>

SKO Kijkcijfer-App下载

SKO Kijkcijfer-App

SKO Kijkcijfer-App

6481 人安装 0 人喜欢 0 人评论

SKO Kijkcijfer-App 截图

SKO Kijkcijfer-App SKO Kijkcijfer-App SKO Kijkcijfer-App SKO Kijkcijfer-App

SKO Kijkcijfer-App 描述

Met de gratis SKO Kijkcijfer-App kunt u de kijkcijfers van de voorgaande 14 dagen raadplegen. Bekijk de laatste toplijsten en kijkcijfers van programma’s of zenders met behulp van deze handige App.
Iedere ochtend worden de volgende kijkcijferrapporten ter beschikking gesteld:
*Top 25*
Een toplijst van meest bekeken programma’s.
*Dagrapporten programma’s*
Een rapportage van uitgezonden programma’s met de daarbij behorende kijkcijfers.
*Dagrapporten tijdvakken*
Een rapportage waarin de kijkcijfers per tijdvak en zender worden getoond.
In deze rapporten worden de kijkdichtheid, absolute aantallen en marktaandelen van de doelgroep 6+ gepubliceerd.
Voor meer kijkcijferrapporten verwijzen we graag naar www.kijkonderzoek.nl. Op deze website worden onder andere SKO Web-TV toplijsten en SKO digitaal rapportages gepubliceerd. Daarnaast is er informatie te vinden over de methodologie van het kijkonderzoek en kunt u via een formulier kijkcijfers aanvragen.
***Stichting KijkOnderzoek***
Deze KijkcijferApp wordt gratis aangeboden door Stichting KijkOnderzoek (SKO). Stichting KijkOnderzoek is verantwoordelijk voor het onderzoek naar het kijkgedrag van de Nederlandse bevolking. SKO controleert en rapporteert de kijkcijfers en zorgt voor aanpassingen en innovaties in de methode van het kijkonderzoek.
***Voorwaarden***
De intellectuele eigendomsrechten op de kijkcijfers berusten bij de Stichting KijkOnderzoek (‘SKO’), www.kijkonderzoek.nl. Door de SKO Kijkcijfer-App te installeren gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. SKO is met betrekking tot het opstellen van de kijkcijfers afhankelijk van derden en geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid, de inhoud, de juistheid of de volledigheid van de kijkcijfers. SKO is niet aansprakelijk voor vorderingen die verband houden met de kijkcijfers. U mag de kijkcijfers niet hergebruiken of publiceren zonder voorafgaande toestemming van SKO.
随着免费APP-SKO媒体测量,看到前14天的收视率。通过使用这个方便的应用程序,查看最新的节目或频道列表及评级。
每天早晨,下面的电视收视率报告:
* 25 *
一个顶级名单最瞩目的节目。
*每日报告程序*
广播节目有相应等级的报告。
*每日报告期*
期间的收视率和发射器的一份报告,详细说明。
在这些报告中,观众的绝对数量和市场份额目标6 +出版。
对于更多的电视观众报告,请参阅www.kijkonderzoe​​k.nl“。在这个网站上,包括网络电视SKO SKO列出并公布的报告数字。也有被发现的方法论研究,看看可以要求通过一种形式评级信息。
  
受众研究基金会******
这KijkcijferApp受众研究基金会(SKO)免费提供。受众研究基金会负责荷兰人口的收视习惯的调查。 SKO监测和报告的收视率,并观察研究的方法进行调整和创新。
  
条件******
知识产权所持的受众研究基金会(SKO)www.kijkonderzoe​​k.nl的收视率。安装SKO媒体测量应用程序,您同意以下条款。 SKO与依赖第三方编制的收视率和收视率的可用性,内容,准确性或完整性不作任何保证。 SKO有关收视率的索赔不承担任何责任。您不可以重用的收视率,或未经事先许可,SKO出版。

SKO Kijkcijfer-App 更新内容

- Nieuw logo RTL4
- Comedy Central Family
- Bugfixes

SKO Kijkcijfer-App 历史版本

SKO Kijkcijfer-App 使用技巧

SKO Kijkcijfer-App 应用内最新内容

SKO Kijkcijfer-App 信息

大小
8.51M
TAG
更新
版本
2.0.1
要求
Android 2.3.3 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载SKO Kijkcijfer-App的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6 亿人安装 下载
  2. QQ 6.3 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9328 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8817 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端