> >

SE-ED下载

SE-ED

SE-ED

150 人安装 暂无 好评率

SE-ED 截图

应用截图1 应用截图2 应用截图3 应用截图4 应用截图5 应用截图6 应用截图7 应用截图8 应用截图9 应用截图10 应用截图11
 • 应用截图1预览
 • 应用截图2预览
 • 应用截图3预览
 • 应用截图4预览
 • 应用截图5预览
 • 应用截图6预览
 • 应用截图7预览
 • 应用截图8预览
 • 应用截图9预览
 • 应用截图10预览
 • 应用截图11预览

SE-ED 介绍

SE-ED Application เป็น Online Bookstore ชั้นนำที่มีฐานข้อมูลหนังสือมากที่สุด ทั้งที่เป็นหนังสือเล่ม และ e-book สามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ติดตามหนังสือออกใหม่ หนังสือขายดี ตรวจสอบสาขาของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ที่มีจำหน่าย และสั่งซื้อได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่ขั้นตอน นอกจากนั้น ยังมีสินค้าประเภท non-book ที่หลากหลาย น่าสนใจให้เลือกซื้อ
ภาพรวมของโปรแกรม:
• กราฟิก UI ทันสมัยตามรูปแบบของ Google Android ใหม่ทั้งหมด รวมถึงการพัฒนา Features ใหม่ๆอันโดดเด่นเป็นพิเศษ เพื่อให้เหมาะกับการอ่าน e-book มากที่สุด
• สามารถสั่งซื้อสินค้าทุกประเภทได้ภายในโปรแกรมเดียว
• เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันกับ www.se-ed.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์หนังสือออนไลน์ที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในธุรกิจหนังสือ และเป็นฐานข้อมูลจากร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จึงทำให้มีฐานข้อมูลหนังสือมากที่สุด รวมถึงสินค้าประเภท non-book ที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ รวมแล้วมากกว่า 4 แสนรายการ
• ค้นหาสินค้าได้สะดวกรวดเร็วและตรงใจ ด้วยระบบ Keyword Suggestion
• มีตัวอย่างให้ลองอ่าน ตัวอย่างคลิปเสียง และวิดีโอแนะนำ เพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อ
• อันดับหนังสือขายดีที่น่าเชื่อถือ ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และรายหมวด ที่รวบรวมยอดขายจากร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทั่วประเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
• สั่งซื้อหนังสือ และสินค้าได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่ม หนังสือมีตำหนิเล็กน้อยที่ขายในราคาพิเศษ, e-book, e-magazine, สินค้า non-book และสินค้าโปรโมชั่นลดพิเศษต่างๆ มากมาย
• สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นกับช่องทางการชำระเงินมากถึง 7 ช่องทาง ครอบคลุมทุกวิธีการชำระเงิน เช่น Credit Card, ATM, Counter Service (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น) และช่องทางอื่นๆ
• สามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อสินค้าได้
จุดเด่นของ SE-ED App:
• มาพร้อมกับตัวอ่าน e-book Reader ภายใน เพื่อให้ผู้อ่านามารถอ่านง่าย สบายตา ซึ่งรองรับการอ่านไฟล์ eBook ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ไฟล์ PDF, Multimedia/interactive PDF และ ePub รวมทั้งยังรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และเครื่องมือที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าถึงการอ่านมากที่สุด
• อ่านหนังสือแบบ Offline ได้
• My Favorites จัดเก็บรายการสินค้าที่ชื่นชอบเป็นพิเศษได้ด้วยตนเอง เพื่อการตัดสินใจซื้อในคราวหน้า
• สามารถแบ่งปัน (Share) ข้อมูลสินค้าให้เพื่อนผ่านทาง Facebook, Twitter, e-mail ด้วย shorten URL, Embed Code for HTML ได้ทันที
สอบถาม หรือเสนอข้อแนะนำการใช้งาน SE-ED Application
ได้ที่ www.facebook.com/SBC.fans
Tags: ais, dtac, true, b2s, se-ed, seed, SE-ED Book Center ,SE-ED Currents, multimedia PDF, interactive Book
