> >

Anglická slovíčka下载

Anglická slovíčka

Anglická slovíčka

102 人安装 暂无 好评率

Anglická slovíčka 截图

Anglická slovíčka Anglická slovíčka Anglická slovíčka Anglická slovíčka Anglická slovíčka Anglická slovíčka Anglická slovíčka

Anglická slovíčka 描述

Naučte se přes 500 anglických slovíček nenásilnou formou. Tato výuka je také velmi vhodná pro malé děti. Nejprve si vyberete kategorii slovíček. Pak program nabízí vždy šest obrázku a vysloví hledané slovo anglicky.
Pokud správně zvolíte obrázek pro dané slovo, pak pokračujete ve výuce. Pokud slovo neuhádnete, pak se vám znovu zařadí do výuky. Když nevíte, tak vám napoví otazník česky. Každý výraz je namluven rodilým mluvčím v češtině i angličtině a během výuky se zobrazuje anglický text. Děti v podstatě ani nemusí umět číst, protože celé ovládání je jen přes obrázky, které znázorňují dané slovo.
Tato angličtina se určitě každému bude hodit na cestách, protože obsahuje i praktické kategorie: letiště, město, obchod, potraviny, nemocnice, moře a další...
Prvních šest lekcí je zcela zdarma. Všechny ostatní lekce jsou za cenu 89 Kč.
Další výukové hry:
http://www.pmq-software.com/sw/cz/vyukove_hry_pro_deti/
Tady jsou anglické názvy lekci:
Colors
Numbers from 0 till 10
Food
Animals in the wild
Vegetable
Domestic animals
Animals in the wood
Body
Numbers from 11 till 20
Numbers 10, 100, 1000
Kitchen
Bathroom
Fruit
Drinks
Bakery
Home
City
Shop
Clothes
Living room
Transports
School
Farm
Activities
Sports
Jobs
Airport
Sea
Music
Hospital
U každé kategorie si můžete zahrát pexeso, kde každá kartička řekne svůj název v angličtině. Obrázky z každé lekce je možné prohlížet. Je tu možnost i na procvičování výslovnosti. Program si nahraje váš hlas a pak můžete porovnat svoji výslovnost s rodilým mluvčím. U hry "POZNEJ" se uchovávají všechny špatné odpovědi, které se pak nabídnou k procvičování. Výuka je pak mnohem rychlejší.
学习超过500英文单词和平。这种教学也非常适合小的孩子。首先,选择一个类别的词汇。然后,程序总是提供了六种数字表示的英文搜索词。
如果您选择了一个给定的单词正确的图像,然后继续教育。如果你猜错了这个词,那么你可以重新引入到教学中。当你不知道,并会告诉捷克问号。每个短语是由英国和捷克的母语,并显示英语课文教学中口语。其实孩子可能甚至不知道如何阅读,因为整个操作只能通过图片描绘了字。
英语肯定每个人都会派上用场的道路上,因为它包含了实用类:机场,城市,商业,食品,医院,等海...
前六个教训是完全的免费。所有其他类的 CZK 89 。
其他学习游戏:
http://www.pmq-software.com/sw/cz/vyukove_hry_pro_deti/
下面是英文名的教训:
颜色
数字从0到10
食品
在野生动物
蔬菜
家畜
在木动物

人数从11到20
数字10,100,1000
厨房
浴室
水果
饮料
面包店

情怀

衣服
客厅
运输
学校
农场
活动
体育
乔布斯
机场

音乐
医院
对于每个类别,你可以玩记忆游戏,每张卡给他的英文名字。图片每节课都可以查看。还有练发音的可能性。该程序会记录你的声音,然后您可以将您的发音与母语进行比较。 ü游戏“知道”保留了所有的错误答案,然后再提供给练。教学是快得多。

Anglická slovíčka 更新内容

V nové verzi je uchovávání všech výsledků ze hry "POZNEJ". Můžete pak procvičovat jen chybná slovíčka. Celý program je v nové grafice.

Anglická slovíčka 历史版本

Anglická slovíčka 使用技巧

Anglická slovíčka 信息

大小
21.29MB
分类
考试学习 英语 背单词
TAG
更新
版本
 2.17
要求
Android 2.2.x 以上
来自

下载Anglická slovíčka的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1349.4万人安装 下载
  2. 微信 1531.1万人安装 下载
  3. 腾讯视频 666.7万人安装 下载
  4. 淘宝 5094.7万人安装 下载
  5. 爱奇艺 940.6万人安装 下载
  6. 作业帮 397.1万人安装 下载
  7. 酷狗音乐 749.4万人安装 下载
  8. 优酷 812.8万人安装 下载
  9. 支付宝 691.2万人安装 下载
  10. 快手 1056.1万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端