> >

Polskie Kodeksy Pro下载

Polskie Kodeksy Pro

Polskie Kodeksy Pro

4280 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Polskie Kodeksy Pro 截图

Polskie Kodeksy Pro Polskie Kodeksy Pro Polskie Kodeksy Pro Polskie Kodeksy Pro Polskie Kodeksy Pro

Polskie Kodeksy Pro 描述

*Aplikacja płatna, przed zakupem polecam darmową wersję Polskie Kodeksy*
*Przed odblokowaniem dostępny jest wyłącznie kodeks cywilny.*
Polskie Kodeksy Pro to zbiór polskich kodeksów.
Dostęp w każdej chwili do podstawowych, obowiązujących aktów prawnych:
• z możliwością wyszukiwania po nr. artykułu i frazie.
• w czytelnej formie
• z funkcją szybkiego przewijania
• zakładki
• praca w trybie offline
• kodeks cywilny i kodeks postępowania cywilnego
• kodeks karny i kodeks postępowania karnego
• kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks spółek handlowych i in.
Z programu korzystają m.in. sędziowie, adwokaci, radcy prawni.
Różnice w stosunku do wersji podstawowej to dodatkowo:
• kodeks handlowy
• kodeks karny wykonawczy
• kodeks karny skarbowy
• kodeks drogowy (Prawo o ruchu drogowym)
• ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
• aktualizacje prawne
• zakładki
Stan prawny: 2016.04.20, w tym nowelizacja kk i kpk.
Założeniem programu jest prostota, funkcjonalność i maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni ekranu.
*Dla użytkowników Androida 4.x*
Włączenie opcji "wymuś renderowanie na GPU" w ustawieniach Androida może spowodować brak płynności w działaniu aplikacji. W takim wypadku należy odznaczyć tą opcję. Domyślnie jest ona wyłączona. Jej włączenie powoduje niestabilne działanie wielu aplikacji.
Google zaleca jej nie aktywowanie.
Lokalizacja w menu: ustawienia/system/opcje programistyczne/interfejs użytkownika/wymuś renderowanie na GPU-użyj w aplikacjach sprzętowej akceleracji 2D
*应用程序付费,购买前我推荐的免费版本波兰的代码*
*在解锁仅适用民法典。*
代码波兰语专业是一组代码。
在任何时间对现有的基本立法访问:
•搜索没有的能力。文章和短语。
•可读的形式
•功能快
•标签
•脱机工作
•民法和民事诉讼法典
•刑法和刑事诉讼法
•家庭和监护法,商业公司和其他人的代码。
该计划将惠及除其他外,法官,律师,法律顾问。
相对于除基本版本的差异:
•商法
•执行刑法
•财政刑法典
•公路法(道路交通法)
•对法院法在民事案件成本
•法律更新
•标签
法律地位:2016年4月20日,包括刑事诉讼法刑法和代码的修改。
该方案的前提是简单性,功能性和最大限度地利用可用的屏幕空间。
*对于Android的4.x的用户*
在Android设置启用了“强制GPU渲染”会导致应用程序的操作的流动性不足。在这种情况下,取消选中此选项。默认情况下它是关闭的。其列入使多个应用程序运行不稳定。
谷歌建议您不要激活。
在菜单设置/系统/软件选项/ UI的位置/力呈现在GPU上使用的应用程序2D硬件加速

Polskie Kodeksy Pro 更新内容

Aktualizacja stanu prawnego:
Stan prawny aktualny na dzień 2016.04.20, w tym nowelizacja kk i kpk.

Polskie Kodeksy Pro 历史版本

Polskie Kodeksy Pro 使用技巧

Polskie Kodeksy Pro 应用内最新内容

Polskie Kodeksy Pro 信息

大小
1.15M
分类
生活服务
TAG
更新
版本
1.8.20
要求
Android 2.1.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Polskie Kodeksy Pro的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6 亿人安装 下载
  2. QQ 6.4 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.3 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9336 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.8 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.9 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8910 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端