>

Σπαζοκεφαλιές下载

Σπαζοκεφαλιές

Σπαζοκεφαλιές

10 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Σπαζοκεφαλιές 截图

Σπαζοκεφαλιές Σπαζοκεφαλιές Σπαζοκεφαλιές Σπαζοκεφαλιές Σπαζοκεφαλιές Σπαζοκεφαλιές

Σπαζοκεφαλιές 描述

***Το κυνήγι θυσαυρού δουεύει κανονικότατα. Είναι σωστό που σας εμφανίζεται μόνο το "Πίσω", γιατί πολύ απλά πρέπει να πάτε αλλού να βρείτε το κάστρο***
-Οι καλύτερες σπαζοκεφαλιές γρίφοι, αινίγματα και προβλήματα λογικής τώρα στο κινητό σας.
*Συχνές ανανεώσεις με νέες σπαζοκεφαλιές. Ανανέωση ενημερώνοντας την εφαρμογή από το market*
Σύνολο 115 σπαζοκεφαλιές μέχρι στιγμής!
-Δεν χρειάζεται σύνδεση στο internet
-Μεταφορά εφαρμογής στην κάρτα μνήμης (App2SD)
-Έξυπνες και αστείες σπαζοκεφαλιές για να περάσετε ευχάριστα και δημιουργικά την ώρα σας
-Ελληνική εφαρμογή
-Ελληνικό Μενού
-Κυνήγι Θησαυρού
Η εφαρμογή αυτή φτιάχτηκε με σκοπό να περάσετε κάποιες ώρες ευχάριστα με το κινητό σας. Οι γρίφοι που περιέχει είναι γενικά απλοί, ή και ορισμένες φορες αστείοι.
*Ξεκαθαρίζω ότι περιέχει διαφημίσεις.*
Για οποιοδήποτε σχόλιο/απορία/παράπονο παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο e-mail μου που εμφανίζεται στο market.
Greek puzzles, enigmas, tricky questions and brain teasers
Greek app
http://www.greeceandroid.gr
Βρείτε μας στο facebook:
http://www.facebook.com/greeceandroid
***Τοκυνήγιθυσαυρούδουεύεικανονικότατα。 Είναισωστόπουσαςεμφανίζεταιμόνοτο“Πίσω”,γιατίπολύαπλάπρέπειναπάτεαλλούναβρείτετοκάστρο***
-Οικαλύτερεςσπαζοκεφαλιέςγρίφοι,αινίγματακαιπροβλήματαλογικήςτώραστοκινητόσας。
*Συχνέςανανεώσειςμενέεςσπαζοκεφαλιές。 Ανανέωσηενημερώνονταςτηνεφαρμογήαπότο市场*
Σύνολο115σπαζοκεφαλιέςμέχριστιγμής!
- Δενχρειάζεταισύνδεσηστο互联网
- Μεταφοράεφαρμογήςστηνκάρταμνήμης(App2SD功能)
Έξυπνεςκαιαστείεςσπαζοκεφαλιέςγιαναπεράσετεευχάριστακαιδημιουργικάτηνώρασας
- Ελληνικήεφαρμογή
- ΕλληνικόΜενού
- ΚυνήγιΘησαυρού
Ηεφαρμογήαυτήφτιάχτηκεμεσκοπόναπεράσετεκάποιεςώρεςευχάρισταμετοκινητόσας。 Οιγρ​​ίφοιπουπεριέχειείναιγενικάαπλοί,ήκαιορισμένεςφορεςαστείοι。
*Ξεκαθαρίζωότιπεριέχειδιαφημίσεις。
Γιαοποιοδήποτεσχόλιο/απορία/παράπονοπαρακαλώμηδιστάσετεναεπικοινωνήσετεμαζίμουστο电子邮件μουπουεμφανίζεταιστο市场。
希腊的难题,谜,棘手的问题,脑筋
希腊的应用程序
http://www.greeceandroid.gr
ΒρείτεμαςστοFacebook的:
http://www.facebook.com/greeceandroid

Σπαζοκεφαλιές 更新内容

Προστέθηκε κατηγορία "Αστυνομικές"
Το κυνήγι θυσαυρού δουεύει κανονικότατα. Είναι σωστό που σας εμφανίζεται μόνο το "Πίσω", γιατί πολύ απλά πρέπει να πάτε αλλού να βρείτε το κάστρο
-Προστέθηκε Κυνήγι Θησαυρού
-Προστέθηκαν 5 ακόμα σπαζοκεφαλιές!
-Αφαιρέθηκαν τα διπλά control buttons
-Διορθώθηκαν πολλά bugs και λάθη!
-Απλοποίηση/βελτιστοποίηση κώδικα
Σύνολο 115 σπαζοκεφαλιές μέχρι στιγμής!
Παλαιότερες αναβαθμίσες:
-Προστέθηκαν ακόμα 10 σπαζοκεφαλιές
-Βελτίωση χειρισμού πλήκτρου "back"

Σπαζοκεφαλιές 历史版本

Σπαζοκεφαλιές 使用技巧

Σπαζοκεφαλιές 应用内最新内容

Σπαζοκεφαλιές 信息

大小
1.6M
TAG
更新
版本
1.4.2
要求
Android 1.6 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Σπαζοκεφαλιές的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 5.9 亿人安装 下载
  2. QQ 6.3 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9327 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8815 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端