>

Fazilet Takvimi下载

Fazilet Takvimi

Fazilet Takvimi

8884 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Fazilet Takvimi 截图

Fazilet Takvimi Fazilet Takvimi Fazilet Takvimi Fazilet Takvimi Fazilet Takvimi Fazilet Takvimi

Fazilet Takvimi 描述

- Uygulamada yer alan bütün datalar lokal olarak çalışmaktadır. Dolayısı ile daha hızlı bilgi erişimi sağlanmıştır.
Tasarımı yenilenmiş ve kullanımı kolaylaştırılmıştır.
- Namaz vakitlerinin tamamı 70 ülke ve 813 şehir için güncellenmiştir.
- Siz kendi ülkenizi ve şehrinizi seçtikten sonra yeniden değiştirene kadar kendi şehrinize sabitlenecek, dilerseniz birden fazla şehir seçerek listeye ekleyebilir ve kendi eklediğiniz şehirler arasında hızlı geçiş yapabilirsiniz.
- 2014 yılına ait takvim arka sayfa yazıları güncellenmiştir.
- 2014 yılına ait takvimde yer alan günün sözleri (Hadis-i Şeriflerü, Kibar-ı Kelamlar) güncellenmiştir.
- Vakitler arasında, arka sayfa yazılarında ve günün sözünde sonraki ve önceki günlere ilerleme imkanı sağlanmıştır.
- Web sitesinde de alan mühim bilgiler bölümü uygulamaya ilave edilmiştir.
- İstediğinize göre belirleyebileceğiniz şekilde alarm özelliği yapılandırılmıştır. Dilerseniz ezan, dilerseniz bip sesi, dilerseniz alarm sesini seçerek, vakit girmeden önce haberdar edilebilirsiniz.
- Takvimdeki veriler arasında istediğiniz bir tarihi seçerek o tarihteki arka sayfa, hadis-i şerif ve namaz vakitlerine erişim sağlayabilirsiniz.
- Sizden gelen öneri ve eleştiriler doğrultusunda uygulamamız geliştirilmeye devam edecektir.
- Lütfen düşüncelerinizi android@fazilettakvimi.com e-posta adresi vasıtasıyla bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
- Uygulamada揭掉阿兰bütündatalar LOKAL olarakçalışmaktadır。 Dolayısı法兰西岛大区达哈hızlı比尔基erişimisağlanmıştır。
 Tasarımıyenilenmiş已经kullanımıkolaylaştırılmıştır。
- Namaz vakitlerinin珠实70ülke已经813şehirICINgüncellenmiştir。
- SIZ肯迪ülkenizi已经şehriniziseçtiktensonra yenidendeğiştirene卡达尔肯迪şehrinizesabitlenecek,dilerseniz birden fazlaşehirseçereklisteye ekleyebilir已经肯迪eklediğinizşehirlerarasındahızlıGECIS yapabilirsiniz。
- 2014伊丽娜AIT takvim阿尔卡sayfayazılarıgüncellenmiştir。
- 2014伊丽娜AIT takvimde揭掉阿兰gününsözleri(Hadis我Şeriflerü,Kibar我Kelamlar)güncellenmiştir。
- Vakitlerarasında,阿尔卡sayfayazılarında已经gününsözündesonraki已经öncekigünlereilerlemeimkanısağlanmıştır。
- 网络sitesinde去阿兰mühimbilgilerbölümüuygulamaya ilaveedilmiştir。
- İstediğinize戈尔belirleyebileceğinizşekilde报警özelliğiyapılandırılmıştır。 Dilerseniz ezan,dilerseniz BIP之声报,dilerseniz报警sesiniseçerek,vakit girmeden一次haberdar edilebilirsiniz。
- Takvimdeki verilerarasındaistediğiniz井tarihiseçerekØtarihteki阿尔卡sayfa,hadis我衬线已经namaz vakitlerineerişimsağlayabilirsiniz。
- Sizden gelen时代祭的宣传已经eleştirilerdoğrultusundauygulamamızgeliştirilmeyedevam edecektir。
- Lütfendüşünceleriniziandroid@fazilettakvimi.com电子posta请adresivasıtasıyla新灾情paylaşmaktançekinmeyin。

Fazilet Takvimi 更新内容

few changes

Fazilet Takvimi 历史版本

Fazilet Takvimi 使用技巧

Fazilet Takvimi 应用内最新内容

Fazilet Takvimi 信息

大小
8.18M
TAG
更新
版本
4.3
要求
Android 2.1.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Fazilet Takvimi的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.5 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.6 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9344 万人安装 下载
  6. QQ空间 5 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6.1 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 9033 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端