> >

Ελληνικά Νέα (Blogs)下载

Ελληνικά Νέα (Blogs)

Ελληνικά Νέα (Blogs)

135 人安装 暂无 好评率

Ελληνικά Νέα (Blogs) 截图

Ελληνικά Νέα (Blogs) Ελληνικά Νέα (Blogs) Ελληνικά Νέα (Blogs) Ελληνικά Νέα (Blogs)

Ελληνικά Νέα (Blogs) 描述

Ελληνικά Νέα (Greek News) Blogs
Eλληνικά νέα , ενημέρωση και επικαιρότητα συγκεντρωμένα όπως φαίνονται από την σκοπιά των Ελληνικών blogs.
(PRESS-GR, tro-ma-ktiko, ΠΡΕΖΑΤV, Εδώ που τα λέμε, 24ωρο, Ελλάδα Σήμερα, Εθνικά Θέματα-Ελλάδα, Ευρώπη-Ελλάδα, Από την αρχή, politis-gr, matakias-gr)
Η εφαρμογή εμφανίζει τις mobile εκδόσεις των blogs και σας επιτρέπει να πλοηγηθείτε σ αυτές.
Αν θέλετε να προστεθεί και το δικό σας blog επικοινωνήστε μαζί μου στο mail που βρίσκεται στο market.
Ελληνική εφαρμογή
Δεν φέρω καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια και τις απόψεις των blogs αυτών.
Η ύπαρξη συνδέσμων προς blogs, δεν υποδηλώνει ότι σχετίζομαι με αυτά με κανέναν τρόπο.
News from greece. Greek app
Stay informed and up-to-date! News from Hellas
http://www.greeceandroid.gr/
Βρείτε μας στο facebook:
http://www.facebook.com/greeceandroid
ΕλληνικάΝέα部落格(希腊新闻)
Eλληνικάνέα,ενημέρωσηκαιεπικαιρότητασυγκεντρωμέναόπωςφαίνονταιαπότηνσκοπιάτωνΕλληνικών博客。
(PRESS-GR,TRO-MA-ktiko,ΠΡΕΖΑΤV的,Εδώπουταλέμε,24ωρο,ΕλλάδαΣήμερα,ΕθνικάΘέματα-Ελλάδα,Ευρώπη-Ελλάδα,απότηναρχή,“政治克,matakias-GR)
Ηεφαρμογήεμφανίζειτις移动εκδόσειςτων博客καισαςεπιτρέπειναπλοηγηθείτεσαυτές。
Ανθέλετεναπροστεθείκαιτοδικόσας博客επικοινωνήστεμαζίμουστο邮件πουβρίσκεταιστο市场。
Ελληνικήεφαρμογή
Δενφέρωκαμίαευθύνηγιατοπεριεχόμενο,τηνακρίβειακαιτιςαπόψειςτων博客αυτών。
Ηύπαρξησυνδέσμωνπρος博客,Δενυποδηλώνειότισχετίζομαιμεαυτάμεκανέναντρόπο。
来自希腊的消息。希腊的应用程序
及时了解和最新!记者从海拉斯
http://www.greeceandroid.gr/
ΒρείτεμαςστοFacebook的:
http://www.facebook.com/greeceandroid

Ελληνικά Νέα (Blogs) 更新内容

Προστέθηκαν troktiko.eu, troktiko-blog, tsekrouratoi
Παλιότερες ενημερώσεις:
Προστέθηκε blog με Ελληνικές Android εφαρμογές
Μικρές αλλαγές, και βελτιώσεις
Προστέθηκαν κάποια ακόμα blogs
Βελτιώσεις εμφάνισης
Διορθώσεις στα video για android 4.0 και άνω
(android:hardwareAccelerated="true")
Προστέθηκε κατηγορία τεχνολογία με 2 blogs
Προστέθηκε ένα ακόμα blog
Διορθώθηκαν κάποια μικρά bugs
Διορθώθηκε force close σε android 1.6

Ελληνικά Νέα (Blogs) 历史版本

 • Ελληνικά Νέα (Blogs)

  Ελληνικά Νέα (Blogs)

  版本:1.1.12 高速下载

Ελληνικά Νέα (Blogs) 使用技巧

Ελληνικά Νέα (Blogs) 信息

大小
169.92KB
分类
新闻阅读 新闻资讯 电子书
TAG
更新
版本
 1.1.18
要求
Android 1.6.0 以上
来自
来自互联网

下载Ελληνικά Νέα (Blogs)的人还下载

应用下载排行榜

 1. QQ 1349.4万人安装 下载
 2. 微信 1531.1万人安装 下载
 3. 腾讯视频 666.7万人安装 下载
 4. 淘宝 5094.7万人安装 下载
 5. 爱奇艺 940.6万人安装 下载
 6. 作业帮 397.1万人安装 下载
 7. 酷狗音乐 749.4万人安装 下载
 8. 优酷 812.8万人安装 下载
 9. 支付宝 691.2万人安装 下载
 10. 快手 1056.1万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端