> >

AsyaMobil下载

AsyaMobil

AsyaMobil

1052 人安装 暂无 好评率 0 人评论

AsyaMobil 截图

AsyaMobil AsyaMobil AsyaMobil AsyaMobil AsyaMobil

AsyaMobil 描述

Bireysel ve Kurumsal müşterimiz artık bankacılık işlemlerini diledikleri zaman, diledikleri yerden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.
AsyaMobil uygulaması ile para transferlerinden fatura ödemeye, döviz alış-satıştan kart borcu ödemeye kadar birçok bankacılık işlemini yapılabiliyor. Ek olarak kurumsal müşteriler yetki tipleri dahilinde kendileriyle ilgili işlemleri görüntüleyebilir, onaylayabilir veya silebilir.
Uygulama içerisinde, Bank Asya müşterisi olmasa dahi tüm kullanıcıların yararlanabileceği; döviz hesaplama, kar payı hesaplama, kredi kartı başvurusu, en yakın Bank Asya Şube ve ATM bilgilerine erişebilme gibi kolaylıklar da yer alıyor.
Mobil Şube’yi kullanmak için İnternet/Mobil Bankacılığı parolanızın olması yeterlidir. Eğer parolanız yoksa “Parola Al”a tıklayarak kredi kartı numaranız ile parolanızı anında alabilirsiniz. Kurumsal müşterilerimiz ise Bank Asya şubelerinden alabileceği Kurumsal Kullanıcı Yetki Formu'nu doldurarak parolalarını alabilirler.
Mobil Şube'ye isterseniz PIN ile, isterseniz de Mobil İmza/Mini Şifreci/Kart Bilgisi ile giriş yapabilirsiniz. PIN ile giriş yapabilmek için öncelikle Mobil Şifreci'yi aktive etmeniz gerekmektedir. Aktivasyon aşamasını tamamladıktan sonra Mobil Şube'ye kullanıcı adı, parola ve 6 haneli PIN bilgisini ile giriş yapabilirsiniz. Ayrıca uygulama içerisinden erişilebilen Mobil Şifreci ile İnternet Şube girişlerinde kullanılmak üzere tek kullanımlık şifre üretebilirsiniz.
AsyaMobil Şube'den yapabileceğiniz işlemler:
Hesaplarım
- Hesap Hareketleri
- Hesap Detayı
- Nakit Akışı
- IBAN Paylaş
Kartlarım
- Kart Detayı
- Borç Ödeme
- Ekstre
- Güncel Dönem
- Paksit / Özgür Taksit (Bireysel / Kurumsal)
- Pas
- Taksit İzleme / Kapama
- Limit Değişikliği
Ödemeler
- Fatura Ödeme
- Kredi Kartı Borcu Ödeme
- GSM Yükleme
- Hızlı Ödemeler
Para Gönderme
- Kendi Hesabıma
- Başka Bank Asya Hesabına
- Başka Banka Hesabına
- Hızlı İşlemler
- Para Gönderme Onayları ( Kurumsal kullanıcılar için)
Yatırım
- Döviz Alış-Satış
- Altın Alış-Satış
- Döviz Hesaplama
- Serbest Döviz Kurları
Bireysel已经Kurumsalmüşterimizartıkbankacılıkişlemlerinidiledikleri扎曼,diledikleri yerdenkolaylıklagerçekleştirebiliyor。
AsyaMobiluygulamasıILE第transferlerinden faturaödemeye,汇率转换ALIS-satıştan卡丁车borcuödemeye卡达尔birçokbankacılıkişleminiyapılabiliyor。 EK olarak kurumsalmüşterileryetki tipleri dahilinde kendileriyle ilgiliişlemlerigörüntüleyebilir,onaylayabilir veya silebilir。
Uygulamaiçerisinde,Asya银行müşterisiolmasa代希TUMkullanıcılarınyararlanabileceği;汇率转换hesaplama,KARpayıhesaplama,kredi卡尔提başvurusu,连接亚肯Asya银行SUBE已经ATM bilgilerineerişebilme吉比kolaylıklar达揭掉alıyor。
美孚Şube'yikullanmak ICIN互联网/美孚Bankacılığıparolanızınolmasıyeterlidir。埃格尔parolanızyoksa“帕罗拉铝”一tıklayarakkredi卡尔提numaranızILEparolanızıanındaalabilirsiniz。 KurumsalmüşterilerimizISE Asya银行şubelerindenalabileceğiKurumsalKullanıcıYetki Formu'nu doldurarakparolalarınıalabilirler。
美孚Şube'yeisterseniz PIN ILE,isterseniz去美孚İmza/迷你Şifreci/卡丁车Bilgisi ILEgirişyapabilirsiniz。 PIN ILEgirişyapabilmek ICINöncelikle美孚Şifreci'yiaktive etmeniz gerekmektedir。 Aktivasyonaşamasınıtamamladıktansonra美孚Şube'yekullanıcı名称,帕罗拉已经6 haneli PIN bilgisini ILEgirişyapabilirsiniz。 Ayrıcauygulamaiçerisindenerişilebilen美孚ŞifreciILE互联网SUBEgirişlerindekullanılmaküzereTEKkullanımlıkşifreüretebilirsiniz。
AsyaMobilŞube'denyapabileceğinizişlemler:
Hesaplarım
- Hesa​​p Hareketleri
- Hesa​​pDetayı
- NakitAkışı
- IBANPaylaş
Kartlarım
- 卡丁车Detayı
- BorçÖdeme
- Ekstre
- GüncelDönem
- Paksit /Özgür的Taksit(Bireysel / Kurumsal)
- PAS
- Taksitİzleme/ Kapama
- 限制Değişikliği
Ödemeler
- FaturaÖdeme
- Kredi卡尔提BorcuÖdeme
- GSMYükleme
- HızlıÖdemeler
第Gönderme
- 肯迪Hesabıma
- 巴斯卡Asya银行Hesabına
- 巴斯卡班卡Hesabına
- Hızlıİşlemler
- 帕拉GöndermeOnayları(Kurumsalkullanıcılar霉素)
Yatırım
- 汇率转换ALIS-SATIS
- ALTIN​​ ALIS-SATIS
- 汇率转换Hesaplama
- Serbest汇率转换牌

AsyaMobil 更新内容

- Mobil Şifreci Aktivasyonu hatırlamama sorunu giderildi.
- Başka Banka Hesabına Para Gönderme, GSM Yükleme ve Talimatlı Fatura Ödeme işlemlerinde yaşanılan hatalar giderildi.

AsyaMobil 历史版本

AsyaMobil 使用技巧

AsyaMobil 信息

大小
9.51MB
分类
影音播放 视频
TAG
更新
版本
 2.0.2
要求
Android 4.0.2 以上
查看权限要求
来自

下载AsyaMobil的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1666.9万人安装 下载
  2. 爱奇艺 1287.4万人安装 下载
  3. 微信 1610.9万人安装 下载
  4. 腾讯视频 806.6万人安装 下载
  5. 优酷 984.4万人安装 下载
  6. 酷狗音乐 1046.3万人安装 下载
  7. 快手 1152.9万人安装 下载
  8. 全民K歌 510.6万人安装 下载
  9. QQ音乐 201.1万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端