> >

KarDroid - Karaoke Vietnam下载

KarDroid - Karaoke Vietnam

KarDroid - Karaoke Vietnam

2010 人安装 暂无 好评率 0 人评论

KarDroid - Karaoke Vietnam 截图

KarDroid - Karaoke Vietnam KarDroid - Karaoke Vietnam KarDroid - Karaoke Vietnam KarDroid - Karaoke Vietnam

KarDroid - Karaoke Vietnam 描述

*Note: This app is for Vietnamese only
Tra cứu danh sách bài hát Karaoke đầu đĩa Arirang
- Đầy đủ 46 vols tiếng Việt + 8062 bài hát Quốc tế
- Tìm kiếm theo mã số, tên bài hát, tên ca sỹ, nhạc sỹ, lời bài hát ( câu đầu tiên )
- Lưu/xóa yêu thích
- Không quảng cáo
- Cập nhật nhanh nhất
- ...
Hướng dẫn tìm kiếm:
- Tìm theo mã số: #ma-so
- Tìm theo tên ca sỹ, nhạc sỹ: @ca-sy
- Tìm theo lời bài hát ( câu đầu tiên ): $loi-can-tim
Bạn vui lòng vào trang chủ app để xem chi tiết thông tin
* Lưu ý: một số máy sử dụng 2.1 có thể bị Force Close lần chạy đầu tiên, các lần sau bình thường. Mình đang tìm cách xử lý
*注意:这个程序是越南唯一
九龙茶萨克danh白帽子卡拉OKđầu道琼斯工业平均指数阿里郎
- ĐầyDJU 46二卷买方控制面板+ 8062白帽子富国TE
蒂姆 - 剑西奥MÃ所以,十白帽子,十CA SY,SY NHAC,莱白帽子(CAUđầu田)
- 琉/ XOA宇释
- 清孔广曹
- 盖山一nhanh新山一
- ...
大姐丹TIM剑:
蒂姆 - 西奥MÃ这样:#M​​A-所以
蒂姆 - 西奥十CA SY,SY NHAC:@ CA-SY
蒂姆 - 西奥莱白帽子(CAUđầu田):$ LOI灿添
潘基VUI长维罗庄楚程序东江环保XEM志TIET锡丁字裤
*琉Y:MOT可能会苏粪2.1 CO碧强制关闭兰斋田đầu,CAC兰秀平商信。 MINHđangTIM CACH徐Lý

KarDroid - Karaoke Vietnam 更新内容

#3.2.6 : 30/01/2013
* ngừng hỗ trợ các thiết bị có cài đặt WeChat
#3.2.5 : 21/01/2013
* Cập nhật 380 bài hát vol 47
#3.2.4 : 16/10/2012
* Cập nhật 380 bài hát vol 46
#3.2.3 : 13/05/2012
* Cập nhật vol 45
#3.2.2 : 30/12/2011
* Cập nhật vol 44
* Cập nhật một số bài hát bị thiếu của vol 42
#3.2.1 : 26/08/2011
* Cập nhật vol 43 ( tổng hợp 3 vol 42.1, 42.2, 42.3 )

KarDroid - Karaoke Vietnam 历史版本

KarDroid - Karaoke Vietnam 使用技巧

KarDroid - Karaoke Vietnam 信息

大小
158.2KB
分类
新闻阅读 新闻资讯
TAG
更新
版本
 3.2.6
要求
Android 1.6.0 以上
来自

下载KarDroid - Karaoke Vietnam的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1490.3万人安装 下载
  2. 爱奇艺 1214.3万人安装 下载
  3. 微信 1361.4万人安装 下载
  4. 优酷 1002万人安装 下载
  5. 腾讯视频 861.2万人安装 下载
  6. 酷狗音乐 909.6万人安装 下载
  7. 快手 1197.9万人安装 下载
  8. 全民K歌 469.8万人安装 下载
  9. 淘宝 4778.6万人安装 下载
  10. QQ音乐 194.5万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端