> >

Coop Litt Ditt下载

Coop Litt Ditt

Coop Litt Ditt

2906 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Coop Litt Ditt 截图

Coop Litt Ditt Coop Litt Ditt Coop Litt Ditt Coop Litt Ditt

Coop Litt Ditt 描述

Coop er en paraplykjede innenfor dagligvaresektoren og driver i dag ca 820 dagligvarebutikker innenfor kjedekonsepter: Coop Obs!, Coop Extra, Coop Prix, Coop Mega og Coop Marked. Coop driver også faghandelsprofiler som Coop Elektro og byggevarehus innenfor kjedekonseptene Coop Obs Bygg, Coop Extra Bygg og Coop Byggmix.
Coop eies av kundene selv gjennom deres medlemskap i et av ca 100 samvirkelagene i Norge. Per i dag har Coop 1,35 millioner medlemmer/medeiere. Samvirkelagene er organisert i fellesorganisasjonen Coop Norge SA som de eier, og som administrerer og drifter alle felles oppgaver for den samlede virksomheten.
Med Coop Android appen finner du kundeaviser, tilbud og kampanjer samt informasjon om deler av vårt sortiment. Appen inneholder også informasjon om alle butikkene.
English:
Coop is a large retail operator in Norway and has nearly 1.000 stores.
With Coop's Android app you will find all the current catalogs, offers and promotions and information about part of our product range. The app also contains information on all stores.
鸡舍是一个伞状品牌零售行业内经营链概念在大约820家零售店:注意鸡舍,鸡舍特,鸡舍大奖赛,大型鸡舍鸡舍市场。鸡舍也运行链概念内专家简介鸡舍电气和建材卖场鸡舍观察到的建筑,鸡舍特,鸡舍建设和Byggmix。
 
鸡舍是由客户自己通过他们在挪威约100合作社的一个成员拥有。截至今天,COOP 1,350,000成员/共同拥有。合作社组织在公共组织合作社挪威SA作为所有者,以及管理和运营的所有常见任务的整体业务。
 
随着合作社的Andr​​oid应用程序找到客户端报纸,优惠和促销活动,以及了解我们的部分信息。该应用程序还包含了所有的商店信息。
 
英语:
鸡舍是一个大的零售营运商在挪威,拥有近1000家门店。
随着合作社的Andr​​oid应用程序,你会发现所有的当前目录,优惠和促销活动以及有关我们产品系列的一部分。该应用程序还包含所有存储信息。

Coop Litt Ditt 更新内容

- Mye raskere
- Fikset feilen som ga feilmeldingen "application restart is required"

Coop Litt Ditt 历史版本

Coop Litt Ditt 相关攻略

Coop Litt Ditt 应用内最新内容

Coop Litt Ditt 信息

大小
7.54M
分类
休闲时间
TAG
更新
版本
2.0.2
要求
Android 2.3.3 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Coop Litt Ditt的人还下载

游戏下载排行榜

  1. 神庙逃亡2盔甲勇士 5721 万人安装 下载
  2. 捕鱼达人 3502 万人安装 下载
  3. 水果忍者免费版 3001 万人安装 下载
  4. 地铁跑酷 3521 万人安装 下载
  5. 水果忍者国际版 2682 万人安装 下载
  6. 会说话的汤姆猫 2 1806 万人安装 下载
  7. 植物大战僵尸2高清版 1223 万人安装 下载
  8. 捕鱼达人2 2346 万人安装 下载
  9. 极限摩托 1039 万人安装 下载
  10. 保卫萝卜 2612 万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端