> >

Ko zove?下载

Ko zove?
1088 人安装 暂无 好评率 0 人评论

Ko zove? 截图

Ko zove? Ko zove? Ko zove? Ko zove? Ko zove? Ko zove? Ko zove? Ko zove?

Ko zove? 描述

====================================
VAŽNO: Telekoma Srbija je onemogućio pretragu svog imenika, pa aplikacija NE podržava brojeve iz Srbije.
Razvoj situacije pratite na
http://www.facebook.com/kozoveapp
=====================================
Želite znati ko vas zove sa FIKSNIH linija najvećih telekom operatera u BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori? Rješenje je tu - instalirajte "Ko zove?". Ako se dolazni broj NE NALAZI u imeniku telefona, aplikacija uspostavlja konekciju sa imenikom odgovarajućeg telekom operatera i prikazuje ko je vlasnik dolaznog broja, bez obzira da li se radi o pravnom ili fizičkom licu. Za rad aplikacije je potreban WiFi ili 3G/HDSPA internet. GPRS/EDGE nije prikladan, jer kod većine operatera u regionu dolazi do prekida internet veze pri dolaznom pozivu!
Ako aplikacija ne radi kako Vi mislite da treba da radi, prije nego date lošu ocjenu, molim Vas da me kontaktirate, kako bi zajedno riješili problem. Samo uz Vašu pomoć aplikacija može biti još bolja!!!
=========================
VAŽNO VAŽNO VAŽNO
=========================
U slučaju da operater promijeni način na koji prikazuje podatke na svojim internet stranicama (odnosno pribavlja iste), aplikacija će početi prikazivati "čudne rezultate". U tom slučaju, molim vas da me što prije kontaktirate kako bih prilagodio verziju.
Molim sve korisnike da mi se u slučaju bilo kakvih problema sa identifikacijom poziva, naročito na teritoriji Srbije i Hrvatske, što prije jave na mail, kako bih iste otklonio.
Ako korisnik pristupa internetu putem GPRS ili EDGE tehnologije, on će gotovo sigurno izgubiti vezu sa internetom u momentu dolaska poziva. To je specifičnost GPRS/EDGE tehnologije i ja kao autor aplikacije tu ne mogu ništa uraditi. Ako poziv traje kratko, korisnik će moći dobiti podatke o pozivaocu po završetku poziva, kada se internet veza ponovi uspostavi. Međutim, ako poziv traje dugo, doći ce do greške u komunikaciji. Za više informacija o ovome pročitajte objašnjenje na stranicama podrške aplikaciji.
=========================
Prilikom prvog pokretanja aplikacija se instalira kao servis koji prati dolazne pozive i koji se automatski pokreće u slučaju restarta telefona. Ako se dolazni broj NE NALAZI u imeniku telefona, aplikacija uspostavlja konekciju sa imenikom odgovarajućeg telekom operatera i saznaje ko je vlasnik dolaznog broja (pozivalac). Dobijene informacije prikazuje na displeju telefona i kao notifikacija. U slučaju da informacije nisu dostupne biće prikazana poruka da „Nema rezultata“. Ako dođe do greške u komunikaciji sa imenicima
operatera (npr. usljed nedostupnosti bilo kakvog vida internet konekcije ili nedostupnosti servera), biće prikazana adekvatna poruka greške.
Opcije aplikacije nude korisniku informaciju o posljednjem pozivu, listu poziva, upravljanje servisom, dodavanje dobijenih informacija u imenik telefona, kao i izbor položaja obavještenja o pozivaocu na displeju telefona.
Osim navedenog, korisnik može iz aplikacije pretraživati imenike operatera. Uvedena je i mogućnost održavanja liste neželjenih poziva, tzv. spam liste, na koju možete dodati broj iz liste poziva ili proizvoljan broj. Bez obzira postoji li broj u imeniku ili ne, da li je moguće identifikovati pozivaoca ili ne, ako je broj na spam listi, vi ćete o tome biti obavješteni odgovarajućom porukom i notifikacijom.
Korisnik može upravljati notifikacijama, tj. birati da li će ikona programa biti vidljiva u notification baru, da li će se prikazivati notifikacije o pozivu, i ako hoće da li će se automatski uklanjati. Korisnik može isključiti, ako želi, čak i glavnu toast poruku.
Hvala svim korisnicima na svim pohvalama i sugestijama. Odgovore na pitanja korisnika ponekad mozete pronaci na facebook stranici http://www.facebook.com/kozoveapp i u komentaru autora datom za aplikaciju.
http://www.facebook.com/kozoveapp
