>

Dunya Nufusu World Population下载

Dunya Nufusu World Population

Dunya Nufusu World Population

3365 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Dunya Nufusu World Population 截图

Dunya Nufusu World Population Dunya Nufusu World Population

Dunya Nufusu World Population 描述

Şuanda dünyada kaç kişiyiz merak ediyor musunuz ?
Bu sorunun ve ilginizi çekecek bir çok ilginç veriler bu uygulamada sizleri bekliyor.
Önemli Not : Bu uygulama islami içerik barındırmaktadır islamiyete karşı olanlar uygulamayı yükleme konusunda tamamen özgürdür. İşin içinde iş arayıp gereksiz yorumlar yaparak uygulamayı karalama çabası içerisine girilmesine gerek yoktur. Bu arada sırf gelir elde etmek için yapılmış gibi görünmesin diye reklamıda kaldırdım.
Uygulama İçeriği :
Küresel ısınma sizce ne durumda ?
Ne kadar petrol stoğumuz kaldı dersiniz ?
Ya doğalgaz ?
Aids virüsü ne kadar hızlı yayılıyor öğrenmek ister misiniz ?
Peki nelere sahibizde farkında değiliz bunlarıda öğrenmek ister misiniz ?
Hepsi ve daha fazlası Dünya Nufusu uygulamasında sizleri bekliyor.
Uygulama veri hesaplaması internet üzerinden değildir. İnternet erişim yetkisi sadece reklam gösterimi için alınmıştır. İnternet olmadanda uygulama verileri hesaplayabilir. Zira hesaplamalar belirli yıllarda kaydedilen nufus artışına ve diğer istatistiksel bilgilere göre tarihe dayalı çalışmaktadır. Bilgiler istatistiksel olduğundan dolayı kesin sonuçlar elde edilememektedir bu uygulamadaki hesaplanan istatistiksel verilerin resmi bir geçerliliği yoktur.
keywords: dunya nufusu,dünya nüfusu, world population, world counter, islamic
Şuandadünyada科航kişiyiz默拉克ediyor musunuz?
卜sorunun已经ilginiziçekecek井库克群岛ilginçveriler不uygulamada sizleri bekliyor。
Önemli的:卜uygulama的伊斯兰içerikbarındırmaktadırislamiyetekarşıolanlaruygulamayıyüklemekonusunda tamamenözgürdür。和ISINiçinde是arayıpgereksiz yorumlar yaparak:uygulamayıkaralamaçabasıiçerisinegirilmesine gerek yoktur。不拉阿拉达SIRF gelir埃尔德etmek ICINyapılmış吉比görünmesin地业reklamıdakaldırdım。
Uygulamaİçeriği:
Küreselısınmasizce的东北durumda吗?
氖卡达尔和汽油stoğumuzkaldıdersiniz?
雅doğalgaz?
艾滋病virüsü东北卡达尔hızlıyayılıyoröğrenmek的存器misiniz吗?
Peki nelere sahibizdefarkındadeğilizbunlarıdaöğrenmek存器misiniz?
Hepsi已经达哈fazlasıDünyaNufusuuygulamasındasizleri bekliyor。
Uygulama证实hesaplaması互联网üzerindendeğildir。互联网erişimyetkisi sadece reklamgösterimiICINalınmıştır。互联网olmadanda uygulama verileri hesaplayabilir。的Zira hesaplamalar belirliyıllardakaydedilen nufusartışına已经diğeristatistiksel bilgilere戈尔tarihe大鸭梨çalışmaktadır。 Bilgiler istatistikselolduğundandolayıkesinsonuçlar埃尔德edilememektedir不uygulamadaki hesaplanan istatistiksel verilerin resmi井geçerliliğiyoktur。
关键字:dunya nufusu,dünyanüfusu,世界人口,世界反,伊斯兰

Dunya Nufusu World Population 更新内容

Küçük istatistiksel güncellemeler yapıldı.

Dunya Nufusu World Population 历史版本

Dunya Nufusu World Population 使用技巧

Dunya Nufusu World Population 应用内最新内容

Dunya Nufusu World Population 信息

大小
120.45K
TAG
更新
版本
1.2
要求
Android 1.6 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Dunya Nufusu World Population的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.5 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.6 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9344 万人安装 下载
  6. QQ空间 5 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6.1 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 9036 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端