> >

Bérkalkulátor下载

Bérkalkulátor

Bérkalkulátor

487 人安装 暂无 好评率

Bérkalkulátor 截图

Bérkalkulátor Bérkalkulátor Bérkalkulátor Bérkalkulátor

Bérkalkulátor 描述

A Soft Consulting Hungary Zrt. által fejlesztett bérkalkulátorral könnyedén, naprakész, pontos információkat kaphat 2015. és 2016. évi nettó és bruttó béréről, munkáltatóját terhelő bérköltségeiről, személyi jövedelemadójának mértékéről. A kalkulátor kezel valamennyi 2016-tól érvénybelépő változást. A fejlesztés során figyelembe vettük az adójóváírásra, családi kedvezményre, nyugdíjjárulékra, adóelőlegre vonatkozó összes releváns jogszabályt. A hétköznapok megkönnyítése érdekében a változások függvényében mind a munkaadói mind pedig a munkavállalói oldalt érintő számításokat beépítettük kalkulátorunkba.
(berkalkulator, kalkulator, kalkulátor, ber, bér, bérszámfejtés, berszamfejtes, magyar)
的软咨询匈牙利ZRT。 általfejlesztettbérkalkulátorralkönnyedén,naprakész,奔涛információkatkaphat 2015年éS2016 EVI内托éSbruttóbéréről,munkáltatójátterhelőbérköltségeiről,személyijövedelemadójánakmértékéről。一个kalkulátorkezel valamennyi 2016 TOLérvénybelépőváltozást。一个fejlesztés索朗figyelembevettükAZadójóváírásra,családikedvezményre,nyugdíjjárulékra,adóelőlegrevonatkozóösszesrelevánsjogszabályt。一个hétköznapokmegkönnyítéseérdekében一个változásokfüggvényében介意munkaadói心中pedig一个munkavállalóioldaltérintőszámításokatbeépítettükkalkulátorunkba。
(berkalkulator,kalkulator,kalkulátor,误码率,误码率,bérszámfejtés,berszamfejtes,匈牙利)

Bérkalkulátor 更新内容

优化系统性能,体验更顺畅。

Bérkalkulátor 历史版本

Bérkalkulátor 使用技巧

Bérkalkulátor 信息

大小
969.73KB
分类
新闻阅读 新闻资讯
TAG
更新
版本
 2013 1.0
要求
Android 2.0.0 以上
来自

下载Bérkalkulátor的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 897.3万人安装 下载
  2. 爱奇艺 661.9万人安装 下载
  3. 腾讯视频 444.7万人安装 下载
  4. 支付宝 964.5万人安装 下载
  5. 快手 918.3万人安装 下载
  6. 微信 1128.3万人安装 下载
  7. 酷狗音乐 536.7万人安装 下载
  8. 全民K歌 353.3万人安装 下载
  9. 优酷 528万人安装 下载
  10. 葫芦侠 189.8万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端