====================================
VAŽNO:Telekoma Srbija的JEonemogućiopretragu svog imenika,PA ap​​likacija NEpodržavabrojeve IZ Srbije。
Razvoj situacije pratite呐
http://www.facebook.com/kozoveapp
=====================================
Želiteznati阁输精管zove SA FIKSNIH linijanajvećih电信operateraü波黑,Hrvatskoj我哥里Crnoj? RješenjeJE涂 - instalirajte“咯zove?”。赤穗本身dolazni broj NE NALAZIüimeniku telefona,aplikacija uspostavlja konekciju SA imenikomodgovarajućeg电信operatera我prikazuje柯济vlasnik dolaznog broja,BEZ obzira李达SE拉迪Øpravnom伊犁fizičkomlicu。 ZA弧度aplikacije济potreban无线伊犁3G / HDSPA网络。 GPRS / EDGE nije prikladan,耶KODvećineoperateraüregionu dolazi做prekida互联网veze PRI dolaznom pozivu!
赤穗aplikacija NE拉迪KAKO六mislite哒哒treba拉迪,prije戈日期lošuocjenu,molim沃什DA我kontaktirate,KAKO双向zajednoriješili问题。萨莫UZ瓦苏pomoćaplikacijamože蔽体书bolja!
=========================
   VAŽNOVAŽNOVAŽNO
=========================
üslučaju哒算promijeninačin纳曲prikazuje podatke呐svojim互联网stranicama(odnosno pribavlja ISTE),aplikacija CEpočetiprikazivati​​“čudnerezultate”。 ü汤姆slučaju,molim输精管DA我STO prije kontaktirate KAKO波黑prilagodio verziju。
Molim SVE korisnike达MI本身üslučaju比洛kakvih问题 - SA identifikacijom poziva,naročito呐teritoriji Srbije我Hrvatske,STO prije贾乌德呐邮件,KAKO波黑ISTE otklonio。
赤穗korisnik pristupa internetu putem GPRS EDGE伊犁tehnologije,在CE gotovo sigurno izgubiti vezu SA internetomümomentu dolaska poziva。乙脑specifičnostGPRS / EDGE tehnologije我JA考作者日期aplikacije涂NE摹古ništauraditi。赤穗poziv traje kratko,korisnik CE煤炭工业部dobiti podatkeØpozivaocu POzavršetkupoziva,嘉田本身互联网veza ponovi uspostavi。 Međutim,AKO poziv traje dugo,DOCI CE做greškeükomunikaciji。 ZA详细信息informacijaØovomepročitajteobjašnjenje呐stranicamapodrškeaplikaciji。
=========================
Prilikom prvog pokretanja aplikacija本身instalira考SERVIS曲普拉蒂dolazne pozive我本身曲pokrećeautomatskiüslučajurestarta telefona。赤穗本身dolazni broj NE NALAZIüimeniku telefona,aplikacija uspostavlja konekciju SA imenikomodgovarajućeg电信operatera我saznaje柯济vlasnik dolaznog broja(pozivalac)。 Dobijene资讯prikazuje呐displeju telefona我考notifikacija。 üslučaju达资讯nisu dostupne比奇prikazana poruka哒“的Nema rezultata”。赤穗dođe做greškeükomunikaciji SA imenicima
operatera(NPR。usljed nedostupnosti比洛kakvog VIDA互联网konekcije伊犁nedostupnosti服务器A),灰蓝色prikazana adekvatna porukagreške。
Opcije aplikacije裸体korisniku informacijuØposljednjem pozivu,listu poziva,upravljanje servisom,dodavanje dobijenih informacijaüimenik telefona,考我izborpoložajaobavještenjaØpozivaocu呐displeju telefona。
奥西姆navedenog,korisnikmožeIZ aplikacijepretraživati​​imenike operatera。 Uvedena JE我mogućnostodržavanja清单当然neželjenihpoziva,TZV。清单当然垃圾邮件,NA kojumožetedodati broj IZ清单当然poziva伊犁proizvoljan broj。 BEZ obzira postoji李brojüimeniku伊犁NE,DA李济mogućeidentifikovati pozivaoca伊犁NE,AKO JE broj呐垃圾LISTI,六CETEØ大部头蔽体obavješteniodgovarajućomporukom我notifikacijom。
Korisnikmožeupravljati notifikacijama,TJ。 birati大李策IKONA programa蔽体vidljivaü通知巴鲁,李达CE本身prikazivati​​ notifikacijeØpozivu,我AKOhoće李达CE本身automatski uklanjati。 Korisnikmožeisključiti,AKO泽利,CAK我glavnu敬酒poruku。
Hvala svim korisnicima呐svim pohvalama我sugestijama。 Odgovore呐pitanja korisnika ponekad mozete pronaci娜的Facebook stranici http://www.facebook.com/kozoveapp IU komentaru autora datom ZA aplikaciju。
http://www.facebook.com/kozoveapp

Ko zove? 更新内容

Verzija 2.3.3 otklanja probleme u radu sa brojevima koji pripadaju BH Telecomu, odnosno rješava problem nedostajanja prvog slova prezimena i mjesta.
Počela je sa radom i fb stranica http://www.facebook.com/kozoveapp na kojoj ćete uvijek moći pronaći aktuelne informacije o aplikaciji.

Ko zove? 历史版本

Ko zove? 使用技巧

Ko zove? 信息

大小
168.95KB
分类
新闻阅读 新闻资讯 电子书
TAG
更新
版本
 2.3.3
要求
Android 2.1.0 以上
查看权限要求
来自

下载Ko zove?的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1490.3万人安装 下载
  2. 爱奇艺 1214.3万人安装 下载
  3. 微信 1361.4万人安装 下载
  4. 优酷 1002万人安装 下载
  5. 腾讯视频 861.2万人安装 下载
  6. 酷狗音乐 909.6万人安装 下载
  7. 快手 1197.9万人安装 下载
  8. 全民K歌 469.8万人安装 下载
  9. 淘宝 4778.6万人安装 下载
  10. QQ音乐 194.5万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端