> >

PatikaMonitor下载

PatikaMonitor

PatikaMonitor

76 人安装 暂无 好评率 0 人评论

PatikaMonitor 截图

PatikaMonitor PatikaMonitor PatikaMonitor PatikaMonitor

PatikaMonitor 描述

A NOVODATA Mobil PatikaMonitor (NDPM) egy olyan mobil telefonokra (és tabletekre) kifejlesztett kijelző (widget; mint pl. egy időjárás megjelenítő), mellyel a felhasználó bárhol és bármikor az Internet segítségével tájékoztatást kaphat patikájának (vagy patikáinak) legfontosabb működési mutatóiról.
A lekérdezhető adatok 3 fő csoportra sorolhatók:
- Általános működési (forgalmi) adatok
- Nagykereskedői beszerzések
- Cikk készletek, árak és fogyások (napi, aktuális havi)
Mivel ez egy kijelző (widget) ezért telepítés után nincs "Megnyitás" gomb (mint egy hagyományos alkalmazásnál. Ki kell a készülék kijelzőjére: jellemzően úgy, hogy "hosszan kell nyomni" a kijelző egy üres részén, majd kikeresni a megjelenő widget listából a PatikaMonitor. Ekkor kikerül és megjelenik a beállító ablak.
Kipróbálni, megnézni úgy lehet, hogy a „Patika azonosító:” mezőbe a „000000” kódot írjuk be. Ekkor az alkalmazás „Demo” módban indul el, minden megjelenített adat valótlan, csak és kifejezetten demonstrációként szolgál.
Fontos:
- Csak a Novodata rendszerű patikákkal használható
- Csak akkor működik az adatfrissítés amikor a patika "nyitva" van (azaz működik a patikai szerver)
- Csak az ön által telepített és a ND által központilag engedélyezett (beállított) eszközről érhetők el az Ön adatai
Novodata Zrt.
1126 Budapest, Derkovits u. 3.
Tel: 224-3000
Fax 224-3003
http://www.novodata.hu
E-mail: novodata@novodata.hu
美孚àNOVODATA的PatikaMonitor(NDPM):EGY olyan:美孚telefonokra(ES)tabletekre kifejlesztettkijelző(部件;薄荷PL。埃及időjárás的megjelenítő),:mellyel一个felhasználóbárholESbármikor的AZ互联网segítségéveltájékoztatástkaphatpatikájának(vagypatikáinak)legfontosabbműködésimutatóiról。
àlekérdezhetőadatok 3Föcsoportrasorolhatók:
  - Általánosműködési(forgalmi)adatok
  - Nagykereskedőibeszerzések
  - Cikkkészletek,阿拉克ESfogyások的(那匹aktuális夏晖)
Mivel EZ埃及kijelző(小部件)ezérttelepítés猩猩nincs“Megnyitás”gomb(薄荷EGYhagyományosalkalmazásnál文凯尔一个készülékkijelzőjére:jellemzőenúgyhogy的“hosszan凯​​尔nyomni”一个kijelző埃及URESrészén,迈季kikeresni的一个megjelenő部件listából一个PatikaMonitor Ekkor:kikerülES megjelenik的一个beállítóablak。
Kipróbálnimegnézniúgylehet,hogy“Patikaazonosító:”mezőbe“000000”kódotírjuk。 Ekkor AZalkalmazás“演示的”módbanindul EL,明登megjelenítettADATvalótlanCSAK ES kifejezetten的demonstrációkéntszolgál。
Fontos:
  - CSAK一个Novodatarendszerűpatikákkalhasználható
  - CSAK akkorműködikAZadatfrissítésamikor一个patika的“nyitva”面包车(azazműködik一个patikai的szerver)
  - AZ的ALTAL CSAKtelepítettES一个ND ALTALközpontilagengedélyezett的(beállított)eszközrőlérhetőkEL AZ的adatai
Novodata ZRT。
布达佩斯,1126üDerkovits。 3。
电话:224-3000
传真224-3003
http://www.novodata.hu
电子邮箱:novodata@novodata.hu

PatikaMonitor 更新内容

1.0.13:
- Menügomb a képernyők aljára, hogy hardveres menügomb hiánya esetén is behívható legyen a menü
1.0.12:
- Utolsó és átlagos beszerzési ár (nettó) megjelenítése a cikkadatok között (telepítés után a cikkadatokat frissíteni kell).
1.0.11:
- Hibajavítás: a HP egyenlegtől megcsúsztak az értékek (telepítés után adatfrissítés szükséges).
1.0.10:
- Napi/havi forgalom megjelenítése bruttó értékben is (telepítés után adatfrissítés szükséges).

PatikaMonitor 历史版本

PatikaMonitor 使用技巧

PatikaMonitor 信息

大小
1.7MB
分类
通讯社交 电话通讯
TAG
更新
版本
 1.0.13
要求
Android 2.0.1 以上
来自
来自豌豆荚

下载PatikaMonitor的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1666.9万人安装 下载
  2. 爱奇艺 1287.4万人安装 下载
  3. 微信 1610.9万人安装 下载
  4. 腾讯视频 806.6万人安装 下载
  5. 优酷 984.4万人安装 下载
  6. 酷狗音乐 1046.3万人安装 下载
  7. 快手 1152.9万人安装 下载
  8. 全民K歌 510.6万人安装 下载
  9. QQ音乐 201.1万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端