>

ΑΦΜ Νομικών Προσώπων下载

ΑΦΜ Νομικών Προσώπων

ΑΦΜ Νομικών Προσώπων

775 人安装 0 人喜欢 0 人评论

ΑΦΜ Νομικών Προσώπων 截图

ΑΦΜ Νομικών Προσώπων ΑΦΜ Νομικών Προσώπων ΑΦΜ Νομικών Προσώπων ΑΦΜ Νομικών Προσώπων ΑΦΜ Νομικών Προσώπων ΑΦΜ Νομικών Προσώπων

ΑΦΜ Νομικών Προσώπων 描述

★ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η εφαρμογή δεν λειτουργεί προσωρινά λόγω προβλήματος του gsis.gr. Πληροφορίες στο http://www.ellak.gr/wp-content/uploads/2013/04/Επιστολή_ΥΠΟΙΚΟ_webservice.pdf ★
★★ Η εφαρμογή διατίθεται, με το ίδιο όνομα, και για iOS ! -> http://itunes.apple.com/us/app//id497468915?ls=1&mt=8 ★★
Αναζήτηση πληροφοριών για νομικά πρόσωπα/επιτηδευματίες με βάση το ΑΦΜ τους. Η εφαρμογή προσφέρει:
★★★ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αναζήτηση δε δουλεύει για ΑΦΜ ιδιωτών.★★★
- Έλεγχο εγκυρότητας ΑΦΜ (ανεξάρτητα από το αν ανήκει σε νομικό / φυσικό πρόσωπο/ επιτηδευματία).
- Πλήρη στοιχεία του νομικού προσώπου/επιτηδευματία, όπως αυτά παρέχονται μέσω της υπηρεσίας της Γενικής Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
- Εμφάνιση της διεύθυνσης της επιχείρησης/του επιτηδευματία σε χάρτη.
- Αποθήκευση των στοιχείων ως Επαφή.
- Κλήση τηλεφώνου.
Σημείωση: Οι πληροφορίες αντλούνται μέσω του Web Service : «Βασικά Στοιχεία Φορολογουμένου (για Νομικό Πρόσωπο)» που παρέχεται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και δε φέρουμε καμία ευθύνη για την εγγυρότητά τους
的★ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΗεφαρμογήΔενλειτουργείπροσωρινάλόγωπροβλήματοςτουgsis.gr. Πληροφορίεςστοhttp://www.ellak.gr/wp-content/uploads/2013/04/Επιστολή_ΥΠΟΙΚΟ_webservice.pdf★
★★Ηεφαρμογήδιατίθεται,μετοίδιοόνομακαιγια的iOS! - > http://itunes.apple.com/us/app//id497468915?ls=1&mt=8★★
Αναζήτησηπληροφοριώνγιανομικάπρόσωπα/επιτηδευματίεςμεβάσητοΑΦΜτους。 Ηεφαρμογήπροσφέρει:
★★★ΠΡΟΣΟΧΗ:Ηαναζήτησηδεδουλεύ​​ειγιαΑΦΜιδιωτών。★★★
- ΈλεγχοεγκυρότηταςΑΦΜ(ανεξάρτητααπότοανανήκεισενομικό/φυσικόπρόσωπο/επιτηδευματία的)。
- Πλήρηστοιχείατουνομικούπροσώπου/επιτηδευματία,όπωςαυτάπαρέχονταιμέσωτηςυπηρεσίαςτηςΓενικήςΓραμματείαΠληροφοριακώνΣυστημάτων。
- Εμφάνισητηςδιεύθυνσηςτηςεπιχείρησης/τουεπιτηδευματίασεχάρτη。
- ΑποθήκευσητωνστοιχείωνωςΕπαφή。
- Κλήσητηλεφώνου。
注意:ΟιπληροφορίεςαντλούνταιμέσωτουWeb服务:«ΒασικάΣτοιχείαΦορολογουμένου(γιαΝομικόΠρόσωπο)»πουπαρέχεταιαπότηνΓενικήΓραμματείαΠληροφοριακώνΣυστημάτωνκαιδεφέρουμεκαμίαευθύνηγιατηνεγγυρότητάτους

ΑΦΜ Νομικών Προσώπων 更新内容

Προσθήκη υποστήριξης για επιτηδευματίες.

ΑΦΜ Νομικών Προσώπων 历史版本

 • ΑΦΜ Νομικών Προσώπων

  ΑΦΜ Νομικών Προσώπων

  版本:1.2 高速下载

ΑΦΜ Νομικών Προσώπων 使用技巧

ΑΦΜ Νομικών Προσώπων 应用内最新内容

ΑΦΜ Νομικών Προσώπων 信息

大小
174.96K
TAG
更新
版本
1.2
要求
Android 2.1.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载ΑΦΜ Νομικών Προσώπων的人还下载

应用下载排行榜

 1. 微信 5.9 亿人安装 下载
 2. QQ 6.2 亿人安装 下载
 3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
 4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
 5. 阿里星球 9325 万人安装 下载
 6. QQ空间 4.5 亿人安装 下载
 7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
 8. 墨迹天气 8805 万人安装 下载
 9. 微博 2.3 亿人安装 下载
 10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端