>

Πρωτοσέλιδα και ειδήσεις下载

Πρωτοσέλιδα και ειδήσεις

Πρωτοσέλιδα και ειδήσεις

3116 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Πρωτοσέλιδα και ειδήσεις 截图

Πρωτοσέλιδα και ειδήσεις Πρωτοσέλιδα και ειδήσεις Πρωτοσέλιδα και ειδήσεις Πρωτοσέλιδα και ειδήσεις Πρωτοσέλιδα και ειδήσεις Πρωτοσέλιδα και ειδήσεις

Πρωτοσέλιδα και ειδήσεις 描述

Ελληνικές εφημερίδες - Ειδήσεις από την Ελλάδα
Το frontpages.gr φέρνει στο κινητό σας τα πρωτοσέλιδα του ελληνικού τύπου κάθε μέρα από το πρωί.
Ενημερωθείτε για τις τελευταίες ειδήσεις από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας αλλά και μεγάλου μέρους του τοπικού τύπου.
● Αρχείο εφημερίδων
● "Πρωτοσέλιδα" από δημοφιλή sites
● Ειδήσεις από sites με RSS
● Μοντέρνο και εύχρηστο περιβάλλον
● Widget
● Full screen
● Share σε Facebook, Twitter κλπ ανάλογα με τις εγκατεστημένες εφαρμογές
● Ιστοσελίδες των εφημερίδων
● Συνεχής ενημέρωση με νέα έντυπα
● Δυνατότητα αφαίρεσης διαφημίσεων
Ελληνικές εφημερίδες - Ειδήσεις από την Ελλάδα
Ελληνικέςεφημερίδες - ΕιδήσειςαπότηνΕλλάδα
Τοfrontpages.grφέρνειστοκινητόσαςταπρωτοσέλιδατουελληνικούτύπουκάθεμέρααπότοπρωί。
Ενημερωθείτεγιατιςτελευταίεςειδήσειςαπόταπρωτοσέλιδατωνεφημερίδωνπανελλήνιαςκυκλοφορίαςαλλάκαιμεγάλουμέρουςτουτοπικούτύπου。
●Αρχείοεφημερίδων
●“Πρωτοσέλιδα”απόδημοφιλή网站
●Ειδήσειςαπό网站μεRSS
●Μοντέρνοκαιεύχρηστοπεριβάλλον
●小工具
●全屏
●共享σεFacebook,微博κλπανάλογαμετιςεγκατεστημένεςεφαρμογές
●Ιστοσελίδεςτωνεφημερίδων
●Συνεχήςενημέρωσημενέαέντυπα
●Δυνατότητααφαίρεσηςδιαφημίσεων
Ελληνικέςεφημερίδες - ΕιδήσειςαπότηνΕλλάδα

Πρωτοσέλιδα και ειδήσεις 更新内容

此版本中的新功能:1.3
Android 4.0 εμφάνιση (action bar) ακόμα και σε προηγούμενες εκδόσεις Android.
Μερικά ακόμα bug fixes.
1.2
Συμβατότητα με Android 4.0 και 4.1
Ανανεώθηκε το περιβάλλον για ευκολότερη περιήγηση στην εφαρμογή.
Οι κατηγορίες (πολιτικές, αθλητικές κλπ) τώρα βρίσκονται "δίπλα" η μία στην άλλη.
Μεγάλωσαν οι μικρογραφίες.
Βελτιώθηκε η υποστήριξη Tablets.
Βελτιώθηκε η διαδικασια ενημέρωσης για νέα πρωτοσέλιδα στη διάρκεια της ημέρας.
Διορθώθηκαν ορισμένα μικρο-bugs και προστέθηκαν καινούρια.

Πρωτοσέλιδα και ειδήσεις 历史版本

 • Πρωτοσέλιδα και ειδήσεις

  Πρωτοσέλιδα και ειδήσεις

  版本:1.3 高速下载

Πρωτοσέλιδα και ειδήσεις 使用技巧

Πρωτοσέλιδα και ειδήσεις 应用内最新内容

Πρωτοσέλιδα και ειδήσεις 信息

大小
1.52M
TAG
更新
版本
1.3
要求
Android 2.1.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Πρωτοσέλιδα και ειδήσεις的人还下载

应用下载排行榜

 1. 微信 6.2 亿人安装 下载
 2. QQ 6.5 亿人安装 下载
 3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
 4. 搜狗输入法 6.6 亿人安装 下载
 5. 阿里星球 9344 万人安装 下载
 6. QQ空间 5 亿人安装 下载
 7. 淘宝 6.1 亿人安装 下载
 8. 墨迹天气 9033 万人安装 下载
 9. 微博 2.4 亿人安装 下载
 10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端