> >

KarDroid - Karaoke Vietnam下载

KarDroid - Karaoke Vietnam

KarDroid - Karaoke Vietnam

7138 人安装 0 人喜欢 0 人评论

KarDroid - Karaoke Vietnam 截图

KarDroid - Karaoke Vietnam KarDroid - Karaoke Vietnam KarDroid - Karaoke Vietnam KarDroid - Karaoke Vietnam

KarDroid - Karaoke Vietnam 描述

*Note: This app is for Vietnamese only
Tra cứu danh sách bài hát Karaoke đầu đĩa Arirang
- Đầy đủ 46 vols tiếng Việt + 8062 bài hát Quốc tế
- Tìm kiếm theo mã số, tên bài hát, tên ca sỹ, nhạc sỹ, lời bài hát ( câu đầu tiên )
- Lưu/xóa yêu thích
- Không quảng cáo
- Cập nhật nhanh nhất
- ...
Hướng dẫn tìm kiếm:
- Tìm theo mã số: #ma-so
- Tìm theo tên ca sỹ, nhạc sỹ: @ca-sy
- Tìm theo lời bài hát ( câu đầu tiên ): $loi-can-tim
Bạn vui lòng vào trang chủ app để xem chi tiết thông tin
* Lưu ý: một số máy sử dụng 2.1 có thể bị Force Close lần chạy đầu tiên, các lần sau bình thường. Mình đang tìm cách xử lý
*注意:这个程序是越南唯一
九龙茶萨克danh白帽子卡拉OKđầu道琼斯工业平均指数阿里郎
- ĐầyDJU 46二卷买方控制面板+ 8062白帽子富国TE
蒂姆 - 剑西奥MÃ所以,十白帽子,十CA SY,SY NHAC,莱白帽子(CAUđầu田)
- 琉/ XOA宇释
- 清孔广曹
- 盖山一nhanh新山一
- ...
大姐丹TIM剑:
蒂姆 - 西奥MÃ这样:#M​​A-所以
蒂姆 - 西奥十CA SY,SY NHAC:@ CA-SY
蒂姆 - 西奥莱白帽子(CAUđầu田):$ LOI灿添
潘基VUI长维罗庄楚程序东江环保XEM志TIET锡丁字裤
*琉Y:MOT可能会苏粪2.1 CO碧强制关闭兰斋田đầu,CAC兰秀平商信。 MINHđangTIM CACH徐Lý

KarDroid - Karaoke Vietnam 更新内容

#3.2.6 : 30/01/2013
* ngừng hỗ trợ các thiết bị có cài đặt WeChat
#3.2.5 : 21/01/2013
* Cập nhật 380 bài hát vol 47
#3.2.4 : 16/10/2012
* Cập nhật 380 bài hát vol 46
#3.2.3 : 13/05/2012
* Cập nhật vol 45
#3.2.2 : 30/12/2011
* Cập nhật vol 44
* Cập nhật một số bài hát bị thiếu của vol 42
#3.2.1 : 26/08/2011
* Cập nhật vol 43 ( tổng hợp 3 vol 42.1, 42.2, 42.3 )

KarDroid - Karaoke Vietnam 历史版本

KarDroid - Karaoke Vietnam 使用技巧

KarDroid - Karaoke Vietnam 应用内最新内容

KarDroid - Karaoke Vietnam 信息

大小
162.53K
分类
其它
TAG
更新
版本
3.2.6
要求
Android 1.6 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载KarDroid - Karaoke Vietnam的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.5 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.6 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9344 万人安装 下载
  6. QQ空间 5 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6.1 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 9033 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端