> >

Handelsbanken NO - Mobilbank下载

Handelsbanken NO - Mobilbank

Handelsbanken NO - Mobilbank

371 人安装 暂无 好评率

Handelsbanken NO - Mobilbank 截图

Handelsbanken NO - Mobilbank Handelsbanken NO - Mobilbank Handelsbanken NO - Mobilbank Handelsbanken NO - Mobilbank Handelsbanken NO - Mobilbank Handelsbanken NO - Mobilbank

Handelsbanken NO - Mobilbank 描述

Mobilbank med enkel pålogging
Appen «husker» hvem du er. Du trenger ikke taste inn fødselsnummer ved pålogging. Ett trykk og du er inne. Ønsker du å bruke en selvvalgt kode, er dette selvfølgelig mulig.
Aktivering av app
For å ta i bruk appen må du ha nettbank. Selve aktiveringen foregår på mobilen og du må enten ha:
• BankID – fra hvilken som helst bank
• BankID på mobil – fra hvilken som helst bank
• Nettbankpassord og kodebrikke fra Handelsbanken
Oversikt over tjenester etter pålogging:
• Disponibel saldo og bevegelser på konto og kredittkort
• Se restgjeld og bevegelser på lån
• Forfallsmappe
• Overføre mellom egne kontoer og kontoer du disponerer
• Overføre fra kredittkort til konto
• Se fakturagrunnlag og godkjenne eFaktura
• Regionsperre på kort
Med BankID på mobil eller kodebrikke kan du:
• Utføre betalinger med KID/meldinger
• Endre/slette betalinger i forfallsmappen
• Handle fond
Dra-og-slipp funksjoner ved overføring og betaling eFaktura.
Ved overføring fra en konto til en annen kan du dra et konto-ikon over til et annet og slippe. Fyll deretter ut beløp som ønskes overført.
Det samme gjør du med eFakturaene. Dra og slipp over den kontoen du ønsker å belaste
Tips og triks ved problemer
Det finnes utallige typer telefoner på markedet. Våre mobiltjenester er derfor
laget iht visse standarder og minimumskrav til telefonenes operativsystem.
Her er derfor noen generelle tips som ofte løser problemer med mobilbank, f.eks ved pålogging.
• Foreta en restart av telefon
• Har man problemer med appen, kan ofte problemet løses ved å avinstallere app, for deretter laste den ned på nytt. Dette løser ofte problemer hvor app ikke vil starte, og er relatert til nylig oppdatering av telefonens operativsystem
• Oppdater til det nyeste operativsystemet.
Mobilbank MED enkelpålogging
澳鹏«哈斯克»HVEM杜尔。 fødselsnummer粘弹性阻尼器pålogging杜trenger IKKE味道的客栈。 ETT trykk OG杜尔INNE。 Ønsker杜十娘bruke EN selvvalgt KODE,呃德特selvfølgeligmulig。
Aktivering AV应用程序
对于TA我布鲁克澳鹏马杜公顷nettbank。舍美SELVE aktiveringenforegårPåmobilen OG杜Måenten公顷:
•BankID - FRA hvilken索姆helst银行
•BankIDPå美孚 - FRA hvilken索姆helst银行
•Nettbankpassord OG kodebrikke FRA瑞典商业银行
概要超过tjenester埃特pålogging:
•Disponibel saldo OG bevegelserPåkonto OG kredittkort
•硒restgjeld OG bevegelserPå局域网
•Forfallsmappe
•Overføremellom egne kontoer OG kontoer杜disponerer
•OverføreFRA kredittkort直到konto
•硒fakturagrunnlag OG godkjenne eFaktura
•RegionsperrePå地图
医学BankIDPå美孚埃勒kodebrikke根杜:
•Utførebetalinger MED KID / meldinger
•恩德雷/ slette betalinger我forfallsmappen
•处理喜欢
DRA-OG-slipp funksjoner VEDoverføringOG betaling eFaktura。
韦达overføringFRA连接konto直到连接安嫩根杜DRA等konto,IKON离了等annet OG slippe。 Fyll deretter UTbeløp索姆ønskesoverført。
DET sammegjør杜MED eFakturaene。德拉OG slipp在书房kontoen杜ønskeråbelaste
提示OG triks粘弹性阻尼器problemer
DET finnes utallige打字员telefonerPåmarkedet。瓦尔mobiltjenester器derfor
laget IHT VISSE更加规范OG minimumskrav直到telefonenes operativsystem。
她呃derfor noen generelle提示SOM ofte失败者problemer MED mobilbank,f.eks粘弹性阻尼器pålogging。
•Foreta EN重启AV电话
•喀拉人problemer MED澳鹏,根ofte problemet失去VED埃avinstallere的应用程序,为deretter乐特登斯内德Pånytt。德特失败者ofte problemer hvor应用IKKE VIL starte,OG呃relatert直到nylig oppdatering AV telefonens operativsystem
•Oppdater直到DET nyeste operativsystemet。

Handelsbanken NO - Mobilbank 更新内容

Dette er nytt
• Det er nå mulig å handle fond fra mobilbanken.
• Nå kan man også aktivere app med BankID i tillegg til BankID på mobil og kodebrikke/nettbankpassord
• Tilpasninger relatert til Android 6 Marshmallow

Handelsbanken NO - Mobilbank 历史版本

Handelsbanken NO - Mobilbank 使用技巧

Handelsbanken NO - Mobilbank 信息

大小
3.09MB
分类
摄影图像 美化
TAG
更新
版本
 1.5.0
要求
Android 4.0.2 以上
查看权限要求
来自

下载Handelsbanken NO - Mobilbank的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1271.8万人安装 下载
  2. 微信 1298.7万人安装 下载
  3. 腾讯视频 652.9万人安装 下载
  4. 爱奇艺 872.7万人安装 下载
  5. 淘宝 5093.8万人安装 下载
  6. 作业帮 444.2万人安装 下载
  7. 酷狗音乐 706.1万人安装 下载
  8. 优酷 752.2万人安装 下载
  9. 支付宝 686.3万人安装 下载
  10. UC浏览器 8286.7万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端