> >

Fazilet Takvimi下载

Fazilet Takvimi

Fazilet Takvimi

270 人安装 暂无 好评率 0 人评论

Fazilet Takvimi 截图

Fazilet Takvimi Fazilet Takvimi Fazilet Takvimi Fazilet Takvimi Fazilet Takvimi Fazilet Takvimi Fazilet Takvimi

Fazilet Takvimi 描述

- Uygulamada yer alan bütün datalar lokal olarak çalışmaktadır. Dolayısı ile daha hızlı bilgi erişimi sağlanmıştır.
Tasarımı yenilenmiş ve kullanımı kolaylaştırılmıştır.
- Namaz vakitlerinin tamamı 70 ülke ve 813 şehir için güncellenmiştir.
- Siz kendi ülkenizi ve şehrinizi seçtikten sonra yeniden değiştirene kadar kendi şehrinize sabitlenecek, dilerseniz birden fazla şehir seçerek listeye ekleyebilir ve kendi eklediğiniz şehirler arasında hızlı geçiş yapabilirsiniz.
- 2014 yılına ait takvim arka sayfa yazıları güncellenmiştir.
- 2014 yılına ait takvimde yer alan günün sözleri (Hadis-i Şeriflerü, Kibar-ı Kelamlar) güncellenmiştir.
- Vakitler arasında, arka sayfa yazılarında ve günün sözünde sonraki ve önceki günlere ilerleme imkanı sağlanmıştır.
- Web sitesinde de alan mühim bilgiler bölümü uygulamaya ilave edilmiştir.
- İstediğinize göre belirleyebileceğiniz şekilde alarm özelliği yapılandırılmıştır. Dilerseniz ezan, dilerseniz bip sesi, dilerseniz alarm sesini seçerek, vakit girmeden önce haberdar edilebilirsiniz.
- Takvimdeki veriler arasında istediğiniz bir tarihi seçerek o tarihteki arka sayfa, hadis-i şerif ve namaz vakitlerine erişim sağlayabilirsiniz.
- Sizden gelen öneri ve eleştiriler doğrultusunda uygulamamız geliştirilmeye devam edecektir.
- Lütfen düşüncelerinizi android@fazilettakvimi.com e-posta adresi vasıtasıyla bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
- Uygulamada揭掉阿兰bütündatalar LOKAL olarakçalışmaktadır。 Dolayısı法兰西岛大区达哈hızlı比尔基erişimisağlanmıştır。
 Tasarımıyenilenmiş已经kullanımıkolaylaştırılmıştır。
- Namaz vakitlerinin珠实70ülke已经813şehirICINgüncellenmiştir。
- SIZ肯迪ülkenizi已经şehriniziseçtiktensonra yenidendeğiştirene卡达尔肯迪şehrinizesabitlenecek,dilerseniz birden fazlaşehirseçereklisteye ekleyebilir已经肯迪eklediğinizşehirlerarasındahızlıGECIS yapabilirsiniz。
- 2014伊丽娜AIT takvim阿尔卡sayfayazılarıgüncellenmiştir。
- 2014伊丽娜AIT takvimde揭掉阿兰gününsözleri(Hadis我Şeriflerü,Kibar我Kelamlar)güncellenmiştir。
- Vakitlerarasında,阿尔卡sayfayazılarında已经gününsözündesonraki已经öncekigünlereilerlemeimkanısağlanmıştır。
- 网络sitesinde去阿兰mühimbilgilerbölümüuygulamaya ilaveedilmiştir。
- İstediğinize戈尔belirleyebileceğinizşekilde报警özelliğiyapılandırılmıştır。 Dilerseniz ezan,dilerseniz BIP之声报,dilerseniz报警sesiniseçerek,vakit girmeden一次haberdar edilebilirsiniz。
- Takvimdeki verilerarasındaistediğiniz井tarihiseçerekØtarihteki阿尔卡sayfa,hadis我衬线已经namaz vakitlerineerişimsağlayabilirsiniz。
- Sizden gelen时代祭的宣传已经eleştirilerdoğrultusundauygulamamızgeliştirilmeyedevam edecektir。
- Lütfendüşünceleriniziandroid@fazilettakvimi.com电子posta请adresivasıtasıyla新灾情paylaşmaktançekinmeyin。

Fazilet Takvimi 更新内容

few changes

Fazilet Takvimi 历史版本

Fazilet Takvimi 使用技巧

Fazilet Takvimi 信息

大小
7.99MB
分类
影音播放 视频
TAG
更新
版本
 4.3
要求
Android 2.1.0 以上
来自
Definecontent

下载Fazilet Takvimi的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1501.5万人安装 下载
  2. 爱奇艺 1199.7万人安装 下载
  3. 微信 1333万人安装 下载
  4. 优酷 1008.5万人安装 下载
  5. 腾讯视频 854.9万人安装 下载
  6. 全民K歌 466.7万人安装 下载
  7. 酷狗音乐 887.4万人安装 下载
  8. 快手 1196.1万人安装 下载
  9. 淘宝 4806.7万人安装 下载
  10. QQ音乐 193.2万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端