> >

PharmaInfo下载

PharmaInfo

PharmaInfo

1.5 万 人安装 0 人喜欢 0 人评论

PharmaInfo 截图

PharmaInfo PharmaInfo PharmaInfo PharmaInfo PharmaInfo PharmaInfo

PharmaInfo 描述

A Magyarországon forgalomba hozott gyógyszerek, gyógytermékek, gyógyászati segédeszközök, kötszerek és tápszerek összes fontos adata (~14200 készítmény, ~3500 gyse cikk és 960 kötszer).
Komplex szűrő, BNO és szakorvosi pecsétszám (szakvizsga) kereső, orvosi latin szótár és sok más...
Tartalmazza a könyv alakban kiadott 2010-es Gyógyszerészi Szinonímaszótárt (Dr. Kata Mihály – Dr. Stampf György) kereshető formában.
Tartalmaz egy kifejezetten gyógyszerészi szinoníma- és latin szótárt.
Fontos: Telepítés után letöltődik a teljes gyógyszeradatbázis (~677MB); ~38MB a belső memóriába, a maradék a külsőbe. Ha nincs ennyi szabadon, akkor az alkalmazás nem használható (ez nem programhiba). Ha csak a külső tárhely elégtelen, akkor az alkalmazás adatbázisa nem fogja tartalmazni az előiratokat es a betegtájékoztatót, de a többi adatot igen. Ezen adatmennyiségnek a letöltési ideje telefon- és internetkapcsolat-függő.
Készülékek, a telepítések népszerűségének sorrendjében:
Samsung Galaxy S2
Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy Note3
Samsung Galaxy S Advance
Samsung Galaxy Tab 10.1
Samsung Galaxy S4 Mini
Motorola Defy
Samsung Galaxy Note II
Samsung Galaxy Note 10.1
Jelenleg a 480x800 (vagy nagyobb) képernyő felbontású készülékekre van tervezve a tartalom megjelenítése.
Nem igényel internetkapcsolatot (csak a termékfotók letöltése)!
Regisztrációhoz (ingyenes) és a havi adatfrissítés megrendeléséhez látogasson el a Novodata honlapjára!
Fizetés nélkül csak a vény nélkül kaphatók adatai jelennek meg teljeskörűen; a vényköteleseknek csak a betegtájékoztatója és a fotói elérhetők.
Várjuk megtisztelő érdeklődését!
Novodata Zrt.
1126 Budapest, Derkovits u. 3.
Tel: 224-3000
Fax 224-3003
http://www.novodata.hu
E-mail: novodata@novodata.hu
一个Magyarországonforgalomba hozottgyógyszerek,gyógytermékek,gyógyászati​​segédeszközök,kötszerekéStápszerekösszesfontos ADATA(14200〜készítmény,〜3500 gyse cikkéS960kötszer)。
KOMPLEXszűrő,BNOéSszakorvosipecsétszám(szakvizsga)kereső,orvosi拉丁szótáréS索更多...
Tartalmazza一个könyvalakban kiadott 2010 ESGyógyszerésziSzinonímaszótárt(卡塔博士米哈伊 - Stampf捷尔吉博士)kereshetőformában。
Tartalmaz埃及kifejezettengyógyszerésziszinoníma-éS拉丁szótárt。
Fontos:Telepítés猩猩letöltődik一个teljesgyógyszeradatbázis(〜677MB); 〜38MB一个belsőmemóriába,一个maradék一个külsőbe。哈nincs ennyi szabadon,akkor AZalkalmazásNEMhasználható(EZ NEM programhiba)。哈csak一个külsőtárhelyelégtelen,akkor AZalkalmazásadatbázisaNEM fogja tartalmazni AZelőiratokatES一betegtájékoztatót,去一个többiadatot IGEN。 Ezenadatmennyiségnek一个letöltésiideje telefon-éSinternetkapcsolat-függő。
Készülékek,一个telepítéseknépszerűségéneksorrendjében:
三星Galaxy S2
三星Galaxy S3
三星Galaxy S4
三星Galaxy注3
三星Galaxy S前进
三星Galaxy Tab 10.1
三星Galaxy S4迷你
摩托罗拉Defy
三星Galaxy Note的II
三星Galaxy Note的10.1
Jelenleg一个480×800(vagy nagyobb)képernyőfelbontásúkészülékekre面包车tervezve一个tartalom地图这家酒店。
NEMigényelinternetkapcsolatot(csak一个termékfotókletöltése)!
Regisztrációhoz(包括免费)。ES一夏晖adatfrissítésmegrendeléséhezlátogassonEL一个Novodatahonlapjára!
Fizetésnélkülcsak有一条最nélkülkaphatókadatai jelennek MEGteljeskörűen;一个vényköteleseknekcsak一个betegtájékoztatójaéS一个fotóielérhetők。
Várjukmegtisztelőérdeklődését!
Novodata ZRT。
1126布达佩斯,Derkovitsü。 3。
联系电话:224-3000
传真224-3003
http://www.novodata.hu
电子信箱:novodata@novodata.hu

PharmaInfo 更新内容

- Kinézet: fixen megjelenő menüikon, ahol van menü
- GYSE: szótöredékre keresés név szerinti kereséskor
- Kötszer: keresés után törlődik a keresőmező, a név külön mezőben látható

PharmaInfo 历史版本

PharmaInfo 使用技巧

PharmaInfo 应用内最新内容

PharmaInfo 信息

大小
527.83K
分类
图像
TAG
更新
版本
1.0.7
要求
Android 2.0.1 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载PharmaInfo的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.5 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.6 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9344 万人安装 下载
  6. QQ空间 5 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6.1 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 9036 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端