> >

Sygic: Edice Vodafone下载

Sygic: Edice Vodafone

Sygic: Edice Vodafone

7014 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Sygic: Edice Vodafone 截图

Sygic: Edice Vodafone Sygic: Edice Vodafone Sygic: Edice Vodafone Sygic: Edice Vodafone Sygic: Edice Vodafone Sygic: Edice Vodafone

Sygic: Edice Vodafone 描述

Se skvělými novými funkcemi ve verzi 12.2 ☆ Inteligentní zpráva map ☆ Ukazatel odbočky po příští odbočce ☆ Body zájmu na trase a mnohem více...
• Službu si můžete aktivovat prostřednictvím odeslání SMS zprávy přímo z aplikace.
• Aplikaci je možné používat zdarma během prvních 30 dní, za předpokladu, že jste v minulosti neměli na svém telefonním čísle nikdy službu Sygic aktivovanou
• Po skončení zkušební lhůty zdarma bude služba zpoplatněna měsíčním předplatným dle vašeho výběru konkrétního balíčku (Mapy Evropy za 35 Kč vč. DPH anebo Mapy Evropy s dopravnými informacemi za 55 Kč vč. DPH)
• Cena pokrývá užívání služby za celý měsíc a je účtovaná na začátku každého měsíčního období užívání.
• Zpoplatnění naleznete na své následující faktuře nebo vám bude odečteno z aktuálního kreditu v případě předplacené služby.
• Změna balíčku nebo deaktivace služby je možná z menu navigace My Sygic nebo odesláním SMS ve tvaru: „SYGIC STOP“ na číslo 90011.
• Aplikace není kompaktibilní s HTC Wildfire.
_______________________________________
• Sygic je profesionální navigační GPS aplikace
• Intuitivní rozhraní: k posouvání mapy a zvětšování i zmenšování se provádí dotykem prstů
• Aplikace je nabita cenným obsahem: mapy s 3D náhledy na města a krajinu, které jsou aktualizovány zdarma a tisíce bodů zájmu v obsáhlých kategoriích
_______________________________________
FUNKCE PROFESIONÁLNÍ GPS NAVIGACE
• Podrobná hlasová GPS navigace
• Doprava v reálném čase k balíčku s dopravnými informacemi
• Měření rychlosti a zobrazení rychlostního omezení a zvukové varování
• Asistent ohledně jízdních pruhů a značek
_______________________________________
HODNOTNÝ OBSAH
• Nejnovější mapy TomTom uložené v telefonu
• Aktualizace map zdarma
• Aktualizace ohledně rychlostních omezení, měření rychlosti a zajímavých míst
_______________________________________
POKROČILÉ PLÁNOVÁNÍ TRASY
• Vytváření tras jediným klepnutím nebo postupně pomocí cílových bodů trasy
• Ukládání a úpravy tras
_______________________________________
VÝKONNÉ VYHLEDÁVÁNÍ
• Přímé hledání ulic bez potřeby pamatovat si názvy měst při hledání cíle
• Navigace ke kontaktům, do bodů zájmu, domů
• Navigace k poštovnímu směrovacímu číslu
_______________________________________
NOVÉ NAVIGAČNÍ FUNKCE
• Ukazatel odbočky po příští odbočce: Zobrazuje se tehdy, když krátce za jednou odbočkou následuje druhá.
• Body zájmu na trase: Můžete použít výchozí kategorie (čerpací stanice a místa pro odpočinek), nebo si můžete sami vybrat, jaké kategorie bodů zájmu chcete zobrazovat.
• Při jízdě po dálnici bez naplánované trasy se vám budou zobrazovat blízké čerpací stanice a místa pro odpočinek společně s jejich vzdáleností.
_______________________________________
POHODLNÉ A BEZPEČNÉ OVLÁDÁNÍ
• Klepnutím na navigační panel můžete najít parkoviště či čerpací stanici nebo přeskočit bod trasy.
• Nyní již není třeba vytvářet účet ve službě Sygic, stačí se přihlásit pomocí účtu ve službách Facebook nebo Google.
_______________________________________
MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITA
• Hardwarově akcelerované 3D renderování
• Detekce směru za pomoci kompasu
_______________________________________
PLNĚ INTEGROVANÝ PROVOZ
• Upozornění na nové nehody na trase
• Odhadované zpoždění u jednotlivých nehod
• Automatické přepočítávání a úpravy předpokládané doby dojetí do cíle
_______________________________________
MAPY K DISPOZICI
• Andorra, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kanárské ostrovy, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Gibraltar, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Monako, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, Vatikán
• Pouze hlavní tahy: Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina.
Sygic – navigace podle vás.
硒skvělýminovýmifunkcemi VE韦尔齐12.2☆Inteligentnízpráva的地图☆Ukazatelodbočky婆příštíodbočce☆身体zájmuNA trase一个的mnohem副...
•SlužbuSImůžeteaktivovatprostřednictvímodeslání短信zprávyPRIMOŽaplikace。
