> >

Ορθόδοξο Ημερολόγιο下载

Ορθόδοξο Ημερολόγιο

Ορθόδοξο Ημερολόγιο

840 人安装 暂无 好评率 0 人评论

Ορθόδοξο Ημερολόγιο 截图

Ορθόδοξο Ημερολόγιο Ορθόδοξο Ημερολόγιο Ορθόδοξο Ημερολόγιο Ορθόδοξο Ημερολόγιο Ορθόδοξο Ημερολόγιο

Ορθόδοξο Ημερολόγιο 描述

Ελληνορθόδοξο ημερολόγιο.
Δεν απαιτεί σύνδεση με το Διαδίκτυο, έτσι δείχνει τη γιορτή, ή τους άγιους της ημέρας, ακόμα κι αν είστε στο Σινά, ή στο Άγιο Όρος :-)
Επιλέξτε και δείτε το ημερολόγιο για κάθε μέρα, για το παρελθόν ή το μέλλον.
Σύνδεσμοι στο Συναξαριστή και στο Τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας για κάθε μέρα.
Δεν θα πρέπει να στηρίζεστε σε υπερβολικό βαθμό στις πληροφορίες νηστείας, καλύτερα μιλήστε με τον ιερέα σας.
Ελληνορθόδοξοημερολόγιο。
ΔεναπαιτείσύνδεσημετοΔιαδίκτυο,έτσιδείχνειτηγιορτή,ήτουςάγιουςτηςημέρας,ακόμακιανείστεστοΣινά,ήστοΆγιοΌρος:-)
Επιλέξτεκαιδείτετοημερολόγιογιακάθεμέρα,γιατοπαρελθόνήτομέλλον。
ΣύνδεσμοιστοΣυναξαριστήκαιστοΤυπικότηςΜεγάληςΕκκλησίαςγιακάθεμέρα。
Δενθαπρέπειναστηρίζεστεσευπερβολικόβαθμόστιςπληροφορίεςνηστείας,καλύτεραμιλήστεμετονιερέασας。

Ορθόδοξο Ημερολόγιο 更新内容

* διορθώσεις

Ορθόδοξο Ημερολόγιο 历史版本

Ορθόδοξο Ημερολόγιο 信息

大小
2.14MB
分类
体育竞技
TAG
更新
版本
 3.1gr
要求
Android 1.6.0 以上
来自

下载Ορθόδοξο Ημερολόγιο的人还下载

游戏下载排行榜

  1. 王者荣耀 2767.8万人安装 下载
  2. 我的世界 1021.8万人安装 下载
  3. 球球大作战 602.7万人安装 下载
  4. 开心消消乐 502.7万人安装 下载
  5. 多玩我的世界盒子 454.5万人安装 下载
  6. 穿越火线:枪战王者 379.2万人安装 下载
  7. 葫芦侠 285.5万人安装 下载
  8. 贪吃蛇大作战 290.2万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端