> >

Atlasjet下载

Atlasjet
164 人安装 暂无 好评率 0 人评论

Atlasjet 截图

Atlasjet Atlasjet Atlasjet Atlasjet Atlasjet Atlasjet Atlasjet Atlasjet Atlasjet Atlasjet

Atlasjet 描述

Atlasglobal Android uygulaması ile artık her an her yerden uçuşunuzu planlamanız ve biletinizi almanız mümkün. Üstelik bu uygulama ile sadece mobil işlemlere özel avantajlara da sahip olabilirsiniz…
Uygulama, seyahatiniz ile ilgili her türlü işlemi yapabilmenize olanak sağlıyor. Üstelik ‘Ayarlar’ bölümünden kullanıcı ve kredi kartı bilgilerinizi güvenli bir şekilde telefonunuza kaydederek çok daha kısa bir sürede bilet alımınızı gerçekleştirebilirsiniz.
3 Adımda Bilet: Atlasglobal'in yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarının yer durumunu ve fiyat bilgilerini görüntüleyebilir, kredi kartı ile biletinizi 3 adımda kolaylıkla alabilir, dilerseniz bu rezervasyonu uygulama üzerinden iptal edebilirsiniz.
Kullanıcı ve kredi kartı bilgilerinizi kaydederek 3 adımdan çok daha kısa sürede bilet alım işleminiz gerçekleştirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken nereye gideceğinizi seçmek. Sisteme kaydettiğiniz bilgilerin kullanılmasını talep ettiğiniz takdirde boş olan alanlar otomatik olarak doldurulacaktır. Sizin tek yapmanız gereken ödemenizi onaylamak olacaktır.
Check-in: Oturma planını görüntüleyip, istediğiniz koltuğu seçebilir, kontuara uğramadan, uygulamadan görüntülenebilen 2D barkodunuzu uçuş kapısındaki görevliye göstererek yolculuğunuza başlayabilirsiniz.
Kalkış/Varış: Atlasglobal uçuşları ile ilgili havalimanlarında ilan edilen iniş/kalkış veya gecikme bilgilerine buradan erişebilirsiniz.
Uçuş bilgilerim:
a) Satın almış olduğunuz biletinizi/biletlerinizin rezervasyon bilgilerine ulaşabilirsiniz.
b) Satın almış olduğunuz biletinizi/biletleriniz iptal edebilirsiniz
c) Uçuşa 30 saat kaladan itibaren koltuk yerinizi ayırabilirsiniz.
d) Koltuk yerinizi ayırdıktan sonra biniş kartı butonuna tıklayarak 2D barkodunuzu görüntüleyebilirsiniz. Kontuara uğramadan, 2D barkodu uçuş kapısındaki görevliye göstererek yolculuğunuza başlayabilirsiniz.
e) Check-in işleminizi yapmadıysanız, uçuş bilgilerinizi içeren 2D kiosk barkodunuzu Android ekranınızda açarak, havalimanlarındaki AtlasGlobal kiosklarından koltuk yerinizi ayırabilir ve biniş kartınızı alabilirsiniz.
Atlasmiles Kart: Atlasmiles kartınızın size sağladığı avantajlardan Android uygulamamızda da faydalanabilirsiniz.
a) Atlasmiles puanlarınız ile ödül bilet alabilirsiniz.
b) Atlasmiles puan sorgusu yapabilirsiniz.
c) Eksik Atlasmiles talebinde bulunabilirsiniz.
d) Atlasmiles kart çeşitleri ve özelliklerini görebilirsiniz.
Yazılımla ilgili önerilerinizi lütfen atlasglobaldestek@atlasglb.com adresine iletiniz.
İyi uçuşlar dileriz!
Bu uygulama Atlasglobal için Tmob tarafından hazırlanmıştır.
www.tmobtech.com
Atlasglobal的Andr​​oiduygulamasıILEartık她一个她yerdenuçuşunuzuplanlamanız已经biletinizialmanızmümkün。 ÜstelikBU uygulama ILE sadece美孚işlemlere本页Özelavantajlara达sahip olabilirsiniz ...
