> >

דיווחי תנועה下载

דיווחי תנועה

דיווחי תנועה

2 人安装 0 人喜欢 0 人评论

דיווחי תנועה 截图

דיווחי תנועה דיווחי תנועה דיווחי תנועה דיווחי תנועה

דיווחי תנועה 描述

תוסף זה מופיע במסך הראשי ומציג בצורה נוחה את דיווחי התנועה. התוסף מתעדכן מול מוקד התנועה של קול ישראל.
ממשק התוכנה תומך בשפות:
עברית , אנגלית
Tags:
Israel, Traffic, IBA, Hebrew,
ישראל, דיווחי תנועה, מוקד, קול ישראל.
תוסףזהמופיעבמסךהראשיומציגבצורהנוחהאתדיווחיהתנועה。 התוסףמתעדכןמולמוקדהתנועהשלקולישראל。
ממשקהתוכנהתומךבשפות:
עברית,אנגלית
标签:
以色列,交通,IBA,希伯来语,
ישראל,דיווחיתנועה,מוקד,קולישראל。

דיווחי תנועה 更新内容

最近没有更改。

דיווחי תנועה 历史版本

דיווחי תנועה 使用技巧

דיווחי תנועה 应用内最新内容

דיווחי תנועה 信息

大小
127.36K
分类
系统工具
TAG
更新
版本
1.2
要求
Android 1.5 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载דיווחי תנועה的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.5 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.6 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9344 万人安装 下载
  6. QQ空间 5 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6.1 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 9036 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端