คำค้น: อีบุ๊ค, เอไอเอส, ดีแทค, ทรู, บีทูเอส, ซีเอ็ด, ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์, หนังสือ, book
SE-ED申请เป็น网上书店ชั้นนำที่มีฐานข้อมูลหนังสือมากที่สุด ทั้งที่เป็นหนังสือเล่มและ电子书สามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็วติดตามหนังสือออกใหม่หนังสือขายดี ตรวจสอบสาขาของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ที่มีจำหน่าย และสั่งซื้อได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่ขั้นตอน นอกจากนั้นยังมีสินค้าประเภท非图书ที่หลากหลายน่าสนใจให้เลือกซื้อ
ภาพรวมของโปรแกรม:
•กราฟิกUIทันสมัย​​ตามรูปแบบของ谷歌Androidใหม่ทั้งหมดรวมถึงการพัฒนา特点ใหม่ๆอันโดดเด่นเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะกับการอ่าน电子书มากที่สุด
• สามารถสั่งซื้อสินค้าทุกประเภทได้ภายในโปรแกรมเดียว
• เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันกับ www.se-ed.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์หนังสือออนไลน์ที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในธุรกิจหนังสือ และเป็นฐานข้อมูลจากร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จึงทำให้มีฐานข้อมูลหนังสือมากที่สุด รวมถึงสินค้าประเภท非图书ที่คัดสรรมาโดยเฉพาะรวมแล้วมากกว่า4แสนรายการ
• ค้นหาสินค้าได้สะดวกรวดเร็วและตรงใจ ด้วยระบบ关键字建议
•มีตัวอย่างให้ลองอ่านตัวอย่างคลิปเสียงและวิดีโอแนะนำเพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อ
•อันดับหนังสือขายดีที่น่าเชื่อถือทั้งรายวันรายสัปดาห์และรายหมวด ที่รวบรวมยอดขายจากร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทั่วประเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
•สั่งซื้อหนังสือและสินค้าได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่ม หนังสือมีตำหนิเล็กน้อยที่ขายในราคาพิเศษ,电子书,电子杂志,สินค้า非图书และสินค้าโปรโมชั่นลดพิเศษต่างๆมากมาย
• สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นกับช่องทางการชำระเงินมากถึง 7ช่องทางครอบคลุมทุกวิธีการชำระเงินเช่น信用卡,ATM,柜台服务(ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น)และช่องทางอื่นๆ
• สามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อสินค้าได้
จุดเด่นของSE-ED应用程序:
•มาพร้อมกับตัวอ่าน电子书阅读器ภายในเพื่อให้ผู้อ่านามารถอ่านง่ายสบายตาซึ่งรองรับการอ่านไฟล์电子书ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นไฟล์PDF,多媒体/交互式PDFและ的ePubรวมทั้งยังรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และเครื่องมือที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าถึงการอ่านมากที่สุด
•อ่านหนังสือแบบ离线ได้
• 我最喜欢的จัดเก็บรายการสินค้าที่ชื่นชอบเป็นพิเศษได้ด้วยตนเอง เพื่อการตัดสินใจซื้อในคราวหน้า
•สามารถแบ่งปัน(股)ข้อมูลสินค้าให้เพื่อนผ่านทางFacebook,微博,电子邮件ด้วย缩短网址,嵌入代码的HTMLได้ทันที
สอบถามหรือเสนอข้อแนะนำการใช้งานSE-ED的应用
ได้ที่www.facebook.com/SBC.fans
标签:AIS,DTAC,真实,B2S,SE-ED,种子,SE-ED购书中心,SE-ED电流,多媒体PDF,互动图书
คำค้น:อีบุ๊ค,เอไอเอส,ดีแทค,ทรู,บีทูเอส,ซีเอ็ด,ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์,หนังสือ,书

SE-ED 更新内容

为您优化了体验细节。

相关信息

大小
11.38MB
分类
新闻阅读 电子书
TAG
更新
版本
 3.3.3
要求
Android 3.0.0 以上
查看权限要求
来自

应用下载排行榜

 1. QQ QQ

  45.09MB

  下载
 2. 微信 微信

  59.3MB

  下载
 3. 爱奇艺 爱奇艺

  29.79MB

  下载
 4. UC浏览器 UC浏览器

  51.34MB

  下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚发现更多