> >

meteo.lt Buriuotojams下载

meteo.lt Buriuotojams

meteo.lt Buriuotojams

197 人安装 暂无 好评率 0 人评论

meteo.lt Buriuotojams 截图

meteo.lt Buriuotojams meteo.lt Buriuotojams meteo.lt Buriuotojams meteo.lt Buriuotojams meteo.lt Buriuotojams meteo.lt Buriuotojams meteo.lt Buriuotojams

meteo.lt Buriuotojams 描述

Skaitmeninė orų prognozė burlaivių, burlenčių ir jėgos aitvarų naudotojų dažniausiai lankomose vietovėse.
Kokios programėlės galimybės?
- Išsami orų prognozė 48val. į priekį;
- Prognozės pateikimas grafikų arba lentelių pavidalu;
- Widget'as - 3val. vėjo prognozė pasirinktoje vietovėje (stebėk vėjo prognozę savo telefono ekrane net neaktyvavęs programėlės (aplikacijos).
Kokios prognozės pateikiamos?
- Vėjo kryptis;
- Vėjo greitis;
- Vėjo gūsių greitis;
- Oro temperatūra;
- Krituliai;
- Oro slėgis.
-----
Prognozė teikiama iš papildomai neapdorotų modelio laukų, todėl galioja bendros HIRLAM duomenų naudojimo taisyklės. Šie duomenys yra sugeneruoti automatiškai. Dėl vietinių sąlygų įtakos modelio prognozėje gali būti netikslumų.
-----
Kaip skaityti diagramas?
Pasirinkite vietovę kurioje norite stebėti orų prognozę, bei pasirinkite prognazės pateikimo būdą (Diagramos).
Vėjas - oranžinės spalvos linija rodo vidutinį vėjo greitį. Vėjo greičio skalė yra kairėje pusėje (matavimo vienetai – m/s). Rodyklės rodo vėjo kryptį.
Krituliai - mėlyni (lietaus, sniego) stulpeliai rodo kritulių kiekį per 1 val. Kritulių skalė yra kairėje pusėje (matavimo vienetai – mm/1 val.).
Temperatūra - mėlyna linija rodo oro temperatūrą 2 m aukštyje. Temperatūros skalė yra kairėje pusėje (matavimo vienetai – °C).
Slėgis - raudona linija rodo slėgį jūros lygyje. Slėgio skalė yra kairėje pusėje (matavimo vienetai – hPa).
-----
Kaip skaityti lenteles?
Pasirinkite vietovę kurioje norite stebėti orų prognozę, bei pasirinkite prognazės pateikimo būdą (Lentelė).
Laikas - pirma lentelės eilutė rodo oro prognozės laiko juostą kas tris valandas, 48val. į priekį.
Vėjo greitis - antra lentelės eilutė rodo vidutinį vėjo greitį. Matavimo vienetai – m/s.
Vėjo gūsiai - trečia lentelės eilutė rodo vėjo gūsių greitį. Matavimo vienetai – m/s.
Vėjo kryptis - rodyklė rodo vėjo kryptį.
Temperatūra - penkta lentelės eilutė rodo oro temperatūrą 2 m aukštyje. Matavimo vienetai – °C.
Krituliai - šešta lentelės eilutė rodo kritulių (lietaus, sniego) kiekį per 1 val. Matavimo vienetai – mm/1 val.
Skaitmeninė奥鲁prognozėburlaivių,burlenčiųIRjėgosaitvarųnaudotojųdažniausiailankomosevietovėse。
Kokiosprogramėlėsgalimybės?
  - 奥鲁Išsami48valprognozė。 įpriekį;
  - Prognozėspateikimasgrafikų亚巴lenteliųpavidalu;
  - Widget'as - 3val。 vėjoprognozėpasirinktojevietovėje(stebėkvėjoprognozę萨沃telefono ekrane净neaktyvavęsprogramėlės(aplikacijos)。
Kokiosprognozėspateikiamos?
  - Vėjokryptis;
  - Vėjogreitis;
  - Vėjogūsiųgreitis;
  - 奥罗TEMPERATURA;
  - Krituliai;
  - 奥罗slėgis。
-----
Prognozėteikiama是papildomaineapdorotųmodeliolaukų,todėlgalioja bendros HIRLAMduomenųnaudojimotaisyklės。 SIE duomenys YRA sugeneruotiautomatiškai。德尔vietiniųsąlygųįtakosmodelioprognozėje加利布提netikslumų。
-----
Kaip skaityti diagramas?
Pasirinkitevietovękurioje苏长stebėti奥鲁prognozę,贝pasirinkiteprognazėspateikimo布达(Diagramos)。
 
Vėjas - oranžinėsspalvos linija RODOvidutinįvėjogreitį。 VėjogreičioskalėYRAkairėjepusėje(matavimo vienetai - 米/秒)。 RodyklėsRODOvėjokryptį。
Krituliai - mėlyni(lietaus,sn​​iego)stulpeliai RODOkrituliųkiekį每1 VAL。 KrituliųskalėYRAkairėjepusėje(matavimo vienetai - 毫米/ 1 VAL)。
TEMPERATURA - mėlynalinija RODO奥罗TEMPERATURA2米aukštyje。 TemperatūrosskalėYRAkairėjepusėje(matavimo vienetai - °C)。
Slėgis - raudona linija RODOslėgįjūroslygyje。 SlėgioskalėYRAkairėjepusėje(matavimo vienetai - 百帕)。
-----
Kaip skaityti lenteles?
Pasirinkitevietovękurioje苏长stebėti奥鲁prognozę,贝pasirinkiteprognazėspateikimo布达(Lentelė)。
Laikas - pirmalentelėseilutėRODO奥罗prognozėslaikojuostąKAS三valandas,48val。 įpriekį。
Vėjogreitis - antralentelėseilutėRODOvidutinįvėjogreitį。 Matavimo vienetai - 米/秒。
Vėjogūsiai - trečialentelėseilutėRODOvėjogūsiųgreitį。 Matavimo vienetai - 米/秒。
Vėjokryptis - rodyklėRODOvėjokryptį。
TEMPERATURA - penktalentelėseilutėRODO奥罗TEMPERATURA2米aukštyje。 Matavimo vienetai - °C。
Krituliai - SESTAlentelėseilutėRODOkritulių(lietaus,sn​​iego)每1 VALkiekį。 Matavimo vienetai - 毫米/ 1 VAL。

meteo.lt Buriuotojams 历史版本

meteo.lt Buriuotojams 使用技巧

meteo.lt Buriuotojams 信息

大小
523.44KB
分类
手机美化 壁纸
TAG
更新
版本
 1.1
要求
Android 4.0.3 以上
来自
ES4B, UAB

下载meteo.lt Buriuotojams的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1666.9万人安装 下载
  2. 爱奇艺 1287.4万人安装 下载
  3. 微信 1610.9万人安装 下载
  4. 腾讯视频 806.6万人安装 下载
  5. 优酷 984.4万人安装 下载
  6. 酷狗音乐 1046.3万人安装 下载
  7. 快手 1152.9万人安装 下载
  8. 全民K歌 510.6万人安装 下载
  9. QQ音乐 201.1万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端