>

HVG下载

HVG
6392 人安装 0 人喜欢 0 人评论

HVG 截图

HVG HVG HVG HVG HVG

HVG 描述

A hvg.hu-n megjelenő napi több száz magyar nyelvű hír közül rendszeresen elküldjük telefonjára azokat a híradásokat, melyek valóban érdekelhetik Önt. Nem marad le semmiről! Nagyítás galériák, vezető hírek, rendkívüli híradások és sok más extra...
Mindenről hírt adunk, ami Magyarországon történik.
Out of hundreds of daily news we send you immediately the ones you are really interested in. You won't miss anything. Big Picture galleries, leading articles, breaking news and many more extras...
All the news worth reading in Hungary, in Hungarian.
HVG 2.0
Teljesen új alkalmazás verzió.
- új kezelőfelület
- értesítések
- az alkalmazással együtt telepíthető widget, ami a telepítés után hozzáadható és beállítható a szokásos módon
- HVG címlaptár
- állítható betűméret, szín és betűstílus (listaoldalakon csak a szín állítható, cikkoldalakon minden)
- alapértelmezett képernyő beállításának lehetősége: címlap és friss hírek oldal választható
- cikkek megjelölése későbbi olvasásra
- hibajelentés beküldése az alkalmazáson belül
一个hvg.hu-NmegjelenőNAPI TOBBszáz马扎尔nyelvűHIRközülrendszeresenelküldjüktelefonjáraazokat一个híradásokat,melyekvalóbanérdekelhetikONT。 NEM MARAD乐semmiről! Nagyításgalériák,vezetőhírek,rendkívülihíradásokéS索MÁS额外...
Mindenről希尔特adunk,AMIMagyarországontörténik。
出数以百计的每日新闻,我们送你马上那些你真正感兴趣的你不会错过任何东西。大图片画廊,领先的文章,新闻打破,还有更多额外...
所有的消息值得一读在匈牙利,在匈牙利。
HVG 2.0
Teljesen UJalkalmazásverzió。
- UJkezelőfelület
- értesítések
- AZalkalmazássalegyütttelepíthető小部件,急性心肌梗死telepítés猩猩hozzáadhatóéSbeállítható一个szokásosMODON
- HVGcímlaptár
- állíthatóbetűméret,színéSbetűstílus(listaoldalakon CSAK一个színállítható,cikkoldalakon明登)
- alapértelmezettképernyőbeállításánaklehetősége:címlapéSfrisshírekoldalválasztható
- cikkekmegjelölésekésőbbiolvasásra
- hibajelentésbeküldéseAZalkalmazásonbelül

HVG 更新内容

- sebességoptimalizálás
- kisebb hibajavítások

HVG 历史版本

HVG 使用技巧

HVG 应用内最新内容

HVG 信息

大小
4.7M
TAG
更新
版本
2.1.5
要求
Android 4.0 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载HVG的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.5 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.5 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9342 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.9 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6.1 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8993 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端