>

พุทธวจน下载

พุทธวจน

พุทธวจน

8944 人安装 0 人喜欢 0 人评论

พุทธวจน 截图

พุทธวจน พุทธวจน พุทธวจน พุทธวจน พุทธวจน พุทธวจน

พุทธวจน 描述

โปรแกรม พุทธวจน ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมคำสอนที่ตรัสออกจากพระโอษฐ์ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะโดยตรง และสื่อธรรมะในรูปแบบต่างๆ ที่คณะสงฆ์วัดนาป่าพง (ซึ่งมีพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เป็นประธานสงฆ์) ได้แสดงธรรมะจากการทรงจำคำของตถาคต ถ่ายทอดด้วยการใช้พุทธวจนอธิบายพุทธวจนโดยไม่ใช้ความเห็นของตน และเชื่อมโยงพุทธวจนบทต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เห็นความละเอียดละออของเนื้อธรรมะ และความสอดรับเชื่อมโยงกันของคำพระศาสดา อาทิ หนังสือพุทธวจน-ปิฎก ๓๓ เล่ม, หนังสือพุทธวจนเล่มเล็กย่อยตามหมวดธรรม, วิดีโอและเสียงการแสดงธรรมในสถานที่ต่างๆ เป็นต้น
该项目的开发是为了收集从口入如来阿罗汉讲佛教教义直接获得Samputta。消息和媒体的各种形式。神职人员笏呸傍。 (这是通过细化的信念教师信念是一个地方分会会长)显示,从佛法如来的回忆。佛陀的话形容传播佛教没有他们的意见。与佛教相关的章节,共同实现的理解。肉类佛法的细化。并最大限度地先知为佛语的连贯性 - 律藏33本书,书,书,小亚组的佛教神学,视频和音频在各地宣讲,等等。

พุทธวจน 更新内容

- เพิ่มหน้าวิทยุออนไลน์

พุทธวจน 历史版本

พุทธวจน 使用技巧

พุทธวจน 应用内最新内容

พุทธวจน 信息

大小
16.44M
TAG
更新
版本
1.2.25
要求
Android 3.0.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载พุทธวจน的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.5 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.5 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9342 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.9 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6.1 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8994 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端