> >

Ορθόδοξο Ημερολόγιο下载

Ορθόδοξο Ημερολόγιο

Ορθόδοξο Ημερολόγιο

6678 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Ορθόδοξο Ημερολόγιο 截图

Ορθόδοξο Ημερολόγιο Ορθόδοξο Ημερολόγιο Ορθόδοξο Ημερολόγιο Ορθόδοξο Ημερολόγιο Ορθόδοξο Ημερολόγιο

Ορθόδοξο Ημερολόγιο 描述

Ελληνορθόδοξο ημερολόγιο.
Δεν απαιτεί σύνδεση με το Διαδίκτυο, έτσι δείχνει τη γιορτή, ή τους άγιους της ημέρας, ακόμα κι αν είστε στο Σινά, ή στο Άγιο Όρος :-)
Επιλέξτε και δείτε το ημερολόγιο για κάθε μέρα, για το παρελθόν ή το μέλλον.
Σύνδεσμοι στο Συναξαριστή και στο Τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας για κάθε μέρα.
Δεν θα πρέπει να στηρίζεστε σε υπερβολικό βαθμό στις πληροφορίες νηστείας, καλύτερα μιλήστε με τον ιερέα σας.
Ελληνορθόδοξοημερολόγιο。
ΔεναπαιτείσύνδεσημετοΔιαδίκτυο,έτσιδείχνειτηγιορτή,ήτουςάγιουςτηςημέρας,ακόμακιανείστεστοΣινά,ήστοΆγιοΌρος:-)
Επιλέξτεκαιδείτετοημερολόγιογιακάθεμέρα,γιατοπαρελθόνήτομέλλον。
ΣύνδεσμοιστοΣυναξαριστήκαιστοΤυπικότηςΜεγάληςΕκκλησίαςγιακάθεμέρα。
Δενθαπρέπειναστηρίζεστεσευπερβολικόβαθμόστιςπληροφορίεςνηστείας,καλύτεραμιλήστεμετονιερέασας。

Ορθόδοξο Ημερολόγιο 更新内容

* διορθώσεις

Ορθόδοξο Ημερολόγιο 历史版本

 • Ορθόδοξο Ημερολόγιο

  Ορθόδοξο Ημερολόγιο

  版本:3.1gr 高速下载
 • Ορθόδοξο Ημερολόγιο

  Ορθόδοξο Ημερολόγιο

  版本:2.8gr 高速下载
 • Ορθόδοξο Ημερολόγιο

  Ορθόδοξο Ημερολόγιο

  版本:2.2gr 高速下载

Ορθόδοξο Ημερολόγιο 使用技巧

Ορθόδοξο Ημερολόγιο 应用内最新内容

Ορθόδοξο Ημερολόγιο 信息

大小
2.19M
分类
体育格斗
TAG
更新
版本
3.1gr
要求
Android 1.6 以上
来自
Google Play

下载Ορθόδοξο Ημερολόγιο的人还下载

应用下载排行榜

 1. 微信 6.2 亿人安装 下载
 2. QQ 6.5 亿人安装 下载
 3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
 4. 搜狗输入法 6.5 亿人安装 下载
 5. 阿里星球 9341 万人安装 下载
 6. QQ空间 4.9 亿人安装 下载
 7. 淘宝 6.1 亿人安装 下载
 8. 墨迹天气 8991 万人安装 下载
 9. 微博 2.4 亿人安装 下载
 10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端