> >

พุทธวจน下载

พุทธวจน

พุทธวจน

1091 人安装 暂无 好评率 0 人评论

พุทธวจน 截图

พุทธวจน พุทธวจน พุทธวจน พุทธวจน พุทธวจน พุทธวจน พุทธวจน พุทธวจน

พุทธวจน 描述

โปรแกรม พุทธวจน ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมคำสอนที่ตรัสออกจากพระโอษฐ์ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะโดยตรง และสื่อธรรมะในรูปแบบต่างๆ ที่คณะสงฆ์วัดนาป่าพง (ซึ่งมีพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เป็นประธานสงฆ์) ได้แสดงธรรมะจากการทรงจำคำของตถาคต ถ่ายทอดด้วยการใช้พุทธวจนอธิบายพุทธวจนโดยไม่ใช้ความเห็นของตน และเชื่อมโยงพุทธวจนบทต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เห็นความละเอียดละออของเนื้อธรรมะ และความสอดรับเชื่อมโยงกันของคำพระศาสดา อาทิ หนังสือพุทธวจน-ปิฎก ๓๓ เล่ม, หนังสือพุทธวจนเล่มเล็กย่อยตามหมวดธรรม, วิดีโอและเสียงการแสดงธรรมในสถานที่ต่างๆ เป็นต้น
该项目的开发是为了收集从口入如来阿罗汉讲佛教教义直接获得Samputta。消息和媒体的各种形式。神职人员笏呸傍。 (这是通过细化的信念教师信念是一个地方分会会长)显示,从佛法如来的回忆。佛陀的话形容传播佛教没有他们的意见。与佛教相关的章节,共同实现的理解。肉类佛法的细化。并最大限度地先知为佛语的连贯性 - 律藏33本书,书,书,小亚组的佛教神学,视频和音频在各地宣讲,等等。

พุทธวจน 更新内容

- เพิ่มหน้าวิทยุออนไลน์

พุทธวจน 历史版本

พุทธวจน 使用技巧

พุทธวจน 信息

大小
16.05MB
分类
影音播放 视频 音乐
TAG
更新
版本
 1.2.25
要求
Android 3.0.0 以上
来自
TouchSi Co., Ltd.

下载พุทธวจน的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1509.4万人安装 下载
  2. 爱奇艺 1202.5万人安装 下载
  3. 微信 1320.8万人安装 下载
  4. 优酷 1015.2万人安装 下载
  5. 腾讯视频 840.1万人安装 下载
  6. 酷狗音乐 875.5万人安装 下载
  7. 全民K歌 467.7万人安装 下载
  8. 快手 1192万人安装 下载
  9. 淘宝 4832.6万人安装 下载
  10. QQ音乐 194.1万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端