>

Bonbon info下载

Bonbon info

Bonbon info

6223 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Bonbon info 截图

Bonbon info Bonbon info Bonbon info Bonbon info Bonbon info Bonbon info

Bonbon info 描述

CROATIAN USERS ONLY !!!!
------------------------
Bonboniziraj se i ti :)
Bonbon info aplikacija je za sve korisnike Bonbon mreže. Pomoću nje, vrlo jednostavno možete:
- Provjeriti stanje računa
- Provjeriti stanje besplatnih minuta
- Provjeriti stanje besplatnih poruka
- Aktivirati i dekativirati pakete putem sms-a
- Provjeriti stanje paketa
- Web aktivacija i deaktivacija paketa
- Opcija složi svoju kombinaciju paketa
- Bonbon na internetu ( službena stranica, facebook, twitter i Bonbon FAQ)
- Specifikacije aktualnih bonbon uređaja
- Nadoplata bona
- Prebaciti novce prijateljima
- Facebook Zero
- tri widgeta: simple, full, Zero face
Facebook Zero besplatna je usluga svim korisnicima bonbon mreže, da bi ste ju koristili morate imati uključen podatkovni prijenos podataka, usluga nije dostupna ako se koristi wi-fi konekcija.
-----------------------------------------------------------
FAQ
Q: Zašto aplikacija ne radi kako treba...
A: Trenutno nema prijavljenih grešaka u aplikaciji.
Q: Zašto aplikacija nema mogućnost za ______?
A: Radi se na nekoliko stvari, ali slobodno predložite što bi htjeli, pa možda nešto i bude ubačeno.
Q: Budućnost?
A: U budućnosti, planira se implemetirati i mogućnost slanja websms poruka sa bonbon internet stranice, i još nekoliko sitnica.
Q: Može li aplikacija raditi bez aktivnog spoja na Internet?
A: Može djelomično. Naime aktivnosti poput provjere stanja računa, besplatnih minuta i nadoplate računa koriste USSD kodove, a aktiviranje i provjera paketa koristi slanje SMS poruka. Djelovi za web aktivaciju/deaktivaciju paketa i linkovi za bonbon sadržaj na internetu nemogu raditi bez aktivne internet konekije.
Q: Može li se negdje ostaviti donacija?
A: Možete donirati ukoliko želite na Paypal account goran.perger@gmail.com. Hvala puno!
-----------------------------------------------------------
Ključne riječi : bonbon, info, stanje, hrvatska
克罗地亚语用户只!!!!
------------------------
Bonboniziraj的SE 1 TI :)
邦邦信息aplikacija济ZA SVE korisnike糖果mreže。 PomoćuNJE,vrlo jednostavnomožete:
- Provjeriti stanjeračuna
- Provjeriti stanje besplatnih小粒
- Provjeriti stanje besplatnih poruka
- Aktiviratiìdekativirati pakete putem SMS-A
- Provjeriti stanje paketa
- 网络aktivacijaídeaktivacija paketa
- Opcijasložisvoju kombinaciju paketa
- 糖果娜internetu(službenastranica,Facebook和Twitter的í糖果常见问题解答)
- Specifikacije aktualnih邦邦uređaja
- Nadoplata博纳
- Prebaciti novce prijateljima
- Facebook的零
- 三widgeta:简单,充分,面对零
Facebook的零besplatna济usluga svim korisnicima邦邦mreže,大双STE菊koristili morate imatiuključenpodatkovni prijenos podataka,usluga nije dostupna AKO本身koristi的Wi-Fi konekcija。
-------------------------------------------------- ---------
常问问题
问:Zaštoaplikacija NE拉迪KAKO treba ...
答:Trenutno NEMA prijavljenihgrešakaüaplikaciji。
问:Zaštoaplikacija NEMAmogućnostZA ______?
答:拉迪瑟呐nekoliko stvari,阿里slobodnopredložiteSTO双htjeli,PAmoždaneštoí布德ubačeno。
问:Budućnost?
答:Ubudućnosti,planira本身implemetiratiímogućnostslanja websms poruka SA邦邦网络stranice,我乔斯nekoliko sitnica。
问:Može李aplikacija raditi BEZ aktivnog spoja呐上网?
答:Možedjelomično。 Naime aktivnosti poput provjere stanjaračuna,besplatnih小粒ínadoplateračunakoriste USSD kodove一个aktiviranjeíprovjera paketa koristi slanje短信poruka。 Djelovi ZA网络aktivaciju / deaktivaciju paketaílinkovi ZA邦邦sadržaj呐internetu nemogu raditi BEZ aktivne互联网konekije。
问:Može李穑negdje ostaviti donacija?
答:Možetedonirati ukolikoželite呐支付宝账户goran.perger@gmail.com。 Hvala普诺!
-------------------------------------------------- ---------
Ključneriječi:邦邦,信息,stanje,赫尔瓦

Bonbon info 历史版本

Bonbon info 使用技巧

Bonbon info 应用内最新内容

Bonbon info 信息

大小
373.38K
TAG
更新
版本
3.0.1
要求
Android 2.1.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Bonbon info的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.4 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.5 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9341 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.9 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8984 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端