> >

Ezan Vakti / Namaz Saati Pro下载

Ezan Vakti / Namaz Saati Pro

Ezan Vakti / Namaz Saati Pro

6090 人安装 暂无 好评率 0 人评论

Ezan Vakti / Namaz Saati Pro 截图

Ezan Vakti / Namaz Saati Pro Ezan Vakti / Namaz Saati Pro Ezan Vakti / Namaz Saati Pro Ezan Vakti / Namaz Saati Pro Ezan Vakti / Namaz Saati Pro Ezan Vakti / Namaz Saati Pro Ezan Vakti / Namaz Saati Pro Ezan Vakti / Namaz Saati Pro Ezan Vakti / Namaz Saati Pro Ezan Vakti / Namaz Saati Pro

Ezan Vakti / Namaz Saati Pro 描述

***形成新善功书***
追查念古兰经,进行日常圣训等善功
每日、每周、每月、每年或特殊日子的善功之记录。
可形成个人善功。
可接受每周、每月的报告。(安排)
可个性化定制的设计。
***新古兰经***
字体可变化。
可调速读。
支持横屏。
新加入的精通古兰经者。
古兰经索引。
古兰经页面外形。
多语言译解。
***新记主的世界***
虚拟的环坐记主
在线的众记主
可加多种记主的记主工具
高级自动保存记主记忆。
✔提醒宣礼时间。
✔提醒宣礼之前。
✔按照个人的位置,通过GPS(卫星)计算礼拜时间
✔朝拜指南针。
✔麦加方向地图。
✔2. 可以添加另一外城市
✔每天真主的一个名字
✔ 提醒黎明之前吃饭时间和夜礼
✔提醒周一周四的圣行封斋
✔聚礼(主马)提醒(与可以改变的短声拉美体系)
✔祈祷友谊
✔我的整个古兰经有声音
✔ 在线共享通读古兰经(节经文、章、页、分册的基础上)
✔为了跟随在念的节经文,自动调焦
✔回历日和月。
✔ 自动随访补上(祈祷)
✔寻找附近的清真寺(谷歌服务)
✔警示选项有多种声音选项。
✔可以为每个礼拜选择声音与时间。
✔晨礼时提醒功能。(高音)
✔图书馆。
✔ 有些重要的节经文。
✔众赞主词。(相关礼拜时间自动打开)
✔阿拉伯语版本祈祷书。
✔祈祷书中的土耳其翻译和标音。
✔礼拜中的古兰经章和祈祷
✔天气
✔在线观看克尔白。
✔ 重要的宗教日期。
✔ 善功书应用
✔多语言支持。
✔自动在后台启动
"✔程序的大小已根据可下载的内容减小。
"
***如果由于内存问题导致安装失败,您可以找到经典版本并安装。
在安装过程中,如果您要启动正在做礼拜的模式,需要拒接来电和电话和短信权限等自动完成。无其他原因。请您放心。请为我祈祷。info@mobilexsoft.com
**重要提示:本软件移动到SD卡后无法工作 **

Ezan Vakti / Namaz Saati Pro 更新内容

该问题已修复的Android6
指南针有所改善。
小的错误修正

Ezan Vakti / Namaz Saati Pro 历史版本

Ezan Vakti / Namaz Saati Pro 使用技巧

Ezan Vakti / Namaz Saati Pro 信息

大小
36.71MB
分类
生活休闲 小工具
TAG
更新
版本
 5.6.1
要求
Android 3.0.0 以上
来自
mobileXsoft

下载Ezan Vakti / Namaz Saati Pro的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1850.8万人安装 下载
  2. 微信 2227.3万人安装 下载
  3. 爱奇艺 1227.7万人安装 下载
  4. 酷狗音乐 1119.9万人安装 下载
  5. 全民K歌 605.9万人安装 下载
  6. 腾讯视频 690.3万人安装 下载
  7. 快手 859.1万人安装 下载
  8. 手机淘宝 4915.3万人安装 下载
  9. 优酷 798.7万人安装 下载
  10. QQ音乐 186.9万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端