> >

YDS VOCABULARY下载

YDS VOCABULARY

YDS VOCABULARY

5890 人安装 0 人喜欢 0 人评论

YDS VOCABULARY 截图

YDS VOCABULARY YDS VOCABULARY YDS VOCABULARY YDS VOCABULARY YDS VOCABULARY YDS VOCABULARY

YDS VOCABULARY 描述

YDS Vocabulary Kelime ezber Programıdır amacı tüm dil sınavlarına hazırlıkta adaylara kelime ezberinde ve tekrarında kolaylık sağlamaktır.
Kelime ezber programı ile kelime ezberlemek artık daha kolay ve takip edilebilir olacak.
PROGRAMIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA?
Programın temel mantığı her kelimenin bağlı bulunduğu bir numarası var bu numarayı ana menüdeki disk simgesine tıklayarak görebilirsiniz eğer program hata veriyorsa programda hazır halde gelen rastgele gösterilecek kelime aralığı (orijinali 1-5) eğer sizin disk teki kelimeler 6 dan başlıyorsa program siz rastgele göster menüsüne girdiğinizde hata verip kapanacaktır çünkü göstereceği 6 nolu kelime yok öncelikle burayı sormasını istediğiniz kelime no aralığına göre ayarlayınız.
Hata verip kapanmasın diyebilirsiniz doğru tabi yapılabilir ama artık ilgilenemiyorum başka işler var onun için böyle basit hatayı kendiniz çözebilirsiniz bağzıları virüs vs. var vs. demiş :) hiç alakası yok dediklerimi yaparsanız çalıştığını göreceksiniz
Programın hataları giderilmiş sürümü ücretli olacaktır.
Not:Eğer Task killer vb. yazılım kullanıyorsanız o yazılımın YDS Voc. prog kapatmamasını sağlayın aksi halde vidget düzgün çalışmaz hata verir.
YDS Vocabulary ile ister ana menüden ayar menüsünü kullanarak Programla sunulan YDS kelimeleri sisteme yükleyebilir isterseniz kendiniz sisteme tek tek kelime girerek kendi kelime deponuzu oluşturabilirsiniz.
Yeni sürüm ile YDS Sık kullanılan kelimeler ve deyimler eklendi programı çalıştırdıktan ilk ekranda ayar simgesine tıklayarak seçtiğiniz kelime gurubunu yukleyebilirsiniz
*246 Phrasal Verbs
*650 sık kullanılan kelime
*224 sık kullanılan fiil i içeriyor
Toplamda 1000 kelime ve anlamı var guncellemeler ile dahada
artacak
Kelime yükledikten sonra bu kelimeler ile programın rastgele kelime menüsü ile kelime çalışması yapabilirsiniz ekrana karışık olarak gelen kelimelerden anlamını bilmediğiniz kelimenin üzerinde parmaginizi tutarsanız kelimenin anlamını görebilirsiniz ekrana dokundukca kelime değişir. Ana menüde menü tusuna dokunarak
sorular ve görüşler için email atabilirsiniz.
Ayrıca program vidgeti sayesinde telefon masaüstünde eklenen kelimeleri 10 sn aralıklarla rastgele görüntüleyebilir bunlardan anlamını hatırlamadıklarınızın üzerine dokunarak anlamını öğrenebilirsiniz.
Foreign language word memorization program.
的的YDS词汇Kelime ezberProgramıdır:amacı慕尼黑稀sınavlarınahazırlıktaadaylara kelime ezberinde已经tekrarındakolaylıksağlamaktır。
Kelime ezberprogramı:Ile kelime ezberlemek岛ARTIK达哈kolay已经takip edilebilir olacak。
程序设计İŞLEYİŞİHAKKINDA?
程序设计TEMELmantığı她的kelimeninbağlıbulunduğu井numarası无功不numarayı模拟menüdeki盘simgesinetıklayarakgörebilirsiniz埃格尔程序畑veriyorsa programdahazır高级权力机构gelen rastgelegösterilecekkelimearalığı(orijinali 1-5)埃格尔sizin磁盘泰基kelimeler 6担başlıyorsa程序SIZ rastgelegöstermenüsünegirdiğinizde羽田孜veripkapanacaktırçünkügöstereceği6 nolu kelime和郁慕明ön​​celikleburayısormasınıistediğinizkelime没有aralığına戈尔ayarlayınız。
羽田孜veripkapanmasındiyebilirsiniz在前进袜yapılabilirAMA ARTIK ilgilenemiyorum BASKA王智伟VAR onun ICIN博伊尔巴西特hatayıkendinizçözebilirsinizbağzıları病毒与无功与杰米斯:) HICalakası郁慕明dediklerimiyaparsanızçalıştığınıgöreceksiniz
程序设计,hatalarıgiderilmişsürümüücretliolacaktır。
:埃格尔,任务杀手VB。 yazılımkullanıyorsanızØyazılımınYDS挥发性有机化合物。编kapatmamasınısağlayınaksi高级权力机构vidgetdüzgünçalışmaz田孜verir。
的YDS词汇法兰西岛大区存器模拟menüdenayarmenüsünükullanarak Programla sunulan YDS kelimeleri sistemeyükleyebiliristerseniz kendiniz sisteme TEK TEK kelime girerek肯迪kelime deponuzuoluşturabilirsiniz。
耶尼对血清法兰西岛大区YDS植kullanılankelimeler已经deyimler eklendiprogramıçalıştırdıktan之流ekranda ayar simgesinetıklayarakseçtiğinizkelime gurubunu yukleyebilirsiniz
* 246短语动词
* 650色kullanılankelime
* 224色kullanılanfiil我içeriyor
Toplamda 1000 kelime已经anlamıVAR guncellemeler法兰西岛大区dahada
artacak
Kelimeyüklediktensonra不kelimeler ILE程序设计,rastgele kelimemenüsü和岛kelimeçalışmasıyapabilirsiniz在ekranakarışıkolarak gelen kelimelerdenanlamınıbilmediğinizkelimeninüzerindeparmaginizitutarsa​​nızkelimeninanlamınıgörebilirsinizekrana dokundukca kelimedeğişir。安娜menüde菜单tusuna dokunarak
sorular的已经görüşlerICIN电子邮件atabilirsiniz。
Ayrıca程序vidgeti sayesinde TELEFONmasaüstündeeklenen kelimeleri 10 SNaralıklarlarastgelegörüntüleyebilirbunlardananlamınıhatırlamadıklarınızınüzerinedokunarakanlamınıöğrenebilirsiniz。
外语单词记忆计划。

YDS VOCABULARY 更新内容

*Hatalar engellendi yeni sürümde farkı göreceksiniz
*Yapılan yorumlardan farkettiğim dosyadan kelime ekleme ve yedek alma sistemini düzeltim umarım sıkıntı çıkmaz
*Ana Ekranda grafiksel düzeltme yapildi.
*Kelime arama özelliği eklendi çok basit ama kullanışlı.
*Widget tamamen ayarlanabilir hale geldi
programın içindeki rastgele kelime menüsünüde kullanabilirsiniz oda çok faydalı daha seri ve hızlı hatasız...
**Veri tabani yedekleme özelliği eklendi
**Toplu kelime girişi özelliği eklendi.

YDS VOCABULARY 历史版本

YDS VOCABULARY 使用技巧

YDS VOCABULARY 应用内最新内容

YDS VOCABULARY 信息

大小
443.35K
分类
教育培训
TAG
更新
版本
5.0.0.4
要求
Android 2.3.3 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载YDS VOCABULARY的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 5.9 亿人安装 下载
  2. QQ 6.2 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9326 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8811 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端