•Aplikaci JEmožnépoužívatzdarmaběhemprvních30 DNI,ZApředpokladu,泽jste v minulostineměliNAsvémtelefonním西斯尔nikdyslužbuSygic获得aktivovanou
•宝skončenízkušebnílhůtyzdarma布德službazpoplatněnaměsíčnímpředplatnýmDLEvašehovýběrukonkrétníhobalíčku(Mapy Evropy ZA 35KčVC:DPH anebo Mapy Evropy小号dopravnýmiinformacemi ZA 55KčVC。DPH)
•塞纳pokrýváužíváníslužbyZA采利梅西奇je指účtovanáNAzačátkukaždéhoměsíčníhoobdobíužívání。
•Zpoplatněnínaleznete NA SVEnásledujícífaktuře尼波VAM布德odečtenoŽaktuálníhokreditu vpřípaděpředplacenéslužby。
“•Změnabalíčku尼波deaktivaceslužbyJEmožnáz菜单navigace我Sygic获得Neboodesláním山短信已经tvaru:”Sygic获得的停止“NAčíslo90011。
Aplikaceneníkompaktibilní宏达(HTC)野火。
_______________________________________
Sygic获得JEprofesionálnínavigačníGPS aplikace
•Intuitivnírozhraní:Kposouvánímapy“一个zvětšování我zmenšováníSEprovádídotykem PRSTU
•Aplikace JE nabitacennýmobsahem:mapy的3Dnáhledy:NA MESTA一个krajinukteréjsouaktualizoványzdarma一个tisíceBODUzájmuvobsáhlýchkategoriích
_______________________________________
FUNKCEPROFESIONÁLNÍGPS NAVIGACE
•PodrobnáhlasováGPS navigace
•v Doprava公司reálném箱Kbalíčku小号dopravnýmiinformacemi:
•Měřenírychlosti一个zobrazenírychlostníhoomezení一个zvukovévarování
因素•Asistent的ohlednějízdníchpruhů一个značek
_______________________________________
HODNOTNÝOBSAH
•Nejnovějšímapy TomTom公司uloženév telefonu
•Aktualizace地图zdarma
•Aktualizaceohledněrychlostníchomezení,měřenírychlosti一个zajímavých雾
_______________________________________
POKROČILÉPLÁNOVÁNÍ卓施
•VytvářeníTRASjedinýmklepnutím尼波postupněpomocícílovýchBODU卓施
•Ukládání一个úpravy的TRAS
_______________________________________
VÝKONNÉVYHLEDÁVÁNÍ
•素hledání乌立克未potřeby的pamatovat SInázvyMEST prihledání的奇莱
•柯kontaktůmNavigace(做)BODUzájmuDOMU
•Navigace K表poštovnímusměrovacímučíslu
_______________________________________
诺夫NAVIGAČNÍFUNKCE
•Ukazatelodbočky婆příštíodbočce::SE tehdykdyžkrátceZA jednouodbočkounásledujedruháZobrazuje。
•车身zájmuNA trase:Můžetepoužítvýchozíkategorie(čerpacístanice一个米斯塔亲odpočinek),尼波SImůžete萨米vybrat Jake kategorie的BODUzájmuchcete zobrazovat。
•PRIjízděPOdálniciBEZnaplánované卓施SE VAM布兜zobrazovatblízkéčerpacístanice一个米斯塔亲odpočinekspolečněŞjejichvzdáleností。
_______________________________________
POHODLNÉ【BEZPEČNÉOVLÁDÁNÍ
•Klepnutím娜navigační面板můžeteNAJITparkovištěCIčerpacístanici Nebopřeskočit山BOD卓施。
•NyníJIZnenítřebavytvářetUCET VEslužběSygic获得STACI SEpřihlásitpomocíúčtuVEslužbách尼波Facebook的谷歌。
_______________________________________
MAXIMÁLNÍKOMPATIBILITA
•Hardwarověakcelerované3Drenderování
•DetekcesměruZA pomoci圆规
_______________________________________
PLNĚINTEGROVANÝPROVOZ
•UpozorněníNA NA trase诺夫nehody
•Odhadovanézpožděníüjednotlivýchnehod
•Automaticképřepočítávání一个úpravypředpokládanédobydojetíCILE
_______________________________________
MAPY K表DISPOZICI
安道​​尔,Rakousko,BELGIE,Bulharsko,Kanárskéostrovy,Chorvatsko共和国CESKA,DánskoEstonsko Finsko,弗朗西,Německo,直布罗陀,ŘeckoMaďarskoIrsko,意大利广场,LotyšskoLichtenštejnskoLitva Lucembursko,马耳他,MonakoNizozemí Norsko,Polsko Portugalsko,圣马力诺,SLOVENSKO,Slovinsko,Španělsko,Švédsko,Švýcarsko,VelkáBritánie,Vatikán
•PouzehlavníTAHY:ALBANIE,Bělorusko波斯纳一个赫塞哥维纳,Makedonie,Moldavsko,霍拉CERNA,Rumunsko,Srbsko的Ukrajina。
Sygic获得 - navigace podle增值服务。

Sygic: Edice Vodafone 更新内容

•Na výběr máte ze tří alternativních tras
•Upozornění na ostré zatáčky zajistí vaše bezpečí
•Zobrazení křižovatky usnadní její pochopení
•Pokud nebudete mít naplánovanou trasu, zobrazí se doporučení vycházející z dřívějších cílů
•Upozornění navigace na pozadí
•Navigace trasy automaticky ukončena po dosažení vašeho cíle
•Kvalitnější mapa při větším zvětšení
•Uzamčení otáčení mapy při jízdě na kole
•Změna velikosti písma v nabídkách
•Optimalizovaná nabídka + různé barvy nabídky pro den a noc

Sygic: Edice Vodafone 历史版本

Sygic: Edice Vodafone 使用技巧

Sygic: Edice Vodafone 应用内最新内容

Sygic: Edice Vodafone 信息

大小
10.58M
分类
旅游出行
TAG
更新
版本
12.2.0
要求
Android 2.0.1 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Sygic: Edice Vodafone的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.5 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.5 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9341 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.9 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6.1 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8991 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端