>

CitroMail下载

CitroMail

CitroMail

6506 人安装 0 人喜欢 0 人评论

CitroMail 截图

CitroMail CitroMail CitroMail CitroMail CitroMail CitroMail

CitroMail 描述

Ha a készülékeden nem kapsz push üzeneteket a Citromail applikációtól, két megoldási lehetőséget javaslunk:
1. Nyisd meg a CitroMail applikációt, majd a Beállítások menüpont alatt az Értesítések funkciónál az Új üzenetek panelbe tegyél egy pipát.
és/vagy
2. Nyisd meg a készülékeden a Beállításokat. Görgess az Alkalmazások feliratig, amelyben a CitroMail appra nyomva az Engedélyek funkció alatt keresd meg a Telefon alvó üzemmódjának megakadályozása opciót és engedélyezd (OK)
Az új Citromail Android-alkalmazással a lehető legkényelmesebben böngészheted az e-mailjeidet bárhol és bármikor. Azonnal értesítést kapsz, ha új leveled érkezett, gyorsan válaszolhatsz vagy írhatsz új levelet a saját vagy a CitroMailes címjegyzékedben lévőknek is. Egyszerűen kereshetsz, rendezheted leveleidet, legyen szó mapparendezésről vagy a régi, esetleg nagyobb leveleid kötegelt törléséről. A CitroMail Android alkalmazás több mint egy egyszerű POP3 levelező kliens!
Főbb funkciók:
- Jelszavas védelem
- Azonnali "push" értesítések a beérkező e-mailekről
- Értesítések finomhangolása (mindenről / közösségi mappáról nem / beszédesen vagy egyszerűen)
- Címjegyzék kezelése
- Tárhely infó és tárhely felszabadítás funkciók
- Keresés dátum, mappa, feladó, címzett, tárgy vagy csatolmány alapján
- Egyszerű képcsatolás e-mailhez
- HTML levélnézet
- Piszkozatok kezelése
- Automatikus válasz funkció
- Automatikus továbbítás funkció
- Aláírások beállítása
- Személyre szabható mappák
- Levelek mappákba rendezése
- Alkalmazásengedélyek kezelése a weben keresztül
**********
From now on you can easily handle you emails on your Android device. If you already have a CitroMail account this easy-to-use app makes you available 24/7.
citro, mail, levelező, citromail, citromail.hu, citro, mail, e-mail, email, levél, levelező, magyar, citrom
哈készülékedenNEM kapsz推üzeneteket一个Citromailapplikációtól,KÉTmegoldásilehetőségetjavaslunk:
1. Nyisd MEG一个CitroMailapplikációt,迈季一Beállításokmenüpontalatt AZÉrtesítésekfunkciónálAZ UJüzenetekpanelbetegyél埃及pipát。
ES / vagy
2. Nyisd MEG一个készülékeden一个Beállításokat。 GörgessAZAlkalmazásokfeliratig,amelyben一个CitroMail appra nyomva AZEngedélyekfunkcióalatt keresd MEG一个电话alvóüzemmódjánakmegakadályozásaopciótéSengedélyezd(OK)
AZ UJ Citromail Android的alkalmazással一个lehetőlegkényelmesebbenböngészhetedAZ电子mailjeidetbárholéSbármikor。 Azonnalértesítéstkapsz,哈UJ水平校准érkezett,gyorsanválaszolhatszvagyírhatszUJ levelet一个sajátvagy一个CitroMailescímjegyzékedbenlévőknek是。 Egyszerűenkereshetsz,rendezheted leveleidet,legyen SZOmapparendezésrőlvagy一个注册查询,esetleg nagyobb leveleidkötegelttörléséről。一个CitroMail的Andr​​oidalkalmazásTOBB薄荷埃及egyszerűPOP3levelezőkliens!
Főbbfunkciók:
- Jelszavasvédelem
- Azonnali“推”értesítések一个beérkező电子mailekről
- Értesítésekfinomhangolása(mindenről/közösségimappárólNEM /beszédesenvagyegyszerűen)
- Címjegyzékkezelése
- Tárhely信息éStárhelyfelszabadításfunkciók
- Keresés基准,mappa,feladó,címzett,tárgyvagycsatolmányalapján
- Egyszerűképcsatolás电子mailhez
- HTMLlevélnézet
- Piszkozatokkezelése
- Automatikusválaszfunkció
- Automatikustovábbításfunkció
- Aláírásokbeállítása
- Személyreszabhatómappák
- Levelekmappákbarendezése
- Alkalmazásengedélyekkezelése一个webenkeresztül
**********
从现在起,你可以轻松地处理你的Andr​​oid设备上的电子邮件。如果你已经有了一个CitroMail帐户这个易于使用的应用程序,使得您提供全天候服务。
雪铁龙,邮件,levelező,citromail,citromail.hu,雪铁龙,邮件,电子邮件,电子邮件,水平,levelező,匈牙利,citrom

CitroMail 更新内容

- Hibajavítások

CitroMail 历史版本

CitroMail 使用技巧

CitroMail 应用内最新内容

CitroMail 信息

大小
6.14M
TAG
更新
版本
3.0.6
要求
Android 4.1 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载CitroMail的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.1 亿人安装 下载
  2. QQ 6.4 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.3 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9336 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.7 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.8 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8905 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端