>

Pratik İngilizce下载

Pratik İngilizce

Pratik İngilizce

4504 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Pratik İngilizce 截图

Pratik İngilizce Pratik İngilizce Pratik İngilizce Pratik İngilizce Pratik İngilizce Pratik İngilizce

Pratik İngilizce 描述

** Uygulamamızın yep yeni yersiyonu yayınlandı, lütfen onu indirin, 1 ay içerisinde bu uygulama yayından kalkacaktır. https://play.google.com/store/apps/details?id=im.pratik.tren
Pratik İngilizce sizden gelen istekler ile yenileniyor. Sizde http://pratik.im sayfamızı ziyaret edin ve anketi doldurarak istediğiniz özelliklere sahip uygulamayı sizin için geliştirelim. Acele edin Anket kısa yeterli sayıya ulaşınca erişime kapanacak...
Yeni Kelimeler ve cümleler eklendi ve eklenmeye devam edecek. Uygulama beta v2 aşamasında, bunu da dikkate alarak eleştirirseniz seviniriz.
***Beğendiyseniz lütfen yıldız vermeyi unutmayın.***
Pratik şekilde ingilizce öğrenmenize yardımcı olacağını düşünerek hazırladığımız uygulamamız ile artık ingilizce öğrenmek biraz daha basit hale geliyor.
24 saat elinizin altında olan telefonunuz ile artık yolda, işte, evde, parkta kısacası heryerde pratikler yapabilecek ve kendinizi sürekli geliştirebileceksiniz.
Uygulamamız beta aşamasında olup yeni kelimeler ve fonksiyonaliteler eklenecektir.
Mevcut versiyondaki özellikler:
-Günlük ingilizce cümlelerini dinleme, anlamını görme
-Kelime listelerini dinleme, anlamını görme
Uygulamamızda Text to speech ile ingilizce kelimelerin teleffuzlarını dinleyebilecek ve artık ingilizcenizi yazıldığı gibi okumayacaksınız.
Uygulamamız ile ilgili tüm görüş ve önerilerinizi apps@trandroid.com yada destek+pratik@androturk.com dan bize iletirseniz, gerekli geliştirmeyi yapmaya hazırız.
Etiketler: ingilizce öğren, ingilizce kelimeler, sözlük, telaffuz, trandroid
**Uygulamamızın是的耶尼yersiyonuyayınlandı,lütfenONU indirin,1唉içerisinde府uygulamayayındankalkacaktır。 https://play.google.com/store/apps/details?id=im.pratik.tren
Pratikİngilizcesizden gelen istekler ILE yenileniyor。 Sizde http://pratik.imsayfamızıziyaret EDIN已经anketi doldurarakistediğinizözellikleresahipuygulamayısizin ICINgeliştirelim。 Acele EDIN Anket KISA yeterlisayıyaulaşıncaerişimekapanacak ...
耶尼Kelimeler已经cümlelereklendi已经eklenmeye devam edecek。 Uygulama测试版V2aşamasında,布努达dikkate alarakeleştirirsenizseviniriz。
***Beğendiysenizlütfen耶尔德兹vermeyiunutmayın。***
PratikşekildeingilizceöğrenmenizeyardımcıolacağınıdüşünerekhazırladığımızuygulamamızILEartıkingilizceöğrenmekbiraz达哈巴西特硬朗geliyor。
24最后一点钟报elinizinaltındaOLAN telefonunuz ILEartıkyolda,ISTE,evde,parktakısacasıheryerde pratikler yapabilecek已经kendinizisürekligeliştirebileceksiniz。
Uygulamamız公测aşamasındaolup耶尼kelimeler已经fonksiyonaliteler eklenecektir。
Mevcut versiyondakiözellikler:
-Günlükingilizcecümlelerinidinleme,anlamınıgörme
-Kelime listelerini dinleme,anlamınıgörme
Uygulamamızda文本到语音ILE ingilizce kelimelerinteleffuzlarınıdinleyebilecek已经artıkingilizceniziyazıldığı吉比okumayacaksınız。
UygulamamızILE ilgili TUMgörüş已经önerileriniziapps@trandroid.com亚达destek+pratik@androturk.com丹比兹iletirseniz,gerekligeliştirmeyiyapmayahazırız。
Etiketler:ingilizce奥格瑞,ingilizce kelimeler,sözlük,telaffuz,trandroid

Pratik İngilizce 历史版本

Pratik İngilizce 使用技巧

Pratik İngilizce 应用内最新内容

Pratik İngilizce 信息

大小
1.55M
TAG
更新
版本
1.3
要求
Android 2.1.x 以上
查看权限要求
来自
应用汇

下载Pratik İngilizce的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6 亿人安装 下载
  2. QQ 6.3 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9328 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8821 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端