> >

BugDroid下载

BugDroid
6652 人安装 0 人喜欢 0 人评论

BugDroid 截图

BugDroid BugDroid BugDroid BugDroid BugDroid BugDroid

BugDroid 描述

Ova aplikacija je lokalizirana na hrvatski jezik, za praćenje vijesti hrvatskog portala Bug Online .
This application is localized for Croatian language only and for monitoring Croatian portal "Bug Online" news .
NOVO!!! Sada postoji aplikacija kroz koju možete čitati vijesti. Brže otvaranje i odličan pregled vijesti te slika iz članaka.
BugDroid aplikacija služi za praćenje vijesti i foruma portala www.bug.hr (Bug Online). Pomoću BugDroid-a možete vidjeti koje su nove vijesti bez otvaranja preglednika, pratiti forum teme i brzo odgovarati na postove (za forum aktivnosti morate biti ulogirani).
Budite u toku u interakciji sa vašim omiljenim "Geek" :) Bug portalom i ne gubite vrijeme suvišnim klikovima po vašem android uređaju, brzo i efikasno pratite vaše najdraže teme i odgovarajte odmah čim vidite promjenu.
Mogućnosti:
* čitanje vijesti u aplikaciji BugDroid
* gledanje videa objavljenih na "Bug Online"
* otvaranje vijesti putem widgeta u aplikaciji
* prikazivanje kategorije po želji u widget-u
* prikazivanje vijesti naslovne kategorije
* prikazivanje vijesti gamemaster kategorije
* prikazivanje tema sa foruma kao kategorija u widgetu
* odgovaranje na forum teme kroz widget
* klik na naziv kategorije otvara postavke
* automatsko osvježavanje vijesti svakih 30 minuta kad uređaj ima vezu sa internetom
* opcija uključivanja i isključivanja prikaza slika (bez slika minimalna potrošnja mrežnog prometa)
* pohrana slika u memoriju uređaja, cache (mogućnost čitanja sadržaja dok uređaj nema pristup internetu)
* "pametno" preuzimanje slika, svaki put dok se osvježavaju vijesti widget će preuzeti samo nove slike dok će stare koristiti iz cache-a
* promjena teme widgeta
* promjena boje font-a
* različite veličine widget-a
VAŽNO:
* za potpunu interakciju sa forumom morate biti prijavljeni na m.bug.hr u vašem mobilnom pregledniku sa zapamćenim korisničkim podacima.
Zahvaljujemo svim korisnicima na podršci, te najavljujemo više mogućnosti u nadolazećim verzijama aplikacije.
Planirana nadogradnja : podrška za tablete.
PRATITE BugDroid:
http://www.facebook.com/BugDroid
http://www.bug.hr/forum/topic/rucna-racunala/bugdroid/92141.aspx
Ako imate problema u radu sa aplikacijom slobodno nas kontaktirajte.
Tags: Hrvatska, Hrvatski, Bug, Online, vijesti, novine, članak, video
OVA aplikacija JE lokalizirana NA的群jezik,咱praćenjevijesti hrvatskog portala问题在线。
只有克罗地亚语和监测克罗地亚门户网站“问题在线”的消息,此应用程序是本地化。
NOVO!这萨达postoji aplikacija kroz kojumožetečitativijesti。 Bržeotvaranje我odličanpregled vijesti德slika IZčlanaka。
BugDroid aplikacijaslužiZApraćenjevijesti我foruma portala www.bug.hr(问题在线)。 PomoćuBugDroid的možetevidjeti koje苏诺夫vijesti BEZ otvaranja preglednika,pratiti论坛泰梅我brzo odgovarati NA postove(ZA论坛aktivnosti morate蔽体ulogirani)。
BuditeüTOKUüinterakciji SAvašimomiljenim“奇客”:)问题portalom我东北gubite vrijemesuvišnimklikovima宝vašem机器人uređaju,brzo我efikasno pratite花瓶najdražeteme我odgovarajte odmah CIM vidite promjenu。
Mogućnosti:
*čitanjevijestiüaplikaciji BugDroid
gledanje慧objavljenih娜“问题在线”
* otvaranje vijesti putem widgetaüaplikaciji
ü部件* prikazivanje分类的宝želji-U
* prikazivanje vijesti naslovne分类的
* prikazivanje vijesti gamemaster分类的
* prikazivanje泰马一个foruma高kategorijaüwidgetu
* odgovaranje NA论坛泰梅kroz部件
* KLIK NA naziv分类的otvara postavke
* automatskoosvježavanjevijesti svakih 30小粒卡德恩uređajIMA vezu一个internetom
* opcijauključivanja我isključivanjaprikaza slika(BEZ slika minimalnapotrošnjamrežnogprometa)
* pohrana slikaümemorijuuređaja,缓存(mogućnostčitanjasadržajaDOKuređajNEMA pristup internetu)
*“pametno”preuzimanje slika,svaki把DOK本身osvježavajuvijesti部件CE preuzeti萨莫诺夫sl​​ike DOK行政长官盯koristiti IZ缓存的
* promjena泰梅widgeta
* promjena boje字体的
*različiteveličine部件的
VAŽNO:
* ZA potpunu interakciju一个forumom morate蔽体prijavljeni NA m.bug.hrüvašemmobilnom pregledniku一个zapamćenimkorisničkimpodacima。
Zahvaljujemo svim korisnicima无podršci,德najavljujemo The详细信息mogućnostiünadolazećimverzijama aplikacije。
Planirana nadogradnja:podrškaZA tablete。
PRATITE BugDroid:
http://www.facebook.com/BugDroid
http://www.bug.hr/forum/topic/rucna-racunala/bugdroid/92141.aspx
赤穗iMate的problemaü拉杜SA aplikacijom slobodno NAS kontaktirajte。
标签:克罗地亚的群,问题,在线,vijesti,novine,članak,视频

BugDroid 更新内容

- widget - dodana mogućnost promjene veličine slova , opcija se nalazi u postavkama widgeta
- dodana podkategorija "Gadget dana" u kategoriju "Bol plus"
- VAŽNO - svi koji imaju problema u radu widgeta aplikacija Vam mora biti obavezno instalirana u memoriju telefona

BugDroid 历史版本

BugDroid 使用技巧

BugDroid 应用内最新内容

BugDroid 信息

大小
399.66K
分类
其它
TAG
更新
版本
2.31
要求
Android 2.1.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载BugDroid的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.5 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.6 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9344 万人安装 下载
  6. QQ空间 5 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6.1 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 9033 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端