> >

Bérkalkulátor下载

Bérkalkulátor

Bérkalkulátor

487 人安装 暂无 好评率

Bérkalkulátor 截图

应用截图1 应用截图2 应用截图3 应用截图4
 • 应用截图1预览
 • 应用截图2预览
 • 应用截图3预览
 • 应用截图4预览

Bérkalkulátor 介绍

A Soft Consulting Hungary Zrt. által fejlesztett bérkalkulátorral könnyedén, naprakész, pontos információkat kaphat 2015. és 2016. évi nettó és bruttó béréről, munkáltatóját terhelő bérköltségeiről, személyi jövedelemadójának mértékéről. A kalkulátor kezel valamennyi 2016-tól érvénybelépő változást. A fejlesztés során figyelembe vettük az adójóváírásra, családi kedvezményre, nyugdíjjárulékra, adóelőlegre vonatkozó összes releváns jogszabályt. A hétköznapok megkönnyítése érdekében a változások függvényében mind a munkaadói mind pedig a munkavállalói oldalt érintő számításokat beépítettük kalkulátorunkba.
(berkalkulator, kalkulator, kalkulátor, ber, bér, bérszámfejtés, berszamfejtes, magyar)
的软咨询匈牙利ZRT。 általfejlesztettbérkalkulátorralkönnyedén,naprakész,奔涛információkatkaphat 2015年éS2016 EVI内托éSbruttóbéréről,munkáltatójátterhelőbérköltségeiről,személyijövedelemadójánakmértékéről。一个kalkulátorkezel valamennyi 2016 TOLérvénybelépőváltozást。一个fejlesztés索朗figyelembevettükAZadójóváírásra,családikedvezményre,nyugdíjjárulékra,adóelőlegrevonatkozóösszesrelevánsjogszabályt。一个hétköznapokmegkönnyítéseérdekében一个változásokfüggvényében介意munkaadói心中pedig一个munkavállalóioldaltérintőszámításokatbeépítettükkalkulátorunkba。
(berkalkulator,kalkulator,kalkulátor,误码率,误码率,bérszámfejtés,berszamfejtes,匈牙利)

Bérkalkulátor 更新内容

优化系统性能,体验更顺畅。

相关信息

大小
969.73KB
分类
新闻阅读 新闻资讯
TAG
更新
版本
 2013 1.0
要求
Android 2.0.0 以上
来自

相关推荐

应用下载排行榜

 1. QQ QQ

  45.18MB

  下载
 2. 爱奇艺 爱奇艺

  29.23MB

  下载
 3. 酷狗音乐 酷狗音乐

  46.75MB

  下载
 4. 微信 微信

  57.15MB

  下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚发现更多