> >

TOTAL Oil Türkiye A.Ş.下载

TOTAL Oil Türkiye A.Ş.

TOTAL Oil Türkiye A.Ş.

7267 人安装 0 人喜欢 0 人评论

TOTAL Oil Türkiye A.Ş. 截图

TOTAL Oil Türkiye A.Ş. TOTAL Oil Türkiye A.Ş. TOTAL Oil Türkiye A.Ş. TOTAL Oil Türkiye A.Ş.

TOTAL Oil Türkiye A.Ş. 描述

Total Android uygulaması ile TOTAL artık size hiç olmadığı kadar yakın!
Yeni TOTAL uygulamamız ile kullanıcılarımız;
- Yakıt tüketim takibi uygulaması ile araç tüketimini takip edebilme,
- Hatırlatma bölümü ile kasko, trafik sigortası ve araç muayene günlerinin takibini yapabilme,
- O an bulundukları noktaya en yakın Total istasyonlarını ister liste ister harita üzerinden görebilme,
- Total istasyonlarının ünvan, adres, müşterilerine sunduğu hizmetler, telefon vb. bilgilerini görebilme,
- Bir tuşla istedikleri Total istasyonunu arayabilme,
- Bulundukları nokta ile seçtikleri Total istasyonu arasındaki rotayı görebilme,
- Bulundukları noktadan bağımsız olarak, Türkiye içinde herhangi bir il ve ilçeyi seçerek o bölgedeki TOTAL istasyonlarını görebilme,
- Türkiye içinde herhangi iki il arasındaki rotayı ve bu rota üzerindeki mevcut Total istasyonlarını görebilme,
- Türkiye içinde herhangi bir il ve ilçede, o günkü güncel akaryakıt ve otogaz fiyatlarını takip edebilme,
- Total’in güncel kampanyalarından haberdar olabilme,
- Arzu ettikleri takdirde bizimle e-mail ya da telefon aracılığı ile iletişim kurabilme ve bu sırada gönderecekleri mesajlara fotoğraf ekleyebilme,
- Eğlenceli oyunlarla keyifli dakikalar geçirebilme
olanaklarına sahip olacaklar.
Total uygulamamız sürpriz yeniliklerle sizlere en iyi hizmeti vermeye devam edecektir
Doğru yerdesiniz!
总的Andr​​oiduygulamasıILE ARTIK总计大小HIColmadığı卡达尔亚肯!
耶尼总uygulamamızILEkullanıcılarımız;
- Yakıttüketimtakibiuygulaması法兰西岛大区阿糖胞苷tüketiminitakip edebilme,
- HatırlatmabölümüILE卡斯克trafiksigortasıVE阿糖胞苷muayenegünlerinintakibini yapabilme
- Øbulunduklarınoktaya亚肯共istasyonlarınıister LISTE ister非洲之角适应风险üzerindengörebilme,
- ADRES总计istasyonlarınınünvanmüşterilerinesunduğuhizmetler,锯床VB。 bilgilerinigörebilme,
- 比尔tuşlaistedikleri总istasyonunu arayabilme -
- Bulundukları诺克塔ILEseçtikleri总istasyonuarasındakirotayıgörebilme,
- BulunduklarınoktadanbağımsızolarakTÜRKİYEiçindeherhangi井IL已经ilçeyiseçerekØbölgedekiTOTAListasyonlarınıgörebilme
- TÜRKİYEiçindeherhangi ilarasındaki的壹岐市rotayı已经蒲式耳罗塔üzerindekimevcut共istasyonlarınıgörebilme
- TÜRKİYEiçindeherhangi井IL VEilçedeØgünkügüncelakaryakıtVE otogazfiyatlarınıtakip edebilme,
- Total'ingüncelkampanyalarındanhaberdar olabilme
- 阿尔苏ettikleri takdirde新灾情电子邮件亚大锯床aracılığıILEiletişimkurabilme已经BUsıradagöndereceklerimesajlarafotoğrafekleyebilme
- Eğlencelioyunlarla keyifli dakikalargeçirebilme
olanaklarınasahip olacaklar。
总计uygulamamızsürprizyeniliklerle sizlere带连接IYI的hizmeti vermeye devam edecektir
在前进yerdesiniz!

TOTAL Oil Türkiye A.Ş. 历史版本

TOTAL Oil Türkiye A.Ş. 使用技巧

TOTAL Oil Türkiye A.Ş. 应用内最新内容

TOTAL Oil Türkiye A.Ş. 信息

大小
21.79M
分类
体育格斗
TAG
更新
版本
2.1.8
要求
Android 4.0 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载TOTAL Oil Türkiye A.Ş.的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.5 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.6 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9344 万人安装 下载
  6. QQ空间 5 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6.1 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 9034 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端