1.21
要求
Android 2.1.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Fältskyttetimer的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.4 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.5 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9341 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.9 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8983 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端