>

Bérkalkulátor下载

Bérkalkulátor

Bérkalkulátor

6776 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Bérkalkulátor 截图

Bérkalkulátor Bérkalkulátor Bérkalkulátor Bérkalkulátor

Bérkalkulátor 描述

A Soft Consulting Hungary Zrt. által fejlesztett bérkalkulátorral könnyedén, naprakész, pontos információkat kaphat 2015. és 2016. évi nettó és bruttó béréről, munkáltatóját terhelő bérköltségeiről, személyi jövedelemadójának mértékéről. A kalkulátor kezel valamennyi 2016-tól érvénybelépő változást. A fejlesztés során figyelembe vettük az adójóváírásra, családi kedvezményre, nyugdíjjárulékra, adóelőlegre vonatkozó összes releváns jogszabályt. A hétköznapok megkönnyítése érdekében a változások függvényében mind a munkaadói mind pedig a munkavállalói oldalt érintő számításokat beépítettük kalkulátorunkba.
(berkalkulator, kalkulator, kalkulátor, ber, bér, bérszámfejtés, berszamfejtes, magyar)
的软咨询匈牙利ZRT。 általfejlesztettbérkalkulátorralkönnyedén,naprakész,奔涛információkatkaphat 2015年éS2016 EVI内托éSbruttóbéréről,munkáltatójátterhelőbérköltségeiről,személyijövedelemadójánakmértékéről。一个kalkulátorkezel valamennyi 2016 TOLérvénybelépőváltozást。一个fejlesztés索朗figyelembevettükAZadójóváírásra,családikedvezményre,nyugdíjjárulékra,adóelőlegrevonatkozóösszesrelevánsjogszabályt。一个hétköznapokmegkönnyítéseérdekében一个változásokfüggvényében介意munkaadói心中pedig一个munkavállalóioldaltérintőszámításokatbeépítettükkalkulátorunkba。
(berkalkulator,kalkulator,kalkulátor,误码率,误码率,bérszámfejtés,berszamfejtes,匈牙利)

Bérkalkulátor 历史版本

Bérkalkulátor 使用技巧

Bérkalkulátor 应用内最新内容

Bérkalkulátor 信息

大小
993.72K
TAG
更新
版本
2013 1.0
要求
Android 2.0 以上
来自
应用汇

下载Bérkalkulátor的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.4 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.5 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9341 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.9 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8985 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端