Uygulama,seyahatiniz ILE ilgili她türlüişlemiyapabilmenize olanaksağlıy​​or。 Üstelik'一课'bölümündenkullanıcı已经kredi卡尔提bilgilerinizigüvenli井şekildetelefonunuza kaydederek库克群岛达哈KISA井süredebiletalımınızıgerçekleştirebilirsiniz。
3AdımdaBilet:Atlasglobal'inyurtiçi已经yurtdışıuçuşlarının揭掉durumunu已经fiyat bilgilerinigörüntüleyebilir,kredi卡尔提ILE biletinizi 3adımdakolaylıklaalabilir,dilerseniz BU rezervasyonu uygulamaüzerindeniptal edebilirsiniz。
Kullanıcı已经kredi卡尔提bilgilerinizi kaydederek 3adımdan库克群岛达哈KISAsüredebilet卡西莫夫işleminizgerçekleştirebilirsiniz。泰克yapmanızgereken nereyegideceğiniziseçmek。 Sistemekaydettiğinizbilgilerinkullanılmasınıtalepettiğiniztakdirde BOS OLAN alanlar otomatik olarakdoldurulacaktır。 Sizin TEKyapmanızgerekenödemenizionaylamakolacaktır。
入住时间:Oturmaplanınıgörüntüleyip,istediğinizkoltuğuseçebilir,kontuarauğramadan,uygulamadangörüntülenebilen2D barkodunuzuuçuşkapısındakigörevliyegöstererekyolculuğunuzabaşlayabilirsiniz。
Kalkış/Varış:AtlasglobaluçuşlarıILE ilgilihavalimanlarında宜兰edilen INIS /kalkışveya gecikme bilgilerine buradanerişebilirsiniz。
Uçuşbilgilerim:
一)缎almışolduğunuzbiletinizi / biletlerinizin rezervasyon bilgilerineulaşabilirsiniz。
B)缎almışolduğunuzbiletinizi / biletleriniz iptal edebilirsiniz
C)Uçuşa30最后一点钟报kaladan itibaren koltuk yeriniziayırabilirsiniz。
D)Koltuk yeriniziayırdıktansonrabiniş卡尔提butonunatıklayarak2D barkodunuzugörüntüleyebilirsiniz。 Kontuarauğramadan,2D barkoduuçuşkapısındakigörevliyegöstererekyolculuğunuzabaşlayabilirsiniz。
E)入住işleminiziyapmadıysanız,uçuşbilgileriniziiçeren2D亭barkodunuzu的Andr​​oidekranınızdaaçarak,havalimanlarındakiAtlasGlobalkiosklarındankoltuk yeriniziayırabilir已经binişkartınızıalabilirsiniz。
Atlasmiles卡丁车:Atlasmileskartınızın大小sağladığıavantajlardan的Andr​​oiduygulamamızda达faydalanabilirsiniz。
一)AtlasmilespuanlarınızILEödülbilet alabilirsiniz。
B)Atlasmiles普安sorgusu yapabilirsiniz。
C)Eksik Atlasmiles talebinde bulunabilirsiniz。
D)Atlasmiles卡丁车çeşitleri已经özelliklerinigörebilirsiniz。
Yazılımlailgiliönerilerinizilütfenatlasglobaldestek@atlasglb.com adresine iletiniz。
IYIuçuşlardileriz!
卜uygulama Atlasglobal ICIN TMOBtarafındanhazırlanmıştır。
www.tmobtech.com

Atlasjet 更新内容

Yolcularımıza hep en iyi hizmet vermek amacıyla mobil uygulamamızı geliştirmeye devam ediyoruz.
Yorumlarınız için teşekkür ederiz, yorumlarınız dikkate alınarak ilgili düzenlemeler ve geliştirmeler yapıldı:
[+] Minör düzenlemeler ve geliştirmeler yapıldı.

Atlasjet 历史版本

Atlasjet 使用技巧

Atlasjet 信息

大小
8.67MB
分类
生活休闲 小工具
TAG
更新
版本
 4.1.3
要求
Android 4.1.x 以上
查看权限要求
来自
tmob

下载Atlasjet的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1511.6万人安装 下载
  2. 爱奇艺 1194.7万人安装 下载
  3. 微信 1337.5万人安装 下载
  4. 优酷 1011.4万人安装 下载
  5. 腾讯视频 829.5万人安装 下载
  6. 全民K歌 467.3万人安装 下载
  7. 酷狗音乐 867.4万人安装 下载
  8. 快手 1187.9万人安装 下载
  9. 淘宝 4846.3万人安装 下载
  10. QQ音乐 193.1万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端