>

Hava Durumu (Bursa)下载

Hava Durumu (Bursa)

Hava Durumu (Bursa)

6151 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Hava Durumu (Bursa) 截图

Hava Durumu (Bursa) Hava Durumu (Bursa)

Hava Durumu (Bursa) 描述

Önemli not: Uygulama sadece widget ekleme bölümüne gelmektedir. Çalıştırılabilir bir uygulama değildir. Uygulamayı kurduktan sonra lütfen widget olarak eklemeyi yapınız
Bu uygulama Bursa ili için test amaçlı geliştirilmiştir. Bursa ili dışında hava durumu ile ilgili bilgi vermemektedir. Sadece Bursa ili için hava durumu raporu alabilmektesiniz. Lütfen bu durumu göz önünde bulundurunuz.
Uygulama ile son 25 saatin sıcaklık ve basınç değişimini grafik olarak alabilir, bu zaman diliminde gerçekleşen maksimum ve minimum basınç ve sıcaklık değerlerini görebilir ve ayrıca beş günlük hava durumunu ve mevcut güncel durumu öğrenebilirsiniz. Veriler her saatte otomatik olarak güncellenmektedir. Uygulama veriyi internetten çok küçük paketler şeklinde indirmekte olup, internet kotanızı hemen hemen hiç tüketmemektedir.
Uygulama sadece widgettir. Kurulduktan sonra uygulama ikonu olarak gelmeyecek, sadece widget olarak eklenebilecektir.
Hava durumu güncellenmediğinde (internet bağlantısı olmadığı zamanlarda) hava durumu widgetindeki güncel hava durumu resmi üzerine tıklandığında hava durumu internetten güncellenecektir. Ayrıca hava durumu saatlik olarak güncellenemediğinde tarih yazısı kırmızı olacaktır. Tarih yazısının yeşil olması güncellemenin başarılı olduğunu gösterir.
Görüş ve önerilerinize mozermail@gmail.com adresine iletebilirsiniz.
注释酒店不:Uygulama sadece部件eklemebölümünegelmektedir。 Çalıştırılabilir井uygulamadeğildir。 Uygulamayıkurduktan sonralütfen部件olarak eklemeyiyapınız
卜uygulama布尔萨伊犁ICIN测试amaçlıgeliştirilmiştir。布尔萨伊犁dışındaHAVA durumu ILE ilgili比尔基vermemektedir。 Sadece布尔萨伊犁ICIN HAVA durumu raporu alabilmektesiniz。 LütfenBU durumu戈兹贝达önündebulundurunuz。
Uygulama ILE儿子25 saatinsıcaklık已经basınçdeğişimini创艺olarak alabilir,卜扎曼dilimindegerçekleşenmaksimum已经最低basınç已经sıcaklıkdeğerlerinigörebilir已经ayrıcaBESgünlükHAVA durumunu已经mevcutgünceldurumuöğrenebilirsiniz。 Veriler她saatte otomatik olarakgüncellenmektedir。 Uygulama veriyi internetten库克群岛küçükpaketlerşeklindeindirmekte olup,互联网kotanızıhemen hemen HICtüketmemektedir。
Uygulama sadece widgettir。 Kurulduktan sonra uygulama ikonu olarak gelmeyecek,sadece部件olarak eklenebilecektir。
HAVA durumugüncellenmediğinde(互联网bağlantısıolmadığızamanlarda)HAVA durumu widgetindekigüncelHAVA durumu resmiüzerinetıklandığındaHAVA durumu internettengüncellenecektir。 AyrıcaHAVA durumu saatlik olarakgüncellenemediğindetarihyazısıkırmızıolacaktır。 Tarihyazısının耶希尔olmasıgüncellemeninbaşarılıolduğunugösterir。
Görüş已经önerilerinizemozermail@gmail.com adresine iletebilirsiniz。

Hava Durumu (Bursa) 更新内容

*Bazı ekrana sığmama problemleri düzeltildi.

Hava Durumu (Bursa) 历史版本

Hava Durumu (Bursa) 使用技巧

Hava Durumu (Bursa) 应用内最新内容

Hava Durumu (Bursa) 信息

大小
159.34K
TAG
更新
版本
1.3
要求
Android 2.1.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Hava Durumu (Bursa)的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 5.9 亿人安装 下载
  2. QQ 6.2 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9324 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.5 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8